"surkutella" Englisch Übersetzung

FI

"surkutella" auf Englisch

FI surkutella
volume_up
[surkuttelen|surkutellut] {Verb}

Emme aio vain istua hiljaa ja surkutella kohtaloamme.
We are not just going to sit still and bemoan our lot.
Me eurooppalaiset demokraatit emme voi yhtä aikaa surkutella burmalaisen Aung San Suu Kyin kohtaloa ja allekirjoittaa tällaista sopimusta ilman pienintäkään itsetutkistelua.
We, as European democrats, cannot continue to bemoan the fate of Aung San Suu Kyi in Burma and go along with such an agreement without some soul-searching.
surkutella (auch: tuomita, paheksua)
Talousarvion kohdalla en voi muuta kuin edellisten puhujien tapaan surkutella sen pienuutta.
With regard to the budget, I can only join the previous speakers in deploring how little it amounts to.
surkutella (auch: huoahtaa, huokaista, huokailla, huoata)

Beispielsätze für "surkutella" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishTalousarvion kohdalla en voi muuta kuin edellisten puhujien tapaan surkutella sen pienuutta.
With regard to the budget, I can only join the previous speakers in deploring how little it amounts to.
FinnishTältä kannalta katsottuna voi ainoastaan surkutella sitä, millaisia vaikeuksia kansainvälisen avun käynnistämiseen liittyy.
From this point of view, we cannot but lament the fact that international aid has been very difficult to put into place.
FinnishSaatamme surkutella Kyproksen kansanäänestyksen tulosta, mutta meidän on kunnioitettava Kyproksen, Ranskan ja Alankomaiden kansanäänestysten tuloksia.
We may lament the result of the referendum in Cyprus but must respect the outcome of that referendum, the referendum in France and the referendum in the Netherlands.
FinnishMielestäni on turha surkutella mennyttä ja sitä ilmiselvää seikkaa, että vuoden 1986 direktiivillä ei valitettavasti olla päästy tavoitteeseen, vaan on katsottava tulevaisuuteen.
I felt that no purpose would be served by lamenting the past and the all-too-obvious fact that the 1986 directive has sadly failed in its purpose.
FinnishKomissiolla on paljon kokemusta ja asiantuntemusta vastaavista alueista, joten emme saisi antaa sen surkutella meille, että meillä on työ tehtävänämme ja meidän pitäisi jatkaa sitä.
The Commission has vast experience and expertise in similar fields and so we should not allow it to bleat to us that there is a job to be done and we must get on with it.