"surkeasti" Englisch Übersetzung

FI

"surkeasti" auf Englisch

FI surkeasti
volume_up
{Adverb}

surkeasti
surkeasti (auch: onnettomasti)
surkeasti (auch: säälittävästi)
Parlamentti on siis surkeasti epäonnistunut.
Parliament has failed pitifully.
Samanaikaisesti poliisiyhteistyö, jonka pitäisi toimia rikollisuuden vastustamiseksi, on surkeasti jäljessä.
At the same time, police cooperation, which is essential in the battle against crime, is pitifully inadequate.

Beispielsätze für "surkeasti" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishHe ovat epäonnistuneet surkeasti kansanterveyden suojeluun liittyvässä tehtävässään.
They have failed miserably in their responsibility to protect public health.
FinnishLiiaksi keskitetty, joustamaton YKP on epäonnistunut surkeasti, ja meidän on myönnettävä se.
The over-centralised, inflexible CFP has failed miserably and we must accept that.
FinnishVapaaehtoiset pyrkimykset vähentää päästöjä ovat kaiken kaikkiaan epäonnistuneet surkeasti.
After all, attempts to reduce emissions voluntarily have failed miserably.
FinnishOnneksi hän epäonnistui siinä surkeasti, ja teille käy samoin.
He, fortunately, failed miserably in this, and you will have the same experience.
FinnishKotimaani Yhdistynyt kuningaskunta on suoriutunut surkeasti, kuten monissa muissakin jätekysymyksissä.
As with most waste issues in my country, the United Kingdom's record is pathetic.
FinnishYritykset sopia vapaaehtoisesta sääntelystä epäonnistuivat surkeasti.
Attempts to agree on voluntary regulation were a miserable failure.
FinnishLainsäädäntöprosessi ei paranna surkeasti laadittua lainsäädäntöä.
The legislative process does not improve poorly drafted legislation.
FinnishEi voida välttyä päätelmältä, että yhteisön kalastuspolitiikka on epäonnistunut surkeasti.
It is hard to escape the conclusion that fisheries policy to date has indeed been a hopeless failure.
FinnishArmeija on epäonnistunut surkeasti riisuessaan puolisotilaallisia joukkoja aseista ja hajottaessaan niitä.
The army have failed miserably to disarm and disband the militia.
FinnishVähemmän lainsäädännön politiikka on epäonnistunut surkeasti.
The policy of less legislation has failed miserably.
Finnish. - Arvoisa puhemies, yhteinen kalastuspolitiikka on epäonnistunut surkeasti.
on behalf of the Verts/ALE Group. - Madam President, the common fisheries policy (CFP) has been a miserable failure.
FinnishSiinä komissio on epäonnistunut surkeasti.
On this one, the Commission has failed miserably.
FinnishOlen pahoillani joutuessani toteamaan, että Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ovat epäonnistuneet surkeasti rajojemme valvonnassa.
I am sorry to say that the British authorities have failed disastrously to control our borders.
FinnishLissabonin prosessi on epäonnistunut, ja Välimeren unioni on epäonnistunut surkeasti.
The Lisbon Process has failed and the Union for the Mediterranean has failed miserably.
FinnishSuomen puheenjohtajakausi päättyi liittoutumattoman valtion liittoutumattomuuden säilyttämisen näkökulmasta surkeasti.
The Finnish Presidency has ended wretchedly from the point of view of preserving the non-alignment of a non-aligned State.
FinnishTällä alalla, eli tiedottamisessa ja jäsenvaltioiden välisessä olemattomassa konsultoinnissa, on surkeasti epäonnistuttu.
This area, communications and the poor consultation between the Member States in that regard, has been a pitiful failure.
FinnishEn uskonut, että komission kirjanpito saattoi olla tässä lähes sadan miljardin euron budjettitaloudessa niin surkeasti järjestetty.
I did not believe that the Commission's accounts could be so very badly organised in a budget of almost EUR 100 billion.
FinnishJäsenvaltioiden pitäisi fyysisesti tarkastaa viisi prosenttia vientitukiasiakirjoista, mutta tässäkin ne ovat epäonnistuneet surkeasti.
The Member States should physically check 5% of the export restitution dossiers, but they fail miserably in that respect too.
FinnishYKP on epäonnistunut surkeasti, enkä todellakaan halua, että uusi meristrategia kytketään näin puutteellisiin periaatteisiin.
The CFP has been a miserable failure and the last thing I want to see is a new marine strategy linked to such a flawed set of principles.
FinnishTämä ei varmastikaan ole uudistukselle otollisin ajankohta, mutta kukaan täällä ei osannut aavistaa, että uudistus epäonnistuisi näin surkeasti.
This is certainly not the right time for this type of reform, but no one here would have anticipated that the reform would fail so miserably.