"sivusto" Englisch Übersetzung

FI

"sivusto" auf Englisch

FI sivusto
volume_up
{Substantiv}

sivusto (auch: paikka, sijaintipaikka)
volume_up
site {Subst.}
sivusto sisältää loukkaavaa materiaalia, kuten pornoa tai laitonta materiaalia
The site offers objectionable content, such as pornography or illegal materials.
WWW-sivusto (tai sivusto) on toisiinsa liittyvien WWW-sivujen joukko.
A website (or site) is a collection of interconnected webpages.
Valitse tallennuskiintiösi vierestä Hallinta, niin Microsoftin sivusto avautuu.
Click Manage next to your storage plan to go to the Microsoft account site.
sivusto (auch: www-sivu, nettisivu, verkkosivusto)
volume_up
web site {Subst.}
Yritysportaali on Microsoft Online Services -palvelut -palveluiden WWW-sivusto, jonka kautta voit käyttää yrityksen palveluita.
My Company Portal is the Web site provided by Microsoft Online Services for you to access company services.
Lisätietoja Microsoftin tuotteiden käytön helpottamisesta ja helppokäyttötoiminnoista on Microsoft Accessibility -sivustossa(sivusto voi olla englanninkielinen).
For more information about accessibility and accessibility features in Microsoft products, visit the Microsoft Accessibility Web site.
Venäjä–Tšetšenia-ystävyysseuran Internet-sivusto on Etelä-Kaukasuksen ja varsinkin Tšetšenian ihmisoikeuksia ja poliittisia vapauksia koskevan tilanteen tärkein ilmaisukanava.
The Russia-Chechnya Friendship Association’s web site is the main platform presenting the situation concerning human rights and political freedoms in the Southern Caucasus, notably in Chechnya.

Beispielsätze für "sivusto" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishJos sivusto ei ole varautunut kasvaneeseen liikenteeseen, sen käyttö voi hidastua.
If the website isn't prepared to handle the traffic, you might encounter delays.
FinnishKun vierailet jossakin sivustossa, eri sivusto saattaa antaa osan sisällöstä.
When you visit a website, some content might be provided by a different website.
FinnishSivuston osoitteen pitäisi näkyä Lisää tämä WWW-sivusto vyöhykkeeseen -ruudussa.
The website address should be shown in the Add this website to the zone box.
FinnishAvaa Valokuvat-sovellus ja valitse palvelu tai sivusto, johon haluat yhdistää.
Open the Photos app and tap or click the service or website you want to connect to.
FinnishSivusto yritti asentaa ActiveX-komponentin ja Internet Explorer esti sen.
A webpage tried to install an ActiveX control and Internet Explorer blocked it.
FinnishLuo yksinkertainen julkinen sivusto ja ylläpidä sitä ilman lisäkustannuksia.
Design and maintain a simple, public-facing website with no additional hosting fees.
FinnishInternet Explorer 8 varoittaa, jos sivusto yrittää avata ohjelmaa tietokoneessa.
Internet Explorer 8 will warn you if a website is trying open a program on your computer.
FinnishTulostimen valmistajan WWW-sivusto saattaa löytyä Tulostimet-kansiosta.
You can find the manufacturer's website for your printer in the Printers folder.
FinnishSinun Eurooppasi on EU-toimielinten EUROPA-verkkosivustolla oleva sivusto.
Your Europe is a website hosted on Europa, the website of the European Institutions.
FinnishIlmoittaa, jos WWW-sivusto yrittää ladata tiedostoja tai ohjelmistoja tietokoneeseen.
Notification when a website is trying to download files or software to your computer.
FinnishSivustojen osoitteiden pitäisi näkyä Lisää tämä WWW-sivusto vyöhykkeeseen -ruudussa.
The website address should appear in the Add this website to the zone box.
FinnishNoudata ohjeita ja anna tiedot, niin sivusto lähetetään tarkistettavaksi.
Follow the instructions and provide the information to submit a website for review.
FinnishJulkaisija voi olla ohjelmistojen jälleenmyyjä tai sivusto, jolta lataat tiedoston.
The publisher can be the website you are downloading a file from or a software retailer.
FinnishTutustu kyseessä olevaan ohjelmistoon ja selvitä miksi sivusto kehottaa sinua lataamaan sen.
Research the software and find out why the website is asking you to download it.
FinnishKun napsautat kuvaketta myöhemmin, sivusto avautuu Internet Explorerissa.
When you click the icon later, the website will open in Internet Explorer.
FinnishNapsauta Työkalut-painiketta, valitse Suojaus ja valitse sitten Raportoi tämä WWW-sivusto.
Click the Tools button, point to Safety, and then click Report this Website.
FinnishNapsauta Työkalut-painiketta, valitse Suojaus ja valitse sitten Tarkista tämä WWW-sivusto.
Click the Tools button, point to Safety, and then click Check this website.
FinnishJos sivusto avautuu eikä näyttöön tule virheilmoituksia, yhteys toimii.
If the website opens and you don't get any error messages, your connection is working.
FinnishSivusto yritti käyttää tietokoneen ActiveX-komponenttia ilman lupaasi.
A website tried to access an ActiveX control on your computer without your permission.
FinnishSivusto olisi korvaamaton apuväline EU:n jäsenvaltioiden kansalaisille.
This would be an invaluable aid to the citizens of EU Member States.