"selostaa" Englisch Übersetzung

FI

"selostaa" auf Englisch

FI selostaa
volume_up
[selostan|selostanut] {Verb}

Olen nyt siis siinä tilanteessa, että voin selostaa ja perustella täällä teidän ehdotustanne.
I am, therefore, in a position to report on your proposal here and to explain it.
Kuten yritin selostaa aikaisemmin, asia on nyt komission käsissä, ja odotamme sen arviointia ja ehdotuksia.
As I tried to explain before, the matter is now in the hands of the Commission and we await its evaluation and proposals.
Nyt on minun vuoroni kilpailuasioista vastaavana komission jäsenenä selostaa kantaamme Jonathan Evansin mietintöön.
And now it is for me as Competition Commissioner to explain our position on what is in Mr Jonathan Evans' report.
Olen nyt siis siinä tilanteessa, että voin selostaa ja perustella täällä teidän ehdotustanne.
I am, therefore, in a position to report on your proposal here and to explain it.
Valmistelukunnan puheenjohtaja selostaa Kööpenhaminan kokouksessa töiden etenemisestä valmistelukunnassa.
At the meeting in Copenhagen, the Chairman of the Convention will give a report on the progress that has been made in the Convention.
Nyt on minun vuoroni kilpailuasioista vastaavana komission jäsenenä selostaa kantaamme Jonathan Evansin mietintöön.
And now it is for me as Competition Commissioner to explain our position on what is in Mr Jonathan Evans' report.

Beispielsätze für "selostaa" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Finnishperusteellisesti ja selostaa yleisölle arvioinnin tulokset ja sen vaikutukset
of this analysis for monetary policy decisions to the public.
FinnishVoisitteko selostaa tätäkin aihetta hieman yksityiskohtaisemmin?
Perhaps you would also like to give us some further details on this?
FinnishJa aion selostaa sen teille ihan pian.
And I'm going to break it down for you for just a second.
FinnishHaluan kuitenkin selostaa asiaa lyhyesti.
FinnishMinulla oli jo tilaisuus selostaa teille siinä saavutettuja edistysaskelia Euroopan parlamentin täysistunnolle 18. marraskuuta antamassani julkilausumassa.
In my statement to the House on 18 November, I reported on the progress achieved here.
FinnishViimeisestä kysymyksestä toteaisin, ettei komission nähdäkseni tarvitse selostaa parlamentille toimiaan.
With regard to the last point, I do not feel the Commission needs to give Parliament any explanation of how it is dealing with the matter.
FinnishMutta oliko nyt todellakin sopivaa selostaa tämän maan asioita laajasti Luxemburgin huippukokouksen loppuasiakirjassa?
But was it really appropriate to devote such long paragraphs to this country in the final document of the Luxembourg summit?
FinnishHalusin kuitenkin selostaa näitä ajatuksia lyhyesti, jotta komission kanta tästä viimeisestä asiasta tulee selväksi.
Nonetheless, I was anxious to comment quickly on these ideas to make the Commission' s position on this final item quite clear.
FinnishNyt parlamentin käsiteltävänä olevan asiakirjan sisältöä ei ole mahdollista selostaa niissä muutamassa sekunnissa, jotka puheajastani ovat jäljellä.
The document under consideration by this Parliament cannot be explained in the few seconds that remain to me.
FinnishVarapuheenjohtaja Verheugen selostaa yksityiskohtaisemmin, kuinka tämä huomion uudelleen kohdentaminen toteutuu käytännön toimien ja tulosten muodossa.
Vice-President Verheugen will set out in more detail how this new focus translates into concrete action and results.
FinnishJo Cancúnissa oli selvää, etteivät ihmiset uskoneet sitä, ja mielestäni on hyödyllistä ja tarpeen selostaa tarjousta tarkemmin.
It was already evident in Cancún that people did not believe it, and I think that it is useful and necessary to go further towards explaining that offer.
FinnishNiinpä en usko, että minun on tarpeellista selostaa sen yksityiskohtaisemmin tämän eroavuuden syitä, motiiveja tai suuntauksia.
I do not believe, therefore, that I need to go into any more detail here regarding the reasoning, motives and strands of thought behind that difference of view.
FinnishAikajanapainikkeiden avulla voit siirtyä kuvakäsikirjoitusnäkymään, lähentää tai loitontaa projektin yksityiskohtia, selostaa aikajanaa tai säätää äänitasoja.
Use the timeline buttons to switch to storyboard view, zoom in or out on details of your project, narrate the timeline, or adjust the audio levels.
FinnishArvoisa puhemies, ensin haluan kiittää mahdollisuudesta selostaa Euroopan parlamentille neuvoston tekemää työtä väliarvioinnin yhteydessä.
Mr President, first of all I would like to thank you for giving me the opportunity to give an account to the European Parliament of the Council's work on the mid-term review.
FinnishVoiko komission jäsen kertoa parlamentille, odottaako hän muita muutoksia talouskasvuun lähestyvän laajentumisen jälkeen, sekä selostaa niiden vaikutuksia?
Can the Commissioner tell the House if he anticipates any more changes in economic growth after the impending enlargement and indicate what effect that will have?
FinnishKreikkalainen kollegani, Eurooppa-ministeri Tassos Yiannitsis selostaa turvallisuus- ja puolustuspolitiikan eli ETTP:n alalla tehtävään työhön liittyviä seikkoja.
My Greek colleague, Mr Tassos Yiannitsis, Minister for Europe, will give an account of aspects of the work in the area of the common security and defence policy, or ESDP.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, minulla on nyt kunnia selostaa parlamentille tuloksia budjettiasiain neuvoston kokouksesta, joka pidettiin Brysselissä 17. heinäkuuta 1998.
Mr President, ladies and gentlemen, it is an honour for me to be here today, to inform Parliament of the results of the Council meeting on the budget, which took place on 17 July in Brussels.