"selkä" Englisch Übersetzung

FI

"selkä" auf Englisch

volume_up
selkä {Subst.}

FI selkä
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

volume_up
ridge {Subst.}
selkä (auch: selkäranka, piikki, oas)
volume_up
spine {Subst.}

2. Anatomie

selkä
volume_up
back {Subst.}
Seisotte selkä seinää vasten, ja teitä osoitetaan pistoolilla rintaan.
You are standing with your back to the wall and with a pistol pointing at your chest.
Tämä tarkoittaa, että presidentti seisoo nyt selkä seinää vasten.
This means that the President now has his back against the wall.
Päätöslauselmassa käännetään selkä tällaisille suuntaviivoille.
The resolution turns its back on such an approach.

Beispielsätze für "selkä" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishOlemme selkä seinää vasten, mutta valmistelukunta kuitenkin vaikenee.
We in Europe have our backs against the wall. The Convention, however, is silent.
FinnishSiinä päinvastoin käännetään selkä kuluttajan - toisin sanoen työntekijän - eduille.
On the contrary, it turns away from the consumer's - by which I mean the worker's - interests.
FinnishEmme seiso selkä seinää vasten, vaan voimme päästä asiassa eteenpäin.
Our backs are not against the wall. There is a way forward.
FinnishEilen tosin hyväksyttiin vankka päätöslauselma, jossa nykyinen komissio asetettiin selkä seinää vasten.
Admittedly, we had a sound resolution yesterday which puts the present Commission under the gun.
FinnishUnioni oli yksinkertaisesti selkä seinää vasten; se oli tosiasiassa yksinkertaisesti toimintakyvytön.
It was the fact that this Union was up against a brick wall; the fact that it was, quite simply, impotent.
FinnishMielestäni on myös harmillista, että neuvosto asettaa meidät joka kerralla selkä seinää vasten, ja meidän on vain siedettävä se, vaikka emme pitäisikään siitä.
I also find it annoying that the Council leaves us with our backs to the wall every time, and that we just have to like it or lump it.
FinnishTämän lisäksi kuljin eilen iltapäivällä käytävää pitkin, kun eräs kameramies käveli selkä menosuuntaan päin kuvatessaan erästä parlamentin jäsentä.
In addition to this, I was proceeding along the corridor yesterday afternoon when a cameraman was walking backwards filming a Member of this House.
FinnishSanon nyt ihan avoimesti, että tällä hetkellä tämä on ainut mahdollinen toimintatapa, sillä neuvosto on asettanut meidät selkä seinää vasten.
At the moment - and I will be quite open about this - this is our only possible course of action because the Council actually has our backs up against a wall.
FinnishVastauksena on oltava pikemminkin toimielinten välisen sopimuksen tarkistaminen kuin rahoitussääntöjen reikien paikkaaminen joka vuosi selkä seinää vasten.
The response must be an agreement to revise the Interinstitutional Agreement rather than patching up edges of the financial rules every year when our backs are to the wall.
FinnishKun Santerin komissio kaatui 5 vuotta sitten, suurin osa meistä sosiaalidemokraateista joutui selkä seinää vasten puolustaessaan jossakin määrin sellaista, jota oli mahdoton puolustaa.
When the Santer Commission fell 5 years ago, most of us Socialists allowed ourselves to be pushed up against a wall by, to some extent, defending the indefensible.
FinnishNiin sanoakseni selkä seinää vasten suostuimme maksujen tasoon, joka ei kata tarpeitamme vuonna 2005, kuten menotasosta on jo voitu selvästi päätellä tänä vuonna.
With our backs to the wall, so to speak, we agreed to a level of payments that falls short of our needs in 2005, as has already become clear from the level of expenditure so far this year.
FinnishJotkin seikat antavat minulle kuitenkin aihetta kuvitella, että jos valtiot joutuvat selkä seinää vasten, ne eivät voi loputtomasti pitää itsepintaisesti kiinni näistä kannoista.
However, certain facts lead me to believe that once we get them with their backs to the wall, the Member States will not be able to continue to take this position indefinitely.
FinnishTämä on varsin ilmeinen ja inhottava tapa kääntää selkä itse oppilaitokselle, ja tämä asia koskee EU:n kaikkia yliopistoja, ei ainoastaan Yhdistyneen kuningaskunnan maineikkaita yliopistoja.
That is a distinct and very terrible denial of a seat of learning - and I make that remark for all the universities of Europe and not just those famous ones in Britain.