FI

sammuttaa [sammutan|sammuttanut] {Verb}

volume_up
1. Allgemein
Kuinka voimme sammuttaa konfliktien ja sisällissotien tulet kehitysmaissa?
How can we extinguish the fires of conflict and civil war in these developing countries?
Islamilaiset ja valtion viranomaiset uhkaavat itsepintaisesti sammuttaa lehdistönvapauden liekin Algeriassa.
Islamic fundamentalists and state authorities threaten, and are determined, to extinguish the flame of the freedom of the press in Algeria.
Yhteisön talousarvion kannalta on kyse vain pisarasta valtameressä, mutta arvoisa komission jäsen, sillä pisaralla voidaan sammuttaa monta metsäpaloa.
When it comes to the Community budget, this funding is a drop in the ocean, but, Commissioner, it is a drop of water that will enable many fires to be extinguished.
Avata tai sulkea Media Centerin, muuttaa asetuksia ja sammuttaa tietokoneen.
Open or close Media Center, change settings, and turn off your computer.
Voit sammuttaa työpöytäkoneen myös painamalla tietokoneen kotelon virtakytkintä.
You can also turn off a desktop computer by pressing the power button on the computer case.
Napsauttamalla Sammuta-painiketta voit sammuttaa tietokoneen.
Click the Shut down button to turn off your computer.
Siirry aloitusnäytössä kohtaan Tehtävät ja valitse Sammuta ja sitten Sammuta.
On the start screen, scroll to Tasks, click shutdown, and then click Shut Down.
Siirry aloitusnäytössä kohtaan Tehtävät ja valitse Sammuta ja sitten Lepotila.
On the start screen, scroll to Tasks, click shutdown, and then click Sleep.
Siirry aloitusnäytössä kohtaan Tehtävät ja valitse Sammuta ja sitten Kirjaudu ulos.
On the start screen, scroll to Tasks, click shutdown, and then click Log Off.
Jos etsitään ratkaisua ongelmaan, ei pidä sammuttaa lamppua, vaan valon täytyy antaa paistaa kaikkien luovien ratkaisumallien yllä.
If you are looking for the solution to a problem you must not switch off the light, but let your light shine on all creative possibilities.
Anteeksi arvoisa komission jäsen, mutta voisiko se kollega, jonka puhelin tuo on, poistaa sen salista, ja voisivatko kollegat ystävällisesti sammuttaa omat matkapuhelimensa.
Sorry, Commissioner, but would the colleague who is responsible for that phone please remove it, and would colleagues please switch off mobile telephones.
2. "tuli, valot ym."
3. "tuli"
Ne yrittävät epätoivoisesti sammuttaa tulipaloa, mutta eivät saa sitä sammumaan.
They are desperately firefighting, but they cannot put out the flames.
Kun tulipaloa yritetään sammuttaa bensiinillä, joko on tarkoitus saada aikaan suurempi tulipalo tai sitten ei tiedetä, mitä ollaan tekemässä.
To try to put out a fire with gasoline means that one either intentionally wants a larger fire or that one is not aware of what one is doing.

Beispielsätze für "sammuttaa" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishNäppäinten taustavalaistuksen voi säätää kolmelle eri tasolle tai sammuttaa.
You can adjust key-legend backlighting with three illumination levels plus “off.”
FinnishPyydän kohteliaimmin saada muistuttaa, että tarvittaessa mikrofonin voi sammuttaa.
Could you kindly remind everyone that, if necessary, the microphone can be turned off?
FinnishNäppäinten taustavalaistuksen voi säätää kolmelle eri tasolle tai sammuttaa.
Adjust key-legend backlighting with three illumination levels plus “off.”
FinnishOletusarvon mukaan Käynnistä-valikon Sammuta-painikkeen napsauttaminen sammuttaa tietokoneen.
By default, clicking the Shut down button on the Start menu shuts down your computer.
FinnishLepotila tallentaa ohjelmat ja sammuttaa tietokoneen kokonaan.
Hibernation saves your programs and shuts your computer down completely.
FinnishJos et kuitenkaan aio käyttää tietokonetta pitkään aikaan, voit sammuttaa sen kokonaan.
But, if you’re going to be away from your PC for a long time, you might want to turn it off completely.
FinnishTuulen täytyy olla riittävän voimakas mutta ei kuitenkaan liian voimakas, koska silloin se sammuttaa tulen.
The wind should be forceful enough, but not too forceful or else it will blow out the fire.
FinnishHe toimivat kukin tahollaan yrittäen sammuttaa tulta omasta huoneestaan sen sijaan, että toimisivat yhdessä.
They are acting individually, each one fighting the fire in his own room, instead of working together.
FinnishVoit sammuttaa tietokoneen napsauttamalla Lukitse-painikkeen vieressä olevaa nuolta ja valitsemalla sitten Sammuta.
To shut down your computer, click the arrow next to the Lock button, and then choose Shut Down.
FinnishSille ei ole vastakeinoa, sillä syttynyttä tulta ei voi sammuttaa edes vedellä.
It is a form of arson, with people as its victims, and there is no antidote, no means of putting the fire out – not even water can do it.
FinnishSiten voimme sammuttaa salin valot 45 minuuttia suunniteltua aikaisemmin ja säästämme melkoisen määrän energiaa.
As a result, we can put the light out 45 minutes ahead of schedule, which will save a great deal of energy.
FinnishJos joku kuitenkin sammuttaa tietokoneen, tietosi eivät silti katoa.
Another person can sign in without needing to restart the PC—but even if someone else turns off the PC, your info won't be lost.
FinnishJos olet lähdössä lomalle, etkä aio käyttää tietokonettasi vähään aikaan, saatat haluta sammuttaa sen kokonaan.
If you're going on vacation and don't plan to use your PC for a while, you might want to turn it off completely.
FinnishKun et enää käytä tietokonetta vähään aikaan, voit kirjautua ulos, lukita tietokoneen, asettaa sen lepotilaan tai sammuttaa sen.
When you’re done using your PC for a while, you can sign out, lock it, put it to sleep, or shut it down.
FinnishVoit pakata sen laukkuun huolehtimatta siitä, muistitko sammuttaa hiiren, koska hiiri osaa tällöin sammuttaa itse virtansa.
You can throw it into your bag and not worry if you turned it off because it senses that it no longer needs to be on.
FinnishVoit tehdä Media Centeristä joitakin tietokoneeseen liittyviä tehtäviä, kuten sammuttaa tietokoneen ja asettaa sen lepotilaan.
You can perform some computer-oriented tasks from within Media Center, such as turning off your computer or making it sleep.
FinnishKun suljet kannettavan tietokoneen kannen, Windows voi sammuttaa tietokoneen, olla tekemättä mitään tai siirtyä virransäästötilaan, esimerkiksi lepo- tai horrostilaan.
When you close your laptop lid, Windows can shut down, do nothing, or enter a power-saving state, such as sleep or hibernation.
FinnishKun suljet mobiili-PC:n kannen, Windows voi sammuttaa tietokoneen, olla tekemättä mitään tai siirtyä virransäästötilaan, esimerkiksi lepotilaan tai horrostilaan.
When you close the lid on your mobile PC, Windows can shut down, do nothing, or enter a power-saving state, such as sleep or hibernation.
FinnishKun napsautat Sammuta-painiketta, tietokone sulkee kaikki avoimet ohjelmat sekä Windows-käyttöjärjestelmän ja sammuttaa lopuksi tietokoneen ja näytön kokonaan.
When you click Shut down, your computer closes all open programs, along with Windows itself, and then completely turns off your computer and display.
FinnishYhteisön talousarvion kannalta on kyse vain pisarasta valtameressä, mutta arvoisa komission jäsen, sillä pisaralla voidaan sammuttaa monta metsäpaloa.
When it comes to the Community budget, this funding is a drop in the ocean, but, Commissioner, it is a drop of water that will enable many fires to be extinguished.