"saarto" Englisch Übersetzung

FI

"saarto" auf Englisch

volume_up
saarto {Subst.}

FI saarto
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

saarto
volume_up
blockade {Subst.}
Saarto tai suklaadirektiivi kuuluisi oikeastaan Euroopan kehityksen kaatopaikalle.
The blockade, or chocolate guideline, really belongs on the scrapheap of European development.
Kuuban vastainen saarto on lakkautettava, jotta maassa voidaan saada aikaan myönteistä kehitystä.
The blockade against Cuba must be lifted if the country is to engage in positive development.
Rajoja on valvottava ja saarto on lopetettava.
The borders must be controlled, and the blockade must be lifted.
saarto (auch: este, kimpale, tukos, sulku)
volume_up
block {Subst.}
Mikä saarto pohjoiskorealaisille voidaan määrätä, kun he ovat jo eristyksissä muusta maailmasta?
Block what when they are already cut off from the world?
Toisaalta neljän valtion saarto maanantaisessa yleisten asioiden neuvostossa on todisteena ongelman suuruudesta.
Furthermore, the block by four States in the General Affairs Council last Monday highlights the extent of the problem.

2. Militär

saarto (auch: piiritys, motitus)

Beispielsätze für "saarto" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishOutoa on mielestäni merkillisen termin " henkinen saarto" käyttö D kappaleessa.
In my view, the use of the strange term "intellectual embargo" in recital D is bizarre.
FinnishJos he eivät tee sitä, niin pitäisi ottaa käyttöön entistä älykkäämpi saarto.
If they were unable to do this, then a more intelligent embargo should be introduced.
FinnishSen toteuttamisen tekee mahdottomaksi saarto, jolla estetään tavaroiden tuominen alueelle.
It is hindered by the blockades preventing goods from entering the area.
FinnishNyt kun yhtä jäsenvaltioistamme uhkaa saarto, voimme jälleen ilmaista yhteisen kantamme.
Now, in the face of an embargo on one of our Member States, we can also express a common position.
FinnishSen jälkeen voidaan harkita, täytyykö saarto aloittaa.
After that, it can be decided whether an embargo of this kind should be imposed.
FinnishPoliittinen ja taloudellinen saarto on lopetettava välittömästi.
The political and economic embargo needs to be lifted immediately.
FinnishKuuban demokraattinen oppositio haluaa, että saarto lopetetaan.
The democratic opposition in Cuba wants the embargo to be lifted.
FinnishOn totta, että saarto saa aina aikaan valitettavia kärsimyksiä.
It is true that a siege always causes regrettable suffering.
FinnishEuroopan parlamentti on myös todennut, että saarto sotii omaa tavoitettaan vastaan (P6_TA(2004)0061).
(P5_TA(2003)0374) The European Parliament has also stated that the embargo defeats its own object.
FinnishSaarto aiheuttaa merkittävää haittaa paitsi Kyproksen myös koko EU:n laivateollisuudelle...
This embargo inflicts significant damage to the shipping industry not just of Cyprus but of the EU in general...
FinnishSaarto vaikuttaa Kuuban väestöön ja on pysyvä puolustus Castron hallinnon puutteille.
The embargo affects the Cuban population and is a constant and recurring excuse for the shortcomings of the Castro regime.
FinnishLopettakaa poliittinen ja taloudellinen saarto välittömästi.
Stop the political and economic embargo immediately.
FinnishOlemme sitä mieltä, että Yhdysvaltain uhkaus julistaa saarto ei ole oikeutettu, tästä ei ole epäilystäkään.
We believe that the US threat of boycott is not justified, let there be no misunderstanding about that.
FinnishSaarto on aiheuttanut kuubalaisille köyhyyttä ja sortoa, kuten monet eri puhujat ovat korostaneet.
The embargo has brought poverty and oppression to the people of Cuba, as many different speakers have highlighted.
FinnishSaarto ja tuhoaminen jatkuvat.
The destruction remains and the siege continues.
FinnishSaarto lopetettaisiin, ja kaikki mielipidevangit olisi vapautettava ja uudistuksia toteutettava kuuden kuukauden kuluessa.
The embargo will be lifted and within six months all prisoners of conscience must be released and reforms must be introduced.
FinnishVaadimme, että YK:n saarto, jonka pitäisi estää aseiden ja ammusten lennättäminen UNITAn lentokentille, lopetettaisiin.
We want the UN embargo, which is supposed to prevent a large proportion of arms and ammunition from being flown across to UNITA airports, to stop.
FinnishKehotin neuvostoa - alustavana toimena - täyttämään 26. huhtikuuta 2004 antamansa sitoumuksen lopettaa Kyproksen turkkilaisen yhteisön saarto.
I called on the Council - as a preliminary step - to give practical effect to its commitment of 26 April 2004 to end the isolation of the Turkish Cypriot community.