"puoli" Englisch Übersetzung

FI

"puoli" auf Englisch

EN
EN
FI

puoli {Adjektiv}

volume_up
puoli (auch: puolinainen)
Euroopan unionin 27 jäsenvaltiossa on lähes puoli miljardia potentiaalista kuluttajaa.
The European Union of 27 countries has almost half a billion potential consumers.
Puoli vuosisataa myöhemmin Neuvostoliitto ja kommunistinen järjestelmä hajosivat.
Half a century later, the Soviet Union and the Communist regime also collapsed.
Puolen tunnin odotus voi traagisesti kestää puoli tuntia liian kauan.
Waiting half an hour could, tragically, be half an hour too long.

Beispielsätze für "puoli" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishMinulla on puoli tusinaa tällaista kirjettä, joita en pakota teitä kuuntelemaan.
I have half a dozen letters like that, which I shall not force you to listen to.
FinnishPuoli vuosisataa myöhemmin Neuvostoliitto ja kommunistinen järjestelmä hajosivat.
Half a century later, the Soviet Union and the Communist regime also collapsed.
FinnishTällä keskustelulla on toinenkin, piilossa oleva puoli, jonka haluan nyt mainita.
There is another hidden side to this debate, which I would now like to mention.
FinnishAsiassa on usein psykologinen puoli, ja meidän kaikkien on tehtävä siinä osamme.
There is often a psychological side to it, and we should all play our part in that.
FinnishToimistoni oli makuuhuoneen puolikkaassa, ja toinen puoli makuuhuoneesta oli hänen.
My office was on one half of the bedroom, and his bedroom was on the other half.
FinnishEurooppa-neuvosto valitsee puheenjohtajan kaksi ja puoli vuotta kestäväksi kaudeksi.
He or she is appointed by the European Council for a two and a half year period.
FinnishTämä on kuitenkin vain yksi puoli yleisemmästä lentoturvallisuuden ongelmasta.
That issue, however, is only one aspect of the more general problem of air safety.
FinnishNauruaSuosionosoituksia Tuosta voitte nähdä, se painaa noin 12 ja puoli kiloa.
(Laughter) (Applause) There you can see, it's weighing in at 27 and a half pounds.
FinnishKaksi ja puoli miljoonaa ihmistä on jättänyt kotinsa paetakseen väkivaltaa.
Two and a half million people have left their homes to escape from the violence.
FinnishYli puoli miljoonaa ihmistä kuolee EU:ssa vuosittain turhaan tupakoinnin vuoksi.
Over half a million people in the EU die needlessly each year from smoking.
FinnishOlemme nyt edenneet noin kaksi ja puoli vuotta seitsenvuotisessa ohjelmassa 2000-2006.
We are now some two and a half years through the seven-year programme 2000-2006.
FinnishSumma on yli viisi ja puoli kertaa suurempi kuin koko ympäristötalousarvio.
That is more than five and a half times as much as the entire environment budget.
FinnishAuto, jonka oli tarkoitus hakea minut, tuli puoli tuntia sovittua myöhemmin.
The car that was supposed to collect me came half an hour later than arranged.
FinnishJa tietenkin kolikolla on toinenkin puoli, asianmukainen alkuperän merkintä.
And of course there is the other side of the coin, proper labelling of origin.
FinnishHän hyväksyi sen Larry King Live showssa CNN:llä kuusi ja puoli vuotta sitten.
She did this on the "Larry King Live" show on CNN six and a half years ago.
FinnishEuroopan unionin 27 jäsenvaltiossa on lähes puoli miljardia potentiaalista kuluttajaa.
The European Union of 27 countries has almost half a billion potential consumers.
FinnishTämänpäiväisen keskustelun radioaktiivisella intensiteetillä on toki yksi hyvä puoli.
The radioactive intensity of today's debate does, of course, have one benefit.
FinnishTarkistusten tämä puoli ei varmaan aiheuta mitään vaikeuksia kollegoilleni.
This aspect of the amendment should not create any difficulties for my colleagues.
FinnishToinen puoli joutui Jaltalla kehitetyn uuden maailmanjärjestyksen uhriksi.
The other half was the victim of the new world order that was created in Yalta.
FinnishMyönteinen puoli on, että valiokunta toteaa Echelon-järjestelmän olevan olemassa.
The positive aspect is the Committee' s confirmation that ECHELON exists.