"puhdistus" Englisch Übersetzung

FI

"puhdistus" auf Englisch

FI puhdistus
volume_up
{Substantiv}

puhdistus
volume_up
clean-out {Subst.}
puhdistus (auch: siivous)
volume_up
cleanup {Subst.}
Tap or click Schedule cleanup.
Ajoita puhdistus -toiminto siirtää tai poistaa määritetyn lähettäjän sähköpostiviestit automaattisesti 30, 60 tai 90 päivän kuluttua.
Schedule cleanup automatically moves or deletes email from a specific sender after 30, 60, or 90 days.
puhdistus
volume_up
detersive {Subst.}
volume_up
purge {Subst.}

Beispielsätze für "puhdistus" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishValkoihoisiin maanviljelijöihin kohdistettu etninen puhdistus jatkuu laantumatta.
The policy of ethnic cleansing against white farmers continues unabated.
FinnishSen lisäksi puhdistus on valitettavasti erotettu tuotannosta yksityistämisen seurauksena.
Furthermore, processing has unfortunately become detached from production as a result of privatisation.
FinnishNiihin kuuluvat kansanmurha, sotarikokset ja etninen puhdistus.
They include genocide, war crimes and ethnic cleansing.
FinnishYmmärtääksemme etninen puhdistus on nyt lähes loppunut.
We understand that ethnic cleansing has virtually now stopped.
FinnishGeorgian alueella on meneillään etninen puhdistus.
Ethnic cleansing is being carried out in Georgian territory.
FinnishKyseessä ei ole valitettavasti ensimmäinen kerta Afrikassa, kun tällainen etninen puhdistus tapahtuu.
It is not the first time, unfortunately, that we have seen this kind of ethnic cleansing taking place in Africa.
FinnishLänsi-Balkanin maita ravisteli yli kymmenen vuotta sitten laajamittainen sota ja etninen puhdistus.
The countries of the Western Balkans were ravaged by full-scale war and ethnic cleansing little more than a decade ago.
FinnishKosovon etninen puhdistus pahenee.
The ethnic cleansing in Kosovo is getting worse.
FinnishTämä on kauhistuttavaa, pommitukset eivät kiihdyttäneet puhdistusta, etninen puhdistus oli alkanut ennen pommituksia.
It is an awful situation, and the bombing has not heightened the ethnic cleansing: it was going on before the bombing started.
FinnishSeurauksena on markkinoiden puhdistus.
FinnishUseimmissa maissa on jo nykyään suoritettava perusteellinen tekninen tai suorastaan kemiallinen juomaveden puhdistus.
Even today, the majority of countries have to purify their drinking water either by proper technical or straightforward chemical treatment.
FinnishSaastuttaja puhdistaa -periaatteen soveltamista: jätetäänkö rannikoidemme puhdistus uhrien eli yhteisöjen ja kansalaisten vastuulle?
The 'polluter cleans up' principle: will we leave it to the communities, to the citizens who are the victims, to clean up our coast?
FinnishAfrikan unionin edustajilta asiaa tiedusteltaessa he kertovat pääsyyksi sen, että Darfurin etninen puhdistus on nyt lähes täydellinen.
However, if you ask the African Union, they will tell you that it has largely stopped because ethnic cleansing is largely complete in Darfur.
FinnishArvoisa neuvoston puheenjohtaja, tällä hetkellä on meneillään serbeihin, romaneihin ja kaikkiin muihin Kosovoon jääneisiin vähemmistöihin kohdistuva etninen puhdistus.
At the moment, Mr President, we are witnessing the ethnic cleansing of Serbs, Gypsies and any other ethnic groups living in Kosovo.
FinnishTämän lisäksi liiallisen kiinnittymättömän säteilyn jokaisen uudelleen ilmaantumisen jälkeen kuljetuksen aikana on suoritettava puhdistus niin pian kuin mahdollista havainnon jälkeen.
Furthermore, any reappearance of excess unfixed contamination during transportation must be followed by decontamination as soon as possible after detection.
FinnishLisäksi näissä teurastamoissa ei panna täytäntöön puhdistus- ja desinfiointisuunnitelmia eivätkä nylkijä-teurastajat noudata henkilökohtaista hygieniaa koskevia sääntöjä.
Additionally, cleaning and disinfection programmes are not implemented in these slaughterhouses and the slaughterhouse workers do not observe the rules on personal hygiene.
FinnishNyt osasyyllisten NATOn miehitysjoukkojen silmien alla, sanoisin jopa niiden myötävaikutuksella, on meneillään julma serbeihin ja muihin kuin albaniankielisiin kohdistuva etninen puhdistus.
Today, we are turning a blind eye to the involvement of NATO occupation forces in the savage ethnic cleansing of the Serbs and non-Albanian speaking minorities.
FinnishTäällä korostettu näkemys, jonka mukaan veden toimitus, saastuneiden vesialueiden suojelu ja puhdistus sekä vedenlaatu ovat ensisijaisia asioita, ansaitsee kannatuksemme.
And the viewpoint emphasized here, which gives priority to supplies, protection and the recovery of polluted waters, putting water quality first, is one that deserves our support.
FinnishTiukemmat vaatimukset orgaanisten liuottimien osalta ovat välttämättömiä erityisesti raskailla käyttöalueilla kuten puhdistus-, liuotin- ja säilöntäaineiden kohdalla.
We need more stringent requirements for organic solvents, particularly when they are being used intensively for industrial cleaning purposes, as straight solvents or as preserving agents.
FinnishVieraillessani Bretagnessa ymmärsin, että alueella olisi tarvittu yksikköä tai asiantuntijoita, joiden tehtävänä olisi ollut öljypäästöjen saastuttamien lintujen puhdistus ja peseminen.
When I visited Brittany, I appreciated for myself that there was a need for a unit, or specialists, with responsibility for cleaning and washing birds affected by oil slicks.