FI polttaa
volume_up
[poltan|polttanut] {Verb}

1. Allgemein

Ympäristön kannalta on aivan yhtä hyvä polttaa vanha muovi kuin polttaa uutta öljyä energian talteenottoa varten.
It is just as good environmentally to burn old plastic as to burn new oil for energy recovery.
Se ei halua ratkaista jäteongelmaa vaan polttaa sen tuhkaksi!
It does not want to solve the waste problem, it wants to burn it!
Pörtschachissa, pahoin pelkään, kenelläkään ei ole halua polttaa näppejään kuumissa aiheissa.
I fear that in Pörtschach nobody will be keen to burn their fingers on difficult issues.
Käytännössä kaikkia kuolleita eläimiä ei voida kerätä ja polttaa ja tehdä niille täyttä epidemiologista tutkimusta.
It is not practicable to collect, incinerate and carry out a full epidemiological investigation on each fallen animal.
Näitä ei ole tietenkään tarkoitus polttaa, se kuulostaa vaaralliselta.
It is not, of course, the intention that these should be incinerated. That sounds dangerous.
Eikö olisi parempi polttaa yli 30 kuukauden ikäiset eläimet, kuin ottaa liian paljon tätä vanhaa naudanlihaa interventioon?
Is it not better to incinerate animals over 30 months old rather than start putting too much of this old beef into intervention?
En polta, pidän varoituksia hyvänä asiana, enkä aio polttaa.
I do not smoke, I think the warnings are wonderful and I will not smoke.
Jäsenet eivätkä ketkään muutkaan saa polttaa muualla kuin tupakointiin tarkoitetuilla alueilla.
Neither Members nor anyone else should smoke anywhere other than in the designated smoking areas.
Haluaisin kuitenkin ilmaista kunnioitukseni myös niitä kohtaan, jotka tupakoivat, ja vedota heidän oikeuteensa polttaa.
I should also like to express my respect, however, for those who do smoke, and to defend their right to smoke.
Unkarissa on sellainen sanonta, että jos joku polttaa suunsa kerran kuumalla vedellä, hän varoo sen jälkeen myös kylmää vettä.
In Hungary there is a saying that if someone burns their mouth once with hot water, then later they will blow on cold water too.
polttaa
polttaa (auch: sytyttää tuleen)

2. "kaloreita"

Ympäristön kannalta on aivan yhtä hyvä polttaa vanha muovi kuin polttaa uutta öljyä energian talteenottoa varten.
It is just as good environmentally to burn old plastic as to burn new oil for energy recovery.
Se ei halua ratkaista jäteongelmaa vaan polttaa sen tuhkaksi!
It does not want to solve the waste problem, it wants to burn it!
Pörtschachissa, pahoin pelkään, kenelläkään ei ole halua polttaa näppejään kuumissa aiheissa.
I fear that in Pörtschach nobody will be keen to burn their fingers on difficult issues.

3. "CD tai DVD"

Ympäristön kannalta on aivan yhtä hyvä polttaa vanha muovi kuin polttaa uutta öljyä energian talteenottoa varten.
It is just as good environmentally to burn old plastic as to burn new oil for energy recovery.
Se ei halua ratkaista jäteongelmaa vaan polttaa sen tuhkaksi!
It does not want to solve the waste problem, it wants to burn it!
Pörtschachissa, pahoin pelkään, kenelläkään ei ole halua polttaa näppejään kuumissa aiheissa.
I fear that in Pörtschach nobody will be keen to burn their fingers on difficult issues.

4. "esim. keramiikkaa"

Kristittyjen asuinalueita ja kouluja poltetaan.
Christian settlements and schools are being set on fire.
We need more fires.
Ellei metsiä suojella metsäpaloilta, on turha puhua biologisesta monimuotoisuudesta, sillä jos metsäpalo syttyy, se polttaa kaiken maan tasalle.
Unless forests are protected from fires, there is no point in talking about biodiversity, because when fires occur, they burn down everything.

5. Medizin

Beispielsätze für "polttaa" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishSe voi olla suurenmoisesti maalattu, mutta kyseistä piippua ei voi polttaa.
Magnificently painted it may be, but this pipe can never be smoked.
FinnishNiitä ei varmaankaan pitäisi polttaa myöskään kodin takapihalla.
Nor does it sound as if one should be burning them at home in one' s backyard.
FinnishPahviset tai puiset pakkaukset voidaan polttaa kotitalousjätteiden mukana.
Packaging such as cardboard or wood is useful in the incineration process for household waste.
FinnishNäitä ei ole tietenkään tarkoitus polttaa, se kuulostaa vaaralliselta.
It is not, of course, the intention that these should be incinerated. That sounds dangerous.
FinnishLuultavasti se aikoo polttaa lisää hiiltä Kioton pöytäkirjaan sisältyvistä sopimuksista huolimatta.
Probably by burning more coal, regardless of agreements made under the Kyoto Protocol.
FinnishAuton ikkunasta viskattu savuke voi polttaa kokonaisen metsän.
A single cigarette thrown out of a car window can lead to the destruction of an entire forest.
FinnishNäiden lukujen perusteella jokainen andorralainen polttaa keskimäärin 140 savuketta päivässä.
On the basis of those figures, every man, woman and child in Andorra smokes 140 cigarettes per day.
FinnishItäblokissa yhtä moni ihminen polttaa, siellä ei mainosteta.
There were just as many smokers in the Eastern bloc states even when advertising was not allowed.
FinnishTällaisen väitteen perusteella sivutetaan kokonaan se seikka, että ei ole toivottavaa polttaa minkäänlaista jätettä.
This argument totally ignores the fact that the burning of any kind of waste is undesirable.
FinnishKuinka luujauhot voitaisiin varastoida, polttaa tai korvata?
How should the meal be stored, burned and replaced?
FinnishJokainen ymmärtänee, kuinka suuri työ on polttaa miljoonia litroja vettä korkeassa lämpötilassa.
Everyone can see for themselves how much work is involved in burning millions of litres of water at high temperature.
FinnishBelgiassa 33 prosenttia 15 - 24 vuotiaista nuorista polttaa säännöllisesti, ja 51 prosenttia on kokeillut tupakkaa.
In Belgium, 33% of young people between the ages of 15 and 24 are regular smokers and 51% have smoked.
FinnishArvoisa puhemies, postiasia alkaa polttaa!
Mr President, the post office question is urgent!
FinnishTietyt vaaralliset jätteet täytyy polttaa 1 100 celsiusasteen lämpötilassa, jotta vältetään dioksiinien muodostumista.
Certain hazardous wastes have to be incinerated at a temperature of 1 100ºC to prevent the formation of dioxins.
FinnishSe, joka polttaa, on tehnyt sopimuksen pirun kanssa" .
FinnishTutkimusten mukaan lapsi, jonka vanhempi tupakoi, "polttaa" käytännössä joka neljännen vanhempansa tupakan.
Studies suggest that a child whose parent uses tobacco actually 'smokes' every fourth cigarette that his or her parent smokes.
FinnishKivihiiltä voidaan polttaa tällä hetkellä tehokkaammin, ja siitä vapautuu paljon vähemmän hiilidioksidia kuin aikaisemmista menetelmistä.
Coal can be much more efficiently burned these days, releasing much less CO2 than previous methods.
FinnishPolttaa!" Koska SETI ei halua kuulla tätä.
FinnishEuroopan komission rahoittama hanke tappaa siten kaiken lajitteluinnon, koska kaikki jätteet voidaan polttaa.
The project financed by the European Commission will thereby destroy any enthusiasm for segregation, as everything will be combustible.
FinnishKomission ehdotus ei kaikilta osin tätä ajatusta vastaa, se lähtee pikemminkin siitä, että kaikkea saa ja voi polttaa.
The Commission' s proposal is not a total response to this idea, and is rather based on the notion that everything must and can be burnt.