"paino" Englisch Übersetzung

FI

"paino" auf Englisch

volume_up
paino {Subst.}

FI paino
volume_up
{Substantiv}

Kiistanalaisiksi jäävät 44 tonnin suurin sallittu paino ja poikkeukset ajokielloista.
The maximum weight of 44 tonnes and the exemptions from driving bans, however, remain bones of contention.
Olen sitä mieltä, että Euroopan unionin on pantava suurempi paino keskusteluille.
I am of the view that the European Union must attach more weight to discussions.
Eniten viime viikkoina ja kuukausina on tietysti riidelty paino- ja hintaylärajoista.
The greatest controversy in recent weeks and months has, of course, been about the weight and price limits.
According to Article 152 of the EC Treaty, we are obliged to obviate sources of danger to human health, whereby the accent is clearly on sources.
paino (auch: kaappi, puristin, komero, lehdistö)
volume_up
press {Subst.}
Emme voi kuitenkaan lakata valvomasta voimassa olevan lainsäädännön pysyttämistä ilmaisu-, paino-, yhdistymisvapauden ja mielenosoitusoikeuden suhteen.
We cannot relax our vigilance over the maintenance of the provisions in force on freedom of expression, of the press, of association and of the right to hold demonstrations.
volume_up
stress {Subst.}
Ennen paino oli opetuksella ja elinikäisellä koulutuksella, lainaus.
In the White Paper, the stress was put on "lifelong learning and continuing training" .
Huippukokouksessa paino asetetaan tarpeelle vahvistaa päättäväisyytemme jatkaa Lissabonissa ja Göteborgissa käynnistettyä prosessia.
The summit will stress the need to reiterate our determination to pursue the process launched at Lisbon and at Gothenburg.
paino (auch: painavuus)

Beispielsätze für "paino" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishMeidän on suotava näille ongelmille lopultakin riittävä poliittinen paino.
It is up to us finally to attach adequate political priority to this issue.
FinnishSLORC: n hallituksen kansainvälisille sijoituksille siellä asettama paino on ilmeinen.
You see the high emphasis that the SLORC regime places on international investment there.
FinnishMonet keskisuuret yritykset nimittäin käyttävät ajoneuvoja, joiden paino on 3,5-12 tonnia.
After all, a lot of medium-sized enterprises use vehicles in the 3.5 to 12 tonne range.
FinnishOsien suuri paino aiheuttaa usein ongelmia rakennustelineitä pystyttäville ihmisille.
It is a major problem for those who erect scaffolds that the components are often very heavy.
FinnishTietysti paino riippuu siitä, kuinka paljon syö ja kuluttaa energiaa.
Obviously, how much you weigh depends on how much you eat and how much energy you burn.
FinnishEi siis ole ihme, että mietinnössä annetaan erityinen paino ja merkitys poliisitoimille.
Thus it is no surprise that the report gives priority and particular emphasis to policy measures.
FinnishTulevaisuudessa paino täytyy siirtää laadulle, kun taas nuoruudessani määrän tarve oli suuri.
Emphasis, in the future, must be put on quality, while in my time limitless quantities were needed.
FinnishPaino- ja julkaisualan kysyntä on vähentynyt merkittävästi talouskriisin johdosta.
There has been a substantial decrease in demand in the printing and publishing sector due to the economic crisis.
FinnishKolmannella näkökohdalla, nimittäin ihmisten terveydellä, pitäisi olla aivan erityisen suuri paino.
The third issue is human health, an especially important aspect.
FinnishKomponenttien keskinäinen painotus on määritelty siten, että BKT:n paino on 5/6 ja rahalaitosten kokonaisvarojen 1/6.
The relative weights of the two components are 5/6 for GDP and 1/6 for TABS-MFI.
FinnishNeljänkymmenen prosentin kohdalla paino on noussut aiempaa korkeammaksi.
Forty percent of them have gained even more.
FinnishKolofonia käytetään yleisesti paperitavaran ja painopaperin paino-ominaisuuksien parantamiseen.
Colophony is a substance commonly used for improving the printing characteristics of stationery and printing paper.
FinnishKyseisen strategian ulkopoliittisessa ulottuvuudessa annetaan erityinen paino hallitusten vaikutukselle globalisaatiossa.
The external dimension of this strategy is particularly important as it can help us to manage globalisation.
FinnishTunnelin on tarkoitus yhdistää paino jakeluosastoomme.
FinnishEKP seuraa tarkasti paino-, kopiointi- ja kuvankäsittelytekniikan kehitystä ja paljastuneiden väärennösten määrää.
The ECB closely monitors advances in printing and reproduction technologies, as well as the number of counterfeits seized.
FinnishKannatan Alain Cadecin mietintöä, jossa pannaan paino Euroopan kalatalouden kauaskantoisille ja tärkeille näkökohdille.
I support Mr Cadec's report, which highlights a far-reaching and important aspect of the European fisheries industry.
FinnishYksi paino, kaksi mittaa.
We have one set of rules but two ways of applying them.
FinnishJotkin markkinoiden aiheuttamat ongelmat diagnosoidaan, ja ympäristö- ja sosiaalikysymyksille annetaan suurempi paino.
Some of the problems caused by the market are diagnosed, and greater emphasis is given to environmental and social issues.
FinnishEuroopan parlamentissa paino on kuitenkin enemmän sillä, miten EU käyttää toimivaltaansa, toisin sanoen sisällöllä.
In the European Parliament, however, the emphasis is more on how the EU implements its competences, or on content, in other words.
FinnishJohannesburgin tapahtumia voidaan suureksi osaksi selittää näiden kahden lausunnon valossa, joissa paino on tyystin kaupassa.
Much of what happened in Johannesburg can be understood in the light of these two statements placing the entire emphasis on trade.