"paikka" Englisch Übersetzung

FI

"paikka" auf Englisch

volume_up
paikka {Subst.}

FI paikka
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

paikka (auch: asia, tehtävä, aukio, kämppä)
volume_up
place {Subst.}
Se ei ole oikea paikka yhteisen tutkimuskeskuksen laitosten käytöstä poistamiselle.
That is not the appropriate place for the decommissionining of the JRC's facilities.
Luontevin paikka demokraattiselle valvonnalle on Euroopan parlamentti.
The natural place for this democratic control is the European Parliament.
Se on monien mielestä maailman paras paikka ilmastonmuutoksen historian tutkimiseen.
It is the best place on the planet, many say, to study the history of climate change.
volume_up
seat {Subst.}
Pyrkimyksiä saada EU:lle paikka laajennetussa turvallisuusneuvostossa on jatkettava.
The ambition to gain an EU seat within an enlarged Security Council has to be pursued.
Pitkällä aikavälillä päämäärämme on yksi paikka, ainakin euroalueelle.
In the long term, our goal is a single seat, at least for the euro area.
Vastustan tavoitetta "EU:n paikka turvallisuusneuvostossa".
I reject the objective of "an EU seat in the Security Council".
paikka
volume_up
location {Subst.}
Muuten olen sitä mieltä, että Parma olisi sopiva paikka lentoturvallisuusvirastolle.
Incidentally, I think that Parma would be a suitable location for the Aviation Safety Agency.
Paikka, johon virasto perustetaan, on vielä löydettävä.
The location in which the authority should be based is still to be indicated, in fact.
Valitse Kohde:-ruudussa paikka, johon haluat tallentaa asiakirjan.
In the Save in box, click the location where you want to save the document.
paikka (auch: pilkku, pointti, puoli, nokka)
volume_up
point {Subst.}
Lisäksi meidän vetoomusvaliokuntamme on usein ensimmäinen paikka, jonne valitetaan.
In addition, our Committee on Petitions is often the first point of call.
Yksi sopimuksen valitettavia kohtia on se, että tämä paikka on nyt vahvistettu Euroopan parlamentin sijaintipaikaksi.
One regrettable point about the treaty is that the seat of the European Parliament has now been reinforced here.
Rouva van Bladel, tämä ei ole oikea hetki eikä paikka tämän aiheen käsittelyyn, enkä siis aio vastata teille yhtään mitään.
Mrs van Bladel, this is neither the time or place to raise that point, so I am not going to answer you in any way.
paikka (auch: arvo, asema, sijainti, mielipide)
volume_up
position {Subst.}
Niitä ei siis poisteta mietinnöstä vaan niiden paikka vaihtuu.
They are therefore not being deleted from the report, but simply changing position.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Komission on tehtävä kaikkensa puolustaakseen paikkaansa ja löydettävä ulkosuhdehallinnolle paikka yksiköissään.
The Commission must defend its position to the utmost and find a place for this external affairs administration in its services.
paikka (auch: tuki, tyyneys, kannatin, tauko)
volume_up
rest {Subst.}
Arvoisa komission jäsen, lepääminen oli mahdotonta, sillä paikka oli hirvittävä melun painajainen.
It is impossible, Commissioner, to rest when you have to put up with an atrocious nightmare of noise.
Jos selvitämme nuo rakenteelliset syyt, muu seuraa itsestään ja maailma on kenties meille kaikille parempi paikka elää.
If we solve those structural causes, the rest will follow and the world we all live in will probably be a better place.
Tosiasiassa arktinen alue on kuitenkin jo nyt paikka, johon maailman elohopeapäästöt lopulta päätyvät.
After all, the fact is that the Arctic region already provides the final resting place for the world's mercury emissions.
paikka (auch: sivusto, sijaintipaikka)
volume_up
site {Subst.}
Muutaman kilometrin päässä on paikka, jossa tapahtui Hatfieldin kohtalokas onnettomuus vain puolitoista vuotta aikaisemmin.
A few miles up the line is the site of the fatal accident which took place in Hatfield only 18 months ago.
Minulla ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Wroclaw ole paras paikka Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin sijoittamiselle.
I have no doubt that Wrocław is the best place to site the European Institute of Innovation and Technology.
Ehdotin, että Isprassa sijaitseva komission yhteisen tutkimuskeskuksen ympäristöinstituutti saattaisi olla sopiva paikka tällaiselle kokoukselle.
I suggested that the Environment Institute at the Commission's Joint Research Centre site in Ispra might be a suitable location for such a meeting.
paikka (auch: tila, väli, avaruus)
volume_up
space {Subst.}
Meidän on löydettävä vierailijoita varten paikka ja sen on mielellään oltava tietty kokoustila, johon puolueet voivat asettaa pöytänsä ja tietokoneensa.
We must find space for them, and that might well be some meeting room where the parties can set up their stands and computers.
Tällä voitaisiin korvata se, mitä Euroopan unionilta tällä hetkellä puuttuu, nimittäin paikka, jossa yhteistä diplomaattista kulttuuria voidaan kärsivällisesti hoitaa.
This would make up for what the European Union currently lacks, namely a space where a common diplomatic culture can be patiently nurtured.
Internet on epäilemättä paikka, joka heijastaa sosiaalisia suuntauksia siinä missä tosielämäkin, enkä usko, että meidän kannattaa keskittää kaikkia voimavarojamme sen tukahduttamiseen.
It is undoubtedly a space which reflects social trends just as much as real life does, and I do not believe that we should be focusing all our efforts on quelling it once and for all.
volume_up
locality {Subst.}
paikka (auch: korjaus)
volume_up
mend {Subst.}
paikka (auch: laastari, kausi, ajanjakso, side)
volume_up
patch {Subst.}

2. "hampaan"

paikka (auch: lippalakki, suojus, katto, hattu)
volume_up
cap {Subst.}

Beispielsätze für "paikka" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishOn hieman yllättävää, miten moni paikka tarjoaa maksuttoman langattoman palvelun.
Truth to tell, it's a little shocking how many places offer free wireless service.
FinnishToinen maailmansota oli Japanille todella kaamea paikka, myös taloudellisesti.
And the Second World War was really a terrible event, also economically for Japan.
FinnishEmme saa tuhlata aikaa kitkemällä huonoja siemeniä, jotka itävät paikka paikoin.
Let us waste no time in eradicating the bad seeds sprouting here and there.
FinnishOn tietenkin tärkeää keskustella, mutta tämä ei ole oikea aika eikä paikka.
Naturally it is important to have this discussion, but not now, and not here.
Finnish. - (EN) Arvoisa puhemies, maailma on huvittava paikka.
on behalf of the IND/DEM Group. - Mr President, it is a funny old world.
FinnishYksi paikka, jossa se on mahdollista, on sitä paitsi Euroopan parlamentti.
One of the places in which they can do this is, moreover, in the European Parliament.
FinnishSiitä periaatteesta, että oppositiolla on toinen paikka, on luovuttu.
This deviates from the principle that the opposition is entitled to one post.
FinnishTämä ei ole oikea paikka vyöryttää kaikkea pahaa yhden valtion niskoille.
Not every bad thing that happens is an opportunity to heap censure on a specific regime.
FinnishEuroopan parlamentti on kuitenkin mielestämme väärä paikka käsitellä tätä asiaa.
We nonetheless believe that the European Parliament is the wrong forum for dealing with this issue.
FinnishSekoittamisen mahdollisuus pudottaa hintoja jyrkästi ja on kova paikka viljelijöille.
It is this possibility of mixing that causes a vertical drop in prices and is a blow to farmers.
FinnishMinusta tämä ei ole oikea paikka keskustella näistä asioista.
I do not believe this to be the arena where these issues should be dealt with.
FinnishMikä paikka Strasbourgin lisäksi säästäisi meitä kuukausittaisilta kalliilta kustannuksilta?
What, besides Strasbourg, would save us having to make expensive excursions once a month?
FinnishTämä on kenties sopivin paikka Euroopan historian kodiksi, onhan rakennus hyvin kaunis.
Perhaps the home of European history may best be located here, in this very beautiful building.
FinnishFloridassa Dade City on paikka, missä kaikki Pennsylvanian mehiläishoitajat käyvät.
And if you look at Florida, in Dade City, Florida, that's where all the Pennsylvania beekeepers go.
FinnishMitä nämä politiikat ja ohjelmat ovat, ja mikä on niiden paikka Euroopan unionin talousarviossa?
What are these policies and programmes and where do they fit into the European budget?
FinnishKerem Shalom oli juuri se paikka, jossa huomasimme voivamme toteuttaa kolme toimenpidettä.
Kerem Shalom was the one where we saw that we could do three things.
FinnishMonille meistä tapaus Tiibet - sen itsehallinto - on näytön paikka Kiinan viranomaisille.
For many of us the case of Tibet - its autonomy - is a litmus test for the Chinese authorities.
FinnishSopiva paikka meneillään olevan kiistan ratkaisemiseen on ennen kaikkea Maailman kauppajärjestö.
The appropriate forum for the settlement of this dispute is the World Trade Organisation.
FinnishNäin ollen tämä on näytön paikka myös Euroopan unionille itselleen.
Therefore, this is also a stern test for the European Union itself.
FinnishGöteborg on sopiva paikka avata tämä maailmanlaajuinen keskustelu.
Gothenburg is the appropriate setting to open this worldwide debate.