"paikantaa" Englisch Übersetzung

FI

"paikantaa" auf Englisch

FI paikantaa
volume_up
[paikannan|paikantanut] {Verb}

Paikanna pakattu kansio, josta haluat purkaa tiedostoja tai kansioita.
Locate the compressed folder that you want to extract files or folders from.
Sen avulla vastaanottaja voi paikantaa sijaintinsa ja määritellä kellonaikansa äärettömän tarkasti kaikkialla maapallolla.
It will enable receivers to locate their whereabouts and determine what time it is, with extreme accuracy, anywhere on earth.
Tiedättekö näistä tapauksista ja aikooko neuvosto ryhtyä yhteisiin toimiin vapauttaakseen tai paikantaakseen nämä kansalaiset?
Are you aware of these incidents, and is the Council considering taking joint action to free or locate these fellow citizens?

Beispielsätze für "paikantaa" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishJos käyttäjä voidaan paikantaa tämän tietämättä, sillä on hyvin vakavia seurauksia.
If somebody can be tracked without their knowing it, that has very serious implications.
FinnishLisäksi sen avulla voidaan tarvittaessa paikantaa vaarallisia aineita, kuten ydinjätteitä.
It will be possible to pinpoint dangerous substances such as nuclear waste at any time.
FinnishWindowsin vianmääritys voi automaattisesti paikantaa ja korjata yleiset ongelmat, jotta sinun ei tarvitse.
Windows Troubleshooting can automatically pinpoint and fix common problems so you don't have to.
FinnishWindowsin vianmääritys voi automaattisesti paikantaa ja korjata yleiset ongelmat, jotta sinun ei tarvitse.
Windows Troubleshooting can automatically pinpoint and fix common problems, just so you do not suffer.
FinnishLuonnonsuojelua edistävänä välineenä sen avulla voidaan paikantaa vaarallisten aineiden pilaamia alueita sekä jäävuoria ja kartoittaa valtameriä ja merenpinnan tasoa.
As a tool for protecting nature, it will help to track pollution by dangerous substances, track icebergs, and map the oceans and sea levels.
FinnishMeillä on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa myönteisesti asiaan, mutta tarvitaan kannustimia, jotta voidaan paikantaa monissa ekosysteemeissä olevat vääristymät ja poistaa ne.
Yet we can do something to help, though incentives are needed if the stresses on many ecosystems are to be identified and neutralised.
FinnishToiseksi, kaikki yhteisön alukset on varustettu satelliittiseurantajärjestelmällä, jonka avulla kalastus- ja sotilasviranomaiset voivat paikantaa ne reaaliaikaisesti kaikkina aikoina.
Secondly, all Community vessels are equipped with a satellite monitoring system, through which they can be located in real time and at all times by the fishing and military authorities.