FI päättäminen
volume_up
{Substantiv}

Toisin sanoen määräajasta päättäminen olisi nyt komission käsissä.
In other words, the setting of the deadline would be your decision.
Sitä paitsi päättäminen annettiin kokouksessa valtioiden päämiesten tai pääministerien tehtäväksi.
What happened in the meeting was that the decision was left to the Heads of State or Government.
Tällaisista kysymyksistä päättäminen kuuluu neuvoston, ei parlamentin, tehtäviin.
It is for the Council, not Parliament, to take decisions about these issues.

Beispielsätze für "päättäminen" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishTällaisista kysymyksistä päättäminen kuuluu neuvoston, ei parlamentin, tehtäviin.
It is for the Council, not Parliament, to take decisions about these issues.
FinnishSuuntaviivoista ja talouspolitiikasta päättäminen on epätarkkaa, eikä se ole sitovaa.
Coordination of the guidelines and economic policy is imprecise and non-binding.
FinnishKeskustelun päättäminen merkitsee tietenkin uhkaa kahden nopeuden Euroopalle.
Hanging over this discussion, of course, is the threat of a two-speed Europe.
FinnishHallitusten välisen konferenssin päättäminen on ensimmäinen ja tärkeä eräpäivä.
The closure of the intergovernmental conference is the first main deadline.
FinnishMielestämme tällaisista kysymyksistä päättäminen kuuluu kansalliselle tasolle.
We think this type of issue is better dealt with at national level.
FinnishEuroopan poliisiakatemian varainhoitovuoden 2008 tilien päättäminen
Closure of the accounts of the European Police College for the financial year 2008
FinnishOlen sitä paitsi sitä mieltä, että elämän päättäminen on lisääntymisterveyden vastakohta.
In fact, I think that taking life is the opposite of reproductive health.
FinnishYksi keskeinen kehityskysymys on sademetsien hävittämisen päättäminen.
One crucial development issue is ending the deforestation of rainforests.
FinnishAsiasta päättäminen riippuu teistä, ryhmien puheenjohtajista.
It will depend upon you, the Chairmen of the Groups, whether it is taken or not.
FinnishNorsunluurannikon nykyistä konfliktia vasten sopimuksen päättäminen ei olisi järkevää.
The current conflict in Côte d'Ivoire is not a very good background for stopping this agreement.
FinnishNäin ollen asiasta päättäminen kuuluu edelleen jäsenvaltioiden toimivaltaan.
Therefore it will remain the competence of the Member States.
FinnishNäiden kahden luvun päättäminen merkitsee kuitenkin sitä, että käytännön työ Romaniassa jatkuu.
However, closing these two chapters means that the real work continues for the Romanians.
FinnishSukupuolisuuteen liittyvistä ikärajoista päättäminen kuuluu jäsenvaltioiden toimivallan piiriin.
Setting the age of consent is the responsibility of the Member States.
FinnishRatkaiseva askel oli neuvottelujen päättäminen eilen pidetyssä liittymiskokouksessa.
A decisive step has been the conclusion of the negotiations at the accession conference held yesterday.
FinnishAbortista päättäminen kuuluu kunkin jäsenvaltion yksinomaiseen toimivaltaan.
Voluntary termination of pregnancy is a matter of exclusive competence for each individual Member State.
FinnishKoulujen opetusohjelmien sisällöstä päättäminen kuuluu jäsenvaltioiden parlamenteille.
The content of schools’ teaching programmes is an issue for the Member States’ respective parliaments.
FinnishPäättäminen riippuisi edelleenkin lähtötoimipaikan hallinnollisesta menettelystä.
Release would, in fact, continue to depend on an administrative document issued by the office of departure.
FinnishAsioista päättäminen on yksi asia, niiden toteuttaminen toinen.
Deciding things is one thing, putting them into practice is another.
FinnishSe on kuitenkin tietysti sellainen asia, josta päättäminen kuuluu ennen kaikkea Espanjalle itselleen.
But it is first and foremost, of course, something that must be decided in Spain itself.
FinnishProtokollan päättäminen antaa nyt tilanteelle muodollisen luonteen.
The signature of the protocol will now formalize the situation.