"leijonanosa" Englisch Übersetzung

FI

"leijonanosa" auf Englisch

FI leijonanosa
volume_up
{Substantiv}

leijonanosa
Leijonanosa tästä paketista käytetäänkin hyvin tarpeelliseen yhteenliittämiseen.
The lion's share of this package actually goes to this much needed interconnection.
Yhdysvaltojen vastuulla on leijonanosa kaikista rauhanturvaoperaatioista.
The United States takes on the lion's share of all peace missions.
Leijonanosa Euroopan tuesta menee sitä vastoin Valloniaan.
The lion's share of European subsidies, on the other hand, goes to Wallonia.

Beispielsätze für "leijonanosa" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishLeijonanosa tästä paketista käytetäänkin hyvin tarpeelliseen yhteenliittämiseen.
The lion's share of this package actually goes to this much needed interconnection.
FinnishYhdysvaltojen vastuulla on leijonanosa kaikista rauhanturvaoperaatioista.
The United States takes on the lion's share of all peace missions.
FinnishLeijonanosa Euroopan tuesta menee sitä vastoin Valloniaan.
The lion's share of European subsidies, on the other hand, goes to Wallonia.
FinnishTämän politiikan tavoitteena on varmistaa EU:lle entistä suurempi leijonanosa, kun markkinoita jaetaan.
Its objective is to secure a better share when the markets are divided up.
FinnishMeillä on leijonanosa vastuusta, minkä vuoksi katson, ettei meillä ole varaa arvostella Albanian kansaa.
As to who bears the lion's share of responsibility, I believe that it is not our job here to judge the Albanian people.
FinnishViranomaiset osallistuvat aina toimiin - tähän on varauduttu - mutta tuottajien on kannettava leijonanosa vastuusta.
The authority will always make a contribution - this has been provided for - but the producers will need to shoulder the lion's share of the responsibility.
FinnishKun 1,25 miljardia Yhdysvaltain dollaria jaettiin komission ja jäsenvaltioiden välillä, vain 9,7 prosenttia annettiin komissiolle ja leijonanosa jäsenvaltioille.
When the USD 1.25 billion was distributed among the Commission and Member States, only 9.7% went to the Commission, and the lion's share to the Member States.
FinnishKyllä, komissio auttoi meitä ja Kansainvälinen valuuttarahasto rahoitti tämän valinnan, mutta leijonanosa lainasta käytetään pankkisektorin vakauttamiseen.
Yes, the European Commission helped us, and the International Monetary Fund financed this choice, but the lion's share of the loan goes to stabilise the banking sector.