"lainkäyttö" Englisch Übersetzung

FI

"lainkäyttö" auf Englisch

FI lainkäyttö
volume_up
{Substantiv}

1. Rechtswesen

lainkäyttö
Lainkäyttö on vielä puutteellista, erityisesti kun on kyse mielivaltaisista pidätyksistä, tutkintavankeuden pitkittymisestä ja siitä, että asianmukaisesta oikeuskäsittelystä ei ole takeita.
There are still a number of flaws in the administration of justice, notably cases of arbitrary arrest, lengthy pre-trial detention and lack of guarantees of due process.

Beispielsätze für "lainkäyttö" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishMikä kuitenkaan voisi olla tärkeämpää kuin kansalaistemme oikeussuoja tai lain soveltaminen ja lainkäyttö?
Yet what could be more fundamental than our citizens' access to justice or the way that law is applied and dispensed?
FinnishSen on myös taattava riippumaton lainkäyttö ja kolmanneksi edistettävä yhteiskunnan yhteisöllisyyttä luomalla tasapainoa etujen ja haittojen kesken.
Second, it must ensure independent dispensation of justice, and third, it must support the sense of community of society by creating a balance between advantage and disadvantage.
FinnishUudistussopimukseen liitettävässä unionin peruskirjassa luetellaan Euroopan kansalaisten perusoikeudet: ihmisarvo, vapaus, tasa-arvo, yhteisvastuu, kansalaisuus, lainkäyttö.
The Union's Charter to be annexed to the Reform Treaty lists the fundamental rights of European citizens: dignity, freedom, equality, solidarity, citizenship, justice.
FinnishEuroopan unionissa on yhteiset arvot ja standardit, jotka on nyt suojeltu perusoikeuskirjassa: vapaudet, tasa-arvo, ihmisarvo, yhteisvastuu, kansalaisten oikeudet ja lainkäyttö.
In our Union we have shared values and standards which are now enshrined by the Charter as rights: freedoms, equality, human dignity, solidarity, citizens' rights and justice.