"läheisyys" Englisch Übersetzung

FI

"läheisyys" auf Englisch

FI läheisyys
volume_up
{Substantiv}

läheisyys
volume_up
closeness {Subst.}
Euroopan läheisyys ja Ruotsin riippuvuus siitä alettiin hitaasti ymmärtää.
Slowly the realisation of Sweden's closeness to and dependence on Europe grew.
Maantieteellinen läheisyys ei merkitse kulttuurien läheisyyttä.
Geographic proximity does not equate to cultural closeness.
Tiedämme hyvin, ettei maantieteellinen läheisyys vielä tarkoita samanlaista poliittista ajattelutapaa.
It is a well-known fact that this geographical closeness does not exactly run parallel to political like-mindedness.
läheisyys
volume_up
proximity {Subst.}
Maantieteellinen läheisyys ei merkitse kulttuurien läheisyyttä.
Geographic proximity does not equate to cultural closeness.
Avoimuus, läheisyys, palvelukulttuuri - siinä ovat avainsanat.
Transparency, proximity, good administration, a culture of service - those are the watchwords.
Tämä läheisyys koskee kuitenkin myös omaa toimielintämme.
This proximity also relates to our institution, however.
läheisyys
volume_up
adjacency {Subst.}
läheisyys (auch: viihtyisyys, sukupuolisuhde)
volume_up
intimacy {Subst.}
läheisyys (auch: läheinen sukulaisuus)

Beispielsätze für "läheisyys" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishJiun jokilaakson etuna on sekä mineraalivarantojen runsaus että läheisyys jo käytössä olevien voimaloiden kanssa.
The Jiu Valley basin has the advantage of being both rich in mineral resources and close to working power plants.
FinnishTalous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen läheisyys vahvistaa nyt tarvetta tuoda tämä väline nopeasti saataville.
The imminence of the third phase of economic and monetary union now reinforces the urgent need to make this instrument available.
FinnishVuoden 1999 määräpäivän läheisyys kannustaa epäilemättä hallituksia sitoutumaan yhteensovittelun tielle.
The fact that the 1999 deadline is so close is probably inciting, perhaps without doubt, governments to commit themselves to coordination.
FinnishTämä tuottajan ja kuluttajan läheisyys sekä kuluttajien vastuu omista tekemisistään on luotava uudelleen.
This close relationship between producer and consumer, together with responsibility on the part of the consumer for his or her own behaviour, must be restored.
FinnishLäheisyys ei toimi.
FinnishHyvinvointi, lasten ja aikuisten sekä sukupolvien välinen läheisyys, koulu, sosiaaliturva, hammashoito ja sairaanhoito ovat ensi sijassa kansallisia asioita.
Questions of welfare, relationships between children and parents and between the generations, education, social security, and dental and medical care are, first and foremost, national issues.
FinnishIlmaliikenteen infrastruktuurit ovat tärkeä tekijä teollisuudelle; teollisuuden sijoittamista koskevissa valinnoissa otetaan usein huomioon viestintämahdollisuudet ja lentokenttien läheisyys.
Infrastructures for air transport are a crucial factor for industries, which often choose where to base themselves on the basis of communications links and airports.