"lähdevero" Englisch Übersetzung

FI

"lähdevero" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "lähdevero" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "lähdevero" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishKaikkien rahoitustoimien lähdevero olisi paljon tehokkaampi menetelmä.
A deduction at source on all financial transactions would be a far more effective method.
FinnishLähdevero ei ole ainoastaan tehokkaampaa vaan sen perintä on myös avoimempaa.
Taxation at source is not only more efficient, but also offers greater transparency during collection.
FinnishTähän liittyy kaksi järjestelmää: veroviranomaisten välinen tietojenvaihto ja lähdevero.
Two systems are involved here: exchange of information between tax authorities and withholding tax.
FinnishKoska lähdevero ei ole käytössä, ei ole myöskään perimismahdollisuuksia.
Since there is no withholding tax on interest and dividends, there are no provisions for its recovery.
FinnishTässä yhteydessä luulen, että 20 %: n suuruinen tai sitä suurempi lähdevero aiheuttaisi menetyksiä.
In this context, I would imagine that an advance levy on income derived from securities of 20 % or more would be counterproductive.
FinnishJos lähdevero otettaisiin käyttöön, tällaista perimissäädöstä pitäisi täydentää, koska sitä ei tietenkään mainita tekstissä.
Should such a tax be introduced, a separate provision on its recovery would have to be inserted, because that type of tax is not covered by the proposed legislation.
FinnishJos meillä pitäisi sitten olla vielä joskus lähdevero - herra varjelkoon meitä siitä - miten periminen maasta toiseen silloin tapahtuu?
If we were then to have a withholding tax on interest and dividends - which heaven forbid - what would the situation be with regard to recovery by one country on behalf of another?
FinnishLähdevero voidaan maksaa takaisin henkilölle, johon sovelletaan pysyvänä oleskelupaikkana olevan jäsenvaltion verotusta, jos vastaava tulo ilmoitetaan verotusta varten.
Deduction at source can be reimbursed to an individual liable to tax in their Member State of permanent residence if the corresponding income is disclosed for tax purposes.

Lerne weitere Wörter

Finnish
  • lähdevero

Im Deutsch-Italienisch Wörterbuch findest Du noch weitere Übersetzungen.