"jonne" Englisch Übersetzung

FI

"jonne" auf Englisch

EN

FI jonne
volume_up
{Konjunktion}

jonne (auch: minne)
volume_up
whither {Konj.}

Beispielsätze für "jonne" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Finnish17:59 Tässä on konnaneristysyksikkö, jonne lapset voivat laittaa vanhempansa.
17:59 So then you have the villain containment unit, where kids put their parents.
FinnishLisäksi meidän vetoomusvaliokuntamme on usein ensimmäinen paikka, jonne valitetaan.
In addition, our Committee on Petitions is often the first point of call.
FinnishMies pääsi ulos keskuksesta, jonne juopuneet viedään selvittämään päänsä.
A man got out of one of the centres where drunkards are taken to sober up.
FinnishOtimme tupakointikiellon käyttöön suurimmalla stadionillamme, jonne mahtuu 82 500 henkeä.
We introduced a ban in our biggest stadium, which can hold 82 500 people.
FinnishVoin sanoa tämän uudelleen niissä jäsenvaltioissa, jonne matkustan.
I will have the chance to say this again in the Member States that I am going to visit.
FinnishJoka tapauksessa ukrainalaiset on tuotava lähemmäksi Eurooppaa, jonne he oikeutetusti kuuluvat.
Either way, Ukrainians must be brought closer to Europe, where they rightfully belong.
FinnishPalasin juuri suurten järvien alueelta, jonne unionin troikan valtuuskunta teki hyödyllisen vierailun.
I am just back from the Great Lakes region where we had a useful troika mission.
FinnishViittaan tietenkin Lissabonin huippukokoukseen, jonne kutsuimme Mugaben pakotteista huolimatta.
I refer, of course, to the Lisbon Summit, where we invited Mugabe, despite the sanctions.
FinnishHaluaisin, että täällä olisi huone, jonne vain jäsenet voisivat mennä puhumaan keskenään.
I would like to see a room here where just Members can go to talk amongst themselves in private.
FinnishEtelässä, jonne olemme asettuneet, rikkaudet synnyttävät sekä sotia että merkkejä yhteisvastuullisuudesta.
In this 'South' where we live, wealth generates both war and signs of solidarity.
FinnishMiten saamme Euroopan ulos siitä kriisistä, jonne se on ajautunut?
How do we get Europe out of the crisis in which it finds itself?
FinnishOnko meidän laajennuttava Turkkiin asti, Kirkukin rajalle, jonne tällä hetkellä sataa pommeja?
Should we enlarge it to include Turkey, on the borders of Kirkuk which is currently being bombed?
FinnishSuurissa kaupungeissa on jo sellaisia kaupunginosia, jonne tavallisten kansalaisten ei kannata mennä iltaisin.
The average citizen will not venture into certain areas of our big cities after dusk.
FinnishEsitä tämän jälkeen DA1-lomake vastaavalle viranomaiselle siinä maassa, jonne sinut on lähetetty töihin.
You must then present the DA1 to the equivalent authority in the country where you are posted.
Finnish20 viime kuukauden aikana UNSCOM on yrittänyt käydä 63 kohteessa, jonne se uskoo kätketyn aseita.
In the last 20 months UNSCOM has sought access to 63 sites where it believed concealment was taking place.
FinnishEntäpä ponnahdusvalikossa, jonne syötät osavaltiosi nimen?
But what about the pop-up menu where you put in your state?
FinnishLisäksi Eurooppa on maailman merkittävin matkailukohde, jonne saapuu 40 prosenttia saapuvista matkailijoista.
Moreover, Europe is the top tourist destination in the world, with 40% of all tourist arrivals.
FinnishTilanne oli aivan vastaava kuin puolalaisella luonnonsuojelualueella, jonne Via Balticaa suunnitellaan.
This situation was comparable to the Polish nature conservation area where the Via Baltica is planned.
FinnishPerhe soitti itse lentoasemalle, jonne he olivat matkalla, mutta sieltäkään ei osattu antaa tietoa.
In fact, they rang the airport of destination themselves, which was also unable to give her any information.
FinnishTässä on 400 neliömetrin ala, jonne on laitettu joukko miinoja sattumanvaraisesti.