"jonkinlainen" Englisch Übersetzung

FI

"jonkinlainen" auf Englisch

FI jonkinlainen
volume_up
{Adjektiv}

jonkinlainen
Tämän asian historiasta olisi todellakin hyvä olla jonkinlainen muistio.
In fact, it would be good to have some kind of memo about the history of this issue.
Olipa miten tahansa, meidän on joka tapauksessa tehtävä jonkinlainen päätös.
Be that as it may, we still have to take some kind of decision.
Toinen vaihe vaikuttaisi olevan jonkinlainen romuttamisvelvollisuus.
The second step would seem to be some kind of duty to dismantle.

Beispielsätze für "jonkinlainen" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishLienee jonkinlainen ennätys saada kuuden minuutin pituinen vastaus kyselytunnilla.
It must be something of a record to receive a six-minute reply at Question Time.
FinnishFlanderi on jonkinlainen maailmanmestari tällä alalla; edustamme todellista huippua.
Flanders is something of a world champion in this field; we are right at the top.
FinnishTästä valmistelusta huolimatta on hyödyllistä luoda jo nyt jonkinlainen perusta.
Despite this preparation, it would be useful to set down a few markers now.
FinnishTämä on uhkaus, sillä tässä asiassa on löydyttävä jonkinlainen quid pro quo.
That is a threat, but we need to have some sort of quid pro quo on this issue.
FinnishSomalimaalla on edelleen jonkinlainen itsenäisyys ja vakaus niin kuin Puntmaallakin.
Somaliland still has a degree of independence and stability, as does Puntland.
FinnishEn halua kenenkään epäilevän sitä, että rahoitus olisi jonkinlainen ongelma.
I do not want there to be any doubt about the fact that funding is a problem.
FinnishHaluaisin sanoa, että mielestäni rahasto itse on jonkinlainen skandaali.
I would like to say that I think that the fund itself is something of a scandal.
FinnishAinakin tässä meidän on todella ponnisteltava, ja jonkinlainen edistys on mahdollista.
There, at least, we should make a real effort and some progress is possible.
FinnishMaatalouden valuuttajärjestelmän on tarkoitus antaa jonkinlainen suoja tätä vastaan.
The agri-monetary system is supposed to give some protection against this.
FinnishJotkut haluavat uskotella, että niiden välillä on jonkinlainen ”Kiinan muuri”.
Some people would have us think there is a sort of 'Great Wall of China' between the two.
FinnishSiitä tulee jonkinlainen uusi esimerkki Monnet'n menetelmästä pienemmässä mittakaavassa.
This will almost be a further example of the Monnet method, but on a smaller scale.
FinnishTämä on ainakin jonkinlainen vastaus ilmaisemaanne huoleen, parlamentin jäsen Peijs.
This goes at least some way towards alleviating your concerns, Mrs Peijs.
FinnishToki myös Islannin talouskriisillä lienee jonkinlainen rooli tässä asiassa.
Of course, Iceland's economic crisis may well also have some sort of role in all this.
FinnishJoka tapauksessa jonkinlainen hyötyä tuottava erikoistuminen on mielestäni välttämätöntä.
In any case, I believe that some sort of advantageous specialisation is necessary.
FinnishEn kiistä sitä, ettei jonkinlainen vuoropuhelu olisi hyödyllistä ja tarpeen.
I do not dispute the usefulness and necessity of some level of dialogue.
FinnishParlamentissa on aloitettava myös jonkinlainen uudelleenajatteluprosessi.
Here in this House, we will also have to embark on something of a rethinking process.
FinnishNähdäkseni meidän on tehtävä tässä asiassa jonkinlainen päätös tai otettava siihen kantaa.
I believe that we must make some sort of decision or position on this matter.
FinnishJonkinlainen täsmennys on joka tapauksessa tehtävä siitä, mitä varoille tulee tapahtumaan.
Some specification of what should happen to the assets must be initiated in any case.
FinnishEsillä oleva esitys yhteisestä toiminnasta, jonkinlainen lakiesitys, on askel siihen suuntaan.
The present Community action, a form of draft law, is a step in that direction.
Finnish(PL) Arvoisa puhemies, saanko kysyä, onko asiassa tapahtunut jonkinlainen väärinkäsitys?
(PL) Mr President, may I enquire if there has been some misunderstanding?