"jonkin puolesta" Englisch Übersetzung

FI

"jonkin puolesta" auf Englisch

EN

FI jonkin puolesta
volume_up
{Präposition}

jonkin puolesta
volume_up
behalf {Prp.}
Eikä ole kyse siitä, että hän henkilönä lobbaisi jonkin puolesta tai jotakin vastaan.
He is not a person who is working on behalf of a specific lobby or in opposition to a specific lobby.

Ähnliche Übersetzungen für "jonkin puolesta" auf Englisch

puolesta Substantiv
English
puolesta Präposition

Beispielsätze für "jonkin puolesta" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Finnish(DE) Arvoisa puhemies, äänestin päätöslauselman puolesta vaikkakin jonkin verran vastahakoisesti.
(DE) Mr President, I voted in favour of the resolution, but with some heartache.
FinnishJättäkäämme asia kypsymään ennen kuin otamme kantaa jonkin mallin puolesta tässä äärimmäisen herkässä asiassa.
Let us wait before issuing an opinion in favour of one particular model in this extremely sensitive area.
FinnishOlemme äänestäneet jonkin aivan järjettömän asian puolesta.
We have accepted something which is absurd.
FinnishSellaisiin iskuihin osallistuvien ihmisten ei todellakaan pitäisi uskoa, että he taistelevat jonkin asian puolesta.
Indeed, the people who participate in such attacks should not believe that they are fighting for something.
FinnishKansalliset keskuspankit voivat hoitaa varantoja EKP:n puolesta yhdessä jonkin toisen kansallisen keskuspankin kanssa.
NCBs can opt to pool their operational activities for the management of the ECB’s foreign reserves with other NCBs.
FinnishNiinpä äänestämme mielestäni jonkin sellaisen puolesta, joka on ristiriidassa perustamissopimusten ja parlamentin työjärjestyksen kanssa.
Consequently, I think that we are voting for something which contradicts the Treaties and the Rules of Procedure.
FinnishParlamentissa aiemmin tehdyn sopimuksen mukaan sellaisia muutosesityksiä ei kannateta, jotka ottavat suoraan kantaa jonkin paikkakunnan puolesta.
According to the agreement already entered into by Parliament, proposed amendments which directly support a particular location will not be accepted.
FinnishOn naurettavaa, että jäsenet sanovat äänestyksen jälkeen, etteivät he olisi äänestäneet jonkin tarkistuksen puolesta, koska jokin tietty ryhmä esitti tarkistuksen.
It is ridiculous for Members to say after the vote that they would not have voted in favour of an amendment because a particular group tabled that amendment.
FinnishOlemme PPE-DE-ryhmässä taistelleet tämän puolesta jo jonkin aikaa ja olemme tyytyväisiä siihen, että Euroopan komissio aikoo ottaa kyseisen aloitteen käsiteltäväksi.
This is something which we in the PPE-DE Group have been championing for some time, and we are gratified that the Commission intends to take up this initiative.