"houkuttelevuuden" Englisch Übersetzung

FI

"houkuttelevuuden" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "houkuttelevuuden" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "houkuttelevuuden" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishKyse on myös houkuttelevuuden lisäämisestä ja yksityisen toiminnan edistämisestä.
There is also the issue of generating added attraction and promoting private activity.
FinnishEU:n houkuttelevuuden lisääminen ei saa tapahtua kehittyvien maiden kustannuksella.
Making the EU a more enticing place to work in should not be allowed to happen, however, at the expense of developing countries.
FinnishMallia on kehitettävä sosiaalisen elintason houkuttelevuuden säilyttämiseksi muuhun maailmaan nähden.
This model should be developed in order to safeguard social standards that are attractive to the rest of the world.
FinnishSyrjityssä asemassa olevien alueiden houkuttelevuuden ja ympäristön kohentaminen merkitsee, että siellä asuvien luottamus palautetaan.
Enhancing the attractiveness and the environment of these discriminated-against territories is to restore confidence among those living there.
FinnishEurooppalaisen korkea-asteen opetuksen kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden pitäisi alkaa tietenkin hahmottua ensimmäiseksi jäsenvaltioiden tasolla.
The competitiveness and attractiveness of European higher education must, of course, start taking shape in the Member States first of all.
FinnishToinen näkökulma on kuitenkin Lissabonin strategian tavoitteiden täytäntöönpano Euroopan talouden kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden osalta.
The second facet, however, is to implement the objectives of the Lisbon Strategy in terms of the European economy's competitiveness and attractiveness.
FinnishKorostan samalla maaseutualueiden houkuttelevuuden ja kilpailukyvyn edistämisen merkitystä maaseudulta tapahtuvan joukkomuuton torjumiseksi.
Here I must stress the importance of stimulating the attractiveness and competitiveness of rural areas as a tool to combat the mass exodus from the countryside.
FinnishKatson, että tänään saavuttamallamme sopimuksella saadaan aikaan tasapaino järjestelmän houkuttelevuuden ja tarkoituksenmukaisuuden säilyttämisen välillä.
I think the agreement we reached today does achieve that balance between, hopefully, making it more attractive to people, while at the same time retaining the environmental integrity.

Lerne weitere Wörter

Finnish
  • houkuttelevuuden

Bab.la bietet außerdem das Deutsch-Spanisch Wörterbuch für mehr Übersetzungen.