"houkutteleva vaihtoehto" Englisch Übersetzung

FI

"houkutteleva vaihtoehto" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "houkutteleva vaihtoehto" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "houkutteleva vaihtoehto" auf Englisch

houkutteleva Adjektiv
houkutella Verb
vaihtoehto Substantiv

Beispielsätze für "houkutteleva vaihtoehto" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishJäsenyysehtojen höllentämisestä saattaisi tuolloin tulla liian houkutteleva vaihtoehto.
The pressure to relax the membership requirements would be in danger of becoming irresistible.
FinnishTämä ei ole houkutteleva vaihtoehto eteenkään uusille jäsenvaltioille.
This is not an attractive option, especially for the new States.
FinnishTässä tapauksessa sen on kuitenkin tarjottava houkutteleva vaihtoehto.
In that case, it must, however, offer an attractive alternative.
FinnishSiitä on tehtävä niin houkutteleva vaihtoehto, että entistä useammat mielellään valitsevat joukkoliikenteen.
It must be made into such an attractive alternative that more and more people will be happy to opt for public transportation.
FinnishOn erittäin tärkeää, että rannikkokalastusta kehitetään ja että siitä tehdään houkutteleva vaihtoehto työtä etsiville nuorille.
It is so important that inshore fishing be developed, making it attractive to the employment-seeking youth.
FinnishEuroopan unioni on tällä hetkellä selvästi vähemmän houkutteleva vaihtoehto kolmansien maiden korkea-asteen opiskelijoille kuin Yhdysvallat.
The European Union at present is very obviously less attractive an option than the United States for higher education students from third countries.
FinnishOppisopimusoppilaiden oikeudellinen asema on muotoiltava niin, että harjoittelu on houkutteleva vaihtoehto korkeakoulutukselle ja että sitä tuetaan sellaisena.
The legal position of trainees must be such that a traineeship represents an attractive alternative to a university education and is promoted as such.
FinnishSiksi yhteisössä ja jäsenvaltioissa on pyrittävä tilanteeseen, jossa tutkijanura on houkutteleva vaihtoehto yhtä hyvin naisille kuin miehillekin.
At both Community and national levels, we must therefore work to bring about a situation in which a research career becomes an attractive option for both men and women.
FinnishEmme voi hyväksyä kaikkia naapureitamme jäseniksi, ja siksi meidän on jo niiden omien etujen takia tarjottava niille houkutteleva ja kannattava vaihtoehto.
We cannot admit all our neighbours as members and are therefore obliged, if only in their own interests, to offer them an appealing and worthwhile alternative.
Finnish   – Arvoisa puhemies, näiden ehdotusten tavoitteena on elvyttää rautatieala, jotta siitä voi tulla houkutteleva ja elinvoimainen vaihtoehto muille liikennemuodoille.
   – Mr President, the aim of these proposals is to give an impetus to the railway sector so that it may become an attractive and viable alternative to other modes of transport.
FinnishMeidän pitäisi suunnata energiamme pikemminkin siihen, että EU: ssa voidaan taata alemmat ja selkeämmät hinnat, jotta EU: n ulkopuoliset tuotteet eivät enää olisi houkutteleva vaihtoehto.
Our energies should be more directed to ensuring lower and more transparent prices within the EU itself so that non-EU products are no longer an attractive alternative.

Lerne weitere Wörter

Finnish
  • houkutteleva vaihtoehto

Suche weitere Wörter im Deutsch-Spanisch Wörterbuch.