"houkuteltu" Englisch Übersetzung

FI

"houkuteltu" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "houkuteltu" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "houkuteltu" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Finnishsinut on houkuteltu sivustoon huijauksella, eikä lopullinen tuote tai palvelu vastaakaan odotuksiasi.
You are lured to the site by a bait and switch scheme, in which the product or service is not what you were expecting.
Finnishsinut on houkuteltu sivustoon bait and switch -menetelmällä, jossa tuote tai palvelu ei vastaa odotuksiasi.
You're lured to the site by a bait and switch scheme, in which the product or service isn't what you were expecting.
Finnishsinut on houkuteltu sivustoon bait and switch -menetelmällä, jossa tuote tai palvelu ei vastaa odotuksiasi.
You are lured to the site by a bait and switch scheme, in which the product or service is not what you were expecting.
FinnishTämän politiikan pääväline on Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, jota muut muutoin järkevät Euroopan maat on houkuteltu kannattamaan.
The primary instrument of this policy is ESDP which otherwise sensible European states have been hoodwinked into supporting.
FinnishKuulemme joka päivä siitä, miten lapsia on houkuteltu ja käytetty hyväksi internetin kautta ja johdettu prostituutioon, pedofiliaan ja pornografiaan.
Every day we hear how children are lured and abused through the Internet and led into prostitution, paedophilia and pornography.
FinnishTiesittekö, että vain 4 prosenttia hyväksikäytettyjen lasten vanhemmista myöntää, että heidän lapsensa on houkuteltu tapaamisiin internetin kautta?
Do you know that only 4% of the parents of abused children admitted that their children had been lured to meetings via the Internet?
FinnishOn totta, että Puola, Tsekki ja Unkari on houkuteltu äskettäin NATOon sillä näkymällä, että se nopeuttaisi niiden pääsyä Euroopan unioniin.
It is true that Poland, the Czech Republic and Hungary were recently persuaded to join NATO with the prospect of a possible acceleration in the accession process to the EU.
Finnish"Vedetty tähän," ikään kuin heidät olisi houkuteltu väkivaltaiseen tekoon.
McKinley writes that the community's wondering, "How could their boys have been drawn into this?" "Drawn into this," like they were seduced into committing an act of violence.

Lerne weitere Wörter

Finnish
  • houkuteltu

Weitere Übersetzungen im bab.la Französisch-Deutsch Wörterbuch.