"hetki" Englisch Übersetzung

FI

"hetki" auf Englisch

volume_up
hetki {Subst.}

FI hetki
volume_up
{Substantiv}

hetki (auch: hetkinen)
volume_up
minute {Subst.} [übertr.]
Hyvät kollegat, ajatelkaapa hetki, että ensimmäinen ryhmä olisikin oikeassa.
Imagine for a minute that the first group is right, ladies and gentlemen.
Olkaa hyvä ja nouskaa ylös viettämään minuutin hiljainen hetki edesmenneen kollegamme muistoksi.
Please rise and observe a minute's silence in memory of our late colleague.
Myös EU:ssa olisi syytä käyttää hetki tämän asian pohtimiseen.
I should like us to dwell for a minute on this issue in Europe.
Hetki sitten arvostelitte yhteisön etuuskohtelun puutetta, ja olette oikeassa.
A moment ago you criticised the lack of Community preference, and you are right.
(NL) Arvoisa puhemies, tämä on tärkeä hetki Balkanin alueen vakaudelle.
(NL) Madam President, this is an important moment for stability in the Balkans.
Kyseessä on tärkeä hetki, eli, arvoisa puhemies, tätä hetkeä ei saa haaskata.
So this is a significant moment, Mr President, a moment not to be wasted.
hetki (auch: pilkku, pointti, puoli, nokka)
volume_up
point {Subst.}
Arvoisa puhemies, pyysin hetki sitten työjärjestyspuheenvuoroa.
Mr President, I asked earlier to take the floor for a point of order.
Arvoisa komission jäsen, en yhdy tältä osin hetki sitten esittämäänne näkemykseen.
On this point I do not agree with the opinion you have just expressed, Commissioner.
Minusta tämä on hyvä hetki tehdä yhteenveto tilanteesta.
This would therefore appear to be a good point to take stock of the situation.
volume_up
second {Subst.}
Ajatelkaa suurinta henkilökohtaista tavoitettanne hetki, okei?
Take a few seconds and think of your personal biggest goal, okay?
Toiseksi, kuten presidentti Karlsson hetki sitten erittäin selvästi sanoi, komission varainhoitoa täytyy parantaa.
Second, as Mr Karlsson just made very clear, the Commission's financial management must be improved.
Tiedän, että hetki alussa maksoi minulle ehkä muutamia sekunteja.
I know the bit at the beginning perhaps cost me some seconds.
hetki (auch: pala, palanen, kappale)
volume_up
bit {Subst.}
Tiedän, että hetki alussa maksoi minulle ehkä muutamia sekunteja.
I know the bit at the beginning perhaps cost me some seconds.
Hetki sitten sanoin, että olisin mielelläni mennyt vähän pidemmälle mutta että uskoakseni kaikki eivät vielä olleet valmiita siihen.
I said a while ago that I would have preferred to go a bit further, but that I did not believe everybody was ready for that yet in their minds.
hetki (auch: silmänräpäys)
volume_up
blink of an eye [umg.] [Wend.]
hetki
volume_up
instant {Subst.}
volume_up
snap {Subst.}
hetki (auch: piiru, punkki, pykälä, vilaus)
volume_up
tick {Subst.}

Beispielsätze für "hetki" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishNyt ei ole kuitenkaan lainkaan oikea hetki ennakoida tutkimuksen johtopäätöstä.
Now is not the time, however, to pre-empt the outcome of the inquiry in any way.
FinnishViittasitte hetki sitten Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuoreisiin tuomioihin.
You have just referred to the recent judgments of the European Court of Justice.
FinnishTeemme sen nyt, koska nyt on se hetki, jolloin kaikki nämä asiat voivat onnistua.
Now is the time to do this because there is currently a good chance of succeeding.
FinnishSanoin niin hetki sitten ja ilmoitin puheessani linjat, joita olisi noudatettava.
I said so earlier, and I indicated the practical measures to be taken in my speech.
Finnish   Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, eurooppalaiset, kauan odotettu hetki on käsillä.
   Mr President, ladies and gentlemen, Europeans, the long-awaited hour is here.
FinnishSiinä mielessä tämä on oikea hetki keskustella Grotius-yhteistyöohjelmasta.
In this respect, it is the right time to be talking about the GROTIUS programme.
FinnishHetki sitten puhuin erilaisista kansalaiskampanjoista, joita on alkanut syntyä.
A few minutes ago, I talked about all the citizens' campaigns that are springing up.
FinnishTämä on Euroopan parlamentille tärkeä, vertauskuvallinen ja juhlallinen hetki.
This is an important occasion for the European Parliament, both symbolic and solemn.
FinnishVaihda toiseen teemaan, odota hetki, ja valitse sitten RSS-teema uudelleen.
Switch to another theme, wait a few moments, and then choose the RSS theme again.
FinnishHalusin esittää tämän täsmennyksen hetki sitten esiin tuomienne huolenaiheiden vuoksi.
I wanted to make that clear in the light of the concerns you expressed just now.
Finnish   Hyvä jäsen Bonde, keskeytin teidät, koska nyt ei ole sopiva hetki antaa lausuntoja.
   Mr Bonde, I have cut you off because this is not the time to make statements.
FinnishTällä välin voin vain toistaa ministerin hetki sitten lausumat viisaat sanat.
In the meantime, I can only repeat what the Minister said so ably a few moments ago.
FinnishEsittelijä, monet kollegoistani ja komission jäsen selvittivät tätä hetki sitten.
The rapporteur, several of my fellow Members and the Commissioner have just explained.
FinnishYhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta keskustellaan, kun on oikea hetki.
Any discussion on the reform of the CAP will take place at the right time.
FinnishOlenkin mielestäni ollut kuulevinani hetki sitten juurin tämänsuuntaisia esityksiä.
In this respect I have just heard many rough approximations, in my opinion.
FinnishJopa komission jäsen Špidla oli hetki sitten jossakin määrin samaa mieltä tästä.
Even Mr Špidla agreed with me on that to some degree a short while ago.
FinnishSchulz kyseenalaisti kaikki ryhmäni jäsenet hyökätessään Berthua vastaan hetki sitten.
Mr Schulz impugned all the members of my group when he attacked Mr Berthu just now.
FinnishNyt ei ole hyvä hetki jättää transatlanttisia rahoituspalveluja odottamaan.
Now is not a good time to put the transatlantic financial services on hold.
FinnishJäsen Leinen puhui siitä, kuten myös jäsen Baltas ja hetki sitten jäsen Van Lancker.
Mr Leinen discussed this, as did Mr Baltas and, just now, Mrs Van Lancker.
FinnishJoku käytti tänään, taas hetki sitten, ilmaisua " arvokkaampi elämä" .
Just a few minutes ago, someone used the expression a "better quality of life' .