"heikentynyt" Englisch Übersetzung

FI

"heikentynyt" auf Englisch

FI heikentynyt
volume_up
{Adjektiv}

heikentynyt (auch: huono-)
Tapaan useita vanhoja ihmisiä, joiden kuulo tai näkö on heikentynyt.
I see a lot of elderly people who are hearing impaired or visually impaired.
Toimintakyvyltään heikentynyt ammattihenkilö vaarantaa potilaiden terveyden ja voi, äärimmäisimmissä tapauksissa, aiheuttaa kuoleman.
An impaired professional risks putting patients' health at risk and, in the most extreme cases, can cause death.
Itse asiassa oma näköni on hieman heikentynyt.
And actually I'm a little visually impaired myself.

Beispielsätze für "heikentynyt" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishNyt kun YK on heikentynyt, huomaamme, kuinka paljon me tosiasiassa sitä tarvitsemme.
With a weakened UN, it can also be seen how much we in actual fact need the UN.
FinnishSiitä äänestyksestä lähtien Euroopan taloudellinen tila on heikentynyt edelleen.
Since that vote, the economic health of Europe has deteriorated further.
FinnishOn lisäksi selvää, että viime aikoina poliittinen ilmapiiri on heikentynyt.
It is clear, moreover, that, in recent times, the political climate has deteriorated.
FinnishYhteisön tuottajien tilanne on heikentynyt jatkuvasti vuodesta 1993 lähtien.
Since 1993, the position of the Community producers has been constantly deteriorating.
FinnishTietokoneen selvästi heikentynyt suorituskyky on yksi virustartunnan yleisistä merkeistä.
A common symptom of a virus is a much slower-than-normal computer performance.
FinnishTietokoneen selvästi heikentynyt suorituskyky on yksi virustartunnan yleisistä oireista.
A common symptom of a virus is much slower than normal computer performance.
FinnishErityisesti naisten ja nuorten tilanne on heikentynyt merkittävästi.
In particular, the situation of women and young people has worsened considerably.
FinnishTietokoneen selvästi heikentynyt suorituskyky on yksi virustartunnan yleisistä merkeistä.
A common symptom of a virus is much slower than normal computer performance.
FinnishOn valitettavaa, että tämä Helsingin henki on viime vuosina heikentynyt.
It is regrettable that this spirit of Helsinki has dimmed in recent years.
FinnishMittaako onnistumista se, että euron arvo on heikentynyt sen käyttöönoton jälkeen?
Is it a criterion of success that the exchange rate has fallen since the euro was established?
FinnishRomanian talous on valitettavasti heikentynyt lausunnon antamisen jälkeen.
The Romanian economy, unfortunately, has weakened since the opinion.
FinnishKristittyjen uskonnollisten vähemmistöjen ja naisten asema on heikentynyt vuosien ajan.
The status of religious Christian minorities and of women has been deteriorating for years.
FinnishSen vuoksi mietinnön puolueettomuus on vähentynyt ja laatu heikentynyt.
The result is a reduction in the report’s objectivity and quality.
FinnishItse asiassa ihmisoikeustilanne on heikentynyt merkittävästi, ja meidän on reagoitava tähän.
In fact, the human rights situation has seriously deteriorated and we need to react to that.
FinnishTilanteessa, jossa hoidon laatu on heikentynyt, rajan ylittäminen houkuttelee potilaita.
In the situation of reduced quality, it becomes appealing for patients to look across the border.
FinnishTämä voi olla hieman surullista, koska se tarkoittaa, että keskinäinen luottamuksemme on heikentynyt.
That may be a little sad, because it meant we had lost a little bit of mutual trust.
FinnishOn varmaa, että näiden kantojen tilanne on heikentynyt viime vuosina.
What we can be sure of is the fact that the state of these stocks has worsened in recent years.
FinnishOlemme hyvin huolestuneita ihmisoikeustilanteesta, joka on viime vuosina heikentynyt.
We are very concerned about the human rights situation, which has been deteriorating in recent years.
FinnishMiten tästä päätetään ja kuka päättää, että kansalaisten oikeuksien suoja on heikentynyt?
How is this decided and who decides that the protection of rights of citizens has been diminished?
FinnishOn selvää, että Afganistanin turvallisuus on heikentynyt viimeksi kuluneina kolmena vuotena.
It is clear that the security situation in Afghanistan has deteriorated in the last three years.