"heikennetty" Englisch Übersetzung

FI

"heikennetty" auf Englisch

FI heikennetty
volume_up
{Adjektiv}

heikennetty (auch: alennettu, leikattu, vähennetty, isku)
volume_up
cut {Adj.}
Nämä molemmat otsakkeet koskevat Euroopan unionin keskeistä prioriteettia, eli Lissabonin strategiaa, jota on siis heikennetty yli miljardilla eurolla.
Both of these headings concern a key priority of the European Union, the Lisbon Strategy, one now made weaker by a cut of more than a billion euros.
heikennetty

Beispielsätze für "heikennetty" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishAiempi sopimus ei ehkä miellytä teitä, mutta sitä ei ole muutettu eikä heikennetty.
The earlier one may not please you, but it has not been changed nor made worse.
FinnishYleinen strategia on hyvä, mutta on sääli, että sitä on heikennetty tarpeettomasti.
The overall strategy is good, but it is a pity it has been weakened unnecessarily.
FinnishLupien myöntämisen ankaraa sääntelyä on lisäksi heikennetty järjettömyyksiin saakka.
The stringent regulation on authorisation, moreover, has been reduced to absurdity.
FinnishYhteisessä kannassa on heikennetty parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymää kantaa.
The common position has weakened the stand taken by Parliament at first reading.
FinnishOlen erittäin pettynyt, että Palermon lisäpöytäkirjaa on sen sijaan heikennetty.
I am very disappointed at the fact that, instead, the Palermo protocol has been watered down.
FinnishJos tätä pyyntöä ei olisi hyväksytty, tilannetta olisi itse asiassa heikennetty.
Had this request not been approved, the situation would in reality have been made much worse.
FinnishEroaako hän nyt tehtävästään, kun hänen vaikutusvaltaansa on tällä tavoin heikennetty?
Will he now resign, his authority having been undermined in this way?
FinnishSamalla on koko ajan heikennetty talouden kasvumahdollisuuksia.
Simultaneously, the potential for economic growth has been weakening throughout this period.
FinnishYhteisellä kannalla on heikennetty dramaattisesti tekijänoikeuksia.
The common position has dramatically undermined authors' rights.
FinnishNäillä tarkistuksilla on heikennetty ehdotuksen tekstiä ja poistettu suurin osa sen lisäarvosta.
These amendments have weakened the text of the proposal, taking away most of its added value.
FinnishSillä olisi heikennetty satamassa työskentelevien henkilöiden ja erityisesti satamatyöläisten työehtoja.
It would have undermined the terms of employment of port employees, especially of dockers.
FinnishHeikennetty uudistus johtaisi todella nälkään ja puutteeseen.
A weakened reform will lead literally to famine and destitution.
FinnishIlman Yhdysvaltojen osallistumista kansainvälinen rikostuomioistuin on luonnollisesti heikennetty tuomioistuin.
An International Criminal Court without American participation is naturally a weakened court.
FinnishYhteisön toimien avulla on viime vuosien aikana suuresti heikennetty ja korjattu epätasapainoa.
In recent years, Community activities have made an important contribution to mitigating or adjusting these imbalances.
FinnishSen ei pidä ihmetyttää ketään yhteisössä, jossa turvapaikkaoikeutta on heikennetty järjestelmällisesti jo vuosia.
This should come as no surprise in a Union where for years the right of asylum has been systematically undermined.
FinnishEnsinnäkin Luxemburgissa tehdyillä tuomioistuimen päätöksillä ei ole heikennetty perusoikeuksia eikä hyökätty niitä vastaan.
To start with, the rulings from the court in Luxembourg has not weakened or attacked fundamental rights.
FinnishOnko niitä vahvistettu vai heikennetty täällä?
Have they been strengthened or weakened here?
FinnishTyöntekijöiden oikeuksia on heikennetty.
FinnishHuutokaupoilla on heikennetty demokratiaa.
FinnishNaisiin kohdistuvaa syrjintää koskevaa direktiiviä on juuri heikennetty, vaikka tulevaisuudennäkymämme laajentuvat.
The directive on discrimination against women has just been undermined at the very time when we are in the process of broadening our horizons.