"hallinto" Englisch Übersetzung

FI

"hallinto" auf Englisch

FI hallinto
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

hallinto (auch: johto, hallinnointi)
Bushin hallinto vastustaa valitettavasti edelleen Kioton pöytäkirjaa.
Regrettably, the Bush administration continues to oppose the Kyoto Protocol.
Kaikki määrärahat ja kaikki hallinto hoidetaan nykyään ATK:n avulla.
All administration and all subsidies are nowadays dealt with by computer.
Tässä on ylitettävänä kaksi merkittävää estettä: hallinto ja rahoitus.
There are two main obstacles to be overcome, here: administration and finance.
hallinto
Tilannetta voitaisiin korjata yksinkertaistamalla hallinto- ja rahoitussääntöjä.
The situation could be improved by simplifying the administrative and financial rules.
Luxemburgissa sijaitsee parlamentin hallinto eli pääsihteeristö.
Luxembourg is home to the administrative offices (the ‘General Secretariat’).
Tässä yhteydessä on olennaista yksinkertaistaa hallinto- ja rahoitusmenettelyjä.
In this context, the simplification of administrative and financial procedures is a key issue.
hallinto (auch: johto, hallitseminen, hallitustapa)
volume_up
governance {Subst.} [förml.]
Hyvä hallinto on kuitenkin myös yhdistettävä investointipolitiikkaan.
However, good governance must also be incorporated into the investment policy.
Hallinto ja kumppanuus ovat kaksi markkinoiden elvyttämisen kannalta olennaista näkökohtaa.
Governance and partnership are two aspects essential to reviving the market.
Ihmisoikeudet ja hyvä hallinto ovat meille yhteiskuntiemme vakauden selkäranka.
Human rights and good governance are for us the backbone of stability in our societies.
hallinto (auch: johto)
Kuten tiedätte, siirretty hallinto on komission ehdotuksessa keskeisessä asemassa.
As you know, delegated management is at the epicentre of the Commission proposal.
Irlanninmeren kalastukselle tarvitaan kiireesti alueellisesti mukautettu hallinto.
We urgently need integrated regional management of the Irish Sea fishery.
Arvoisa puhemies, mielestäni tämä hallinto on tulevaisuuden suuri ongelma.
It is this management that will, I think, be the main problem in the future.

2. Politik

hallinto
Mahdollisten rajanmuutosten kannalta tällainen hallinto olisi ennenkuulumaton toisen maailmansodan ja Pariisin rauhansopimuksen jälkeisenä aikana.
Such a form of government would be unprecedented since the Second World War, indeed since the Paris peace treaty, in terms of the possible changes to frontiers.

Beispielsätze für "hallinto" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishHuono hallinto, korruptio, nepotismi, poliisihallinto ovat kaikki ongelman ydintä.
Mismanagement, corruption, nepotism, police regimes - these are the Pudelskern.
FinnishLopuksi haluaisin kannattaa yhtä kohdistanne: Yhdysvalloissa on uusi hallinto.
Finally, I would like to endorse one of your points: we have a new US Government.
Finnish   Arvoisa puhemies, Iranin hallinto estää kaikenlaisen oppositiotoiminnan maassa.
   Mr President, the Iranian regime prevents any opposition within the country.
FinnishIranin hallinto väittää, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen taataan maassa.
The Iranian regime asserted that respect for human rights is guaranteed there.
FinnishKaikki näyttävät nyt heräävän huomaamaan, että Ben Alin hallinto oli korruptoitunut.
Everybody appears to be waking up today to the corruption of Mr Ben Ali's regime.
FinnishJopa Yhdysvaltojen hallinto on ilmoittanut, että sen suhteet maahan ovat parantuneet.
Even Washington has said that relations between the two countries have improved.
FinnishKuinka hallinto voidaan hoitaa niin, että saadaan toteutettua järkeviä hankkeita?
How can matters be managed in such a way that sensible projects take place?
FinnishBerliinin muurin murruttua Bulgariassa vakiintui jälkikommunistinen hallinto.
However, when the Berlin Wall fell it was brought under post-Communist rule.
FinnishSe oli ripeää ja tehokasta ja onnistui tavoitteessaan kukistaa julma hallinto.
It was swift and effective and succeeded in its purpose of removing of an evil regime.
FinnishHallinto tajusi, että vastarinta voitaisiin tukahduttaa vain sotilasvoimin.
The regime realised that that protest movement could only be ended by military force.
FinnishJulma hallinto ei saa vaarantaa väestöä eikä rangaista sitä enää enempää.
They should not be put at risk and punished even more by the terrible regime.
FinnishEikö tällainen asenne ole liian hillitty, kun vastassamme on Burman kaltainen hallinto?
Is this not too demure an attitude to take in respect of a regime like this?
FinnishOli miten oli, miten koulutussäätiön hallinto sitten järjestetään tulevaisuudessa?
In any case, what kind of structure will this training foundation have?
FinnishAikooko EU toimia Yhdysvaltojen tavoin ja vaatia, että hallinto väistyy?
Does the EU intend to join with the US and demand that the regime steps down?
FinnishHuono hallinto, korruptio ja epäonnistuneet hankkeet ovat valitettavasti olleet tavallisia.
Maladministration, corruption and failed projects have unfortunately been common.
FinnishIrakin hallinto kielsi kauan näiden ballististen ohjusten olemassaolon.
The existence of these self-propelled missiles was long denied by the Iraqi regime.
FinnishLopuksi kysyisin, onko Nigeriassa maallinen, demokraattinen hallinto vai teokratia?
Finally, does Nigeria have a secular, democratic regime or a theocracy?
FinnishKyseisiä lentokoneita koskevan tarkastusohjelman hallinto siirtyy piakkoin EASA:lle.
The EASA will soon be involved in coordinating inspection activities for these aircraft.
FinnishSe voi kuitenkin voittaa luottamuksen ainoastaan, jos sen hallinto on avointa ja tarkkaa.
We can only have trust in an institution if it is run rigorously and transparently.
FinnishKarjalassa vallitsee autonomisen Karjalan tasavallan kommunistinen hallinto.
Karelia has a communist government in the autonomous Karelian Republic.