"edellä mainittu" Englisch Übersetzung

FI

"edellä mainittu" auf Englisch

FI edellä mainittu
volume_up
{Substantiv}

edellä mainittu (auch: yllä mainittu)
volume_up
above {Subst.}
Kuitenkin myös tähän pätee edellä mainittu yleinen poliittinen kantamme.
However, our general political position, as stated above, also applies here.
Edellä mainittu valiokunta on todellakin jo hyväksynyt tämän ehdotuksen.
Indeed, the above-mentioned committee has already adopted this proposal.
Turkin kohdalla edellä mainittu suhtautuminen koskee myös kysymystä Nuoriso-toimintaohjelmasta.
As regards Turkey, the views expressed above also apply to the action programme for youth.
edellä mainittu
volume_up
foregoing {Subst.}

Ähnliche Übersetzungen für "edellä mainittu" auf Englisch

edellä Adverb
English
edeltää Verb
mainittu Adjektiv
English

Beispielsätze für "edellä mainittu" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishSivuston tunnistetietoihin ei kannata luottaa, jos varmenteessa on edellä mainittu virhe.
You should not trust the identity of the site if the certificate has this error.
FinnishEdellä mainittu 48 artikla kuuluu itsekin hallitustenvälisen konferenssin asialistalle.
This Article 48 itself belongs on the agenda for the Intergovernmental Conference.
FinnishSivuston tunnistetietoihin ei kannata luottaa, jos varmenteessa on edellä mainittu virhe.
You shouldn't trust the identity of the site if the certificate has this error.
FinnishKaikki edellä mainittu tarkoittaa, että monet ohjelmat jäävät toteuttamatta.
Taking all those things together, this means that many programmes cannot be implemented.
FinnishSivuston tunnistetietoihin ei kannata luottaa, jos varmenteessa on edellä mainittu virhe.
You shouldn't trust the identity of the site if a certificate has this error.
FinnishAivan liian monet naiset ja lapset joutuvat uhreiksi, kuten edellä on mainittu.
Too many women and children are victims, as was mentioned earlier.
FinnishYksi esimerkki ongelmista on jo edellä mainittu rintasyöpää aiheuttava geeni.
An example of the problems raised is the case of the breast cancer gene already referred to.
FinnishKomission pitäisi omaksua edellä mainittu Euroopan parlamentin päätös.
The Commission should adopt this resolution by the European Parliament.
FinnishVaikka edellä mainittu vuoropuhelu herättää toiveikkuutta, on vaikeita kysymyksiä vielä jäljellä.
Although the dialogue I mentioned awakens optimism in us, difficult questions remain.
FinnishToiseksi edellä mainittu tilanne on myös yksi syy Eurocontrolin tehokkuuden vajavaisuuteen.
Secondly, that is another reason for Eurocontrol' s poor efficiency.
FinnishMinusta edellä mainittu viesti on hyvä lopetus puheelleni.
I believe that this message provides an appropriate conclusion to my speech.
FinnishHyvät parlamentin jäsenet, edellä mainittu suunnitelma on jo tuottanut tulosta.
This plan has borne fruit, ladies and gentlemen.
FinnishEdellä mainittu lakiesitys saattaa tosiaan putkahtaa uudelleen esiin hetkellä millä hyvänsä.
The bill already mentioned may indeed reappear at any time.
FinnishEdellä mainittu edellyttää meiltä kaikilta yhteisiä toimenpiteitä.
This will call for a shared effort on the part of all of us.
FinnishMihin toimenpiteisiin neuvosto aikoo ryhtyä, jotta edellä mainittu ratifiointi tapahtuisi välittömästi?
What steps will the Council take to ensure that these ratifications take place immediately?
FinnishKaikki edellä mainittu, hyvät kollegat, on lisäarvoa.
Ladies and gentlemen, everything I have mentioned here is added value.
FinnishEdellä mainittu määritelmä on käsitteellisesti epäselvä.
Now, what that suggests is a certain conceptual lack of clarity.
FinnishKysyn neuvostolta seuraavaa: Onko edellä mainittu tapaus neuvoston tiedossa?
FinnishSiksi meidän on hyväksyttävä edellä mainittu lisäkohta.
That is why this additional paragraph has to be adopted.
FinnishKaikki edellä mainittu on myönteistä, sillä näin yksinkertaistetaan ja selkiytetään ehdotuksen hallinnollisia menettelyjä.
All of this is good, as it simplifies and clarifies the administrative procedures in the proposal.