"avaruus" Englisch Übersetzung

FI

"avaruus" auf Englisch

FI avaruus
volume_up
{Substantiv}

avaruus (auch: tila, väli, paikka)
volume_up
space {Subst.}
Ja kaikista tieteistä, jotka innostavat nuoria ihmisiä, avaruus on tärkein.
And of all the sciences which inspire young people, space is paramount.
Avaruus sisältyy tästä lähtien yhä useampiin toiminta- ja soveltamisaloihin.
Space has, from now on, multiplied its spheres of action and application.
Avaruus on alue, jossa kansainvälinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää.
Space is the one sector in which international cooperation is particularly important.
avaruus

Beispielsätze für "avaruus" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishEADS:in eli eurooppalaisen ilmailu-, avaruus- ja sotateollisuusyhtiön kahden yksityisen pääosakkeenomistajan epäpätevyys ja heikkous ovat tästä todisteena.
The incompetence and weakness demonstrated by EADS' two main private shareholders are proof of this.
FinnishMenin katsomaan muutama viikko sitten joitakin pieniä yrityksiä - menestyksekkäitä yrityksiä, jotka toimittavat tavaraa avaruus-, auto- ja energiateollisuudelle.
I went to see some small businesses two weeks ago - successful companies supplying aerospace, automotive, energy industries.
FinnishGalileo-hankkeellahan tuetaan ilmailu-, avaruus- ja puolustusalan yritystä EADS:ää, ja se on sitä paitsi aloitettu liian myöhään onnistuakseen.
Not only does Galileo subsidise the aerospace and armaments firm EADS, but the system is also being introduced too late in the day to be a success.
FinnishSe vaikuttaa monien muiden teollisuudenalojen tilaan, sillä esimerkiksi avaruus- ja elektroniikkateollisuuden osuus sotatarvikkeiden myynnistä on 70 prosenttia.
The health of other industries often depends on it, for example, 70 % of military equipment sales comes from the aerospace and electronics industries.
FinnishJotkin lisäarvoketjussa korkealla olevista aloista, kuten ilmailu-, avaruus- ja puolijohdeteollisuusala, eivät kuitenkaan voi nykyisellään lopettaa PFOS-yhdisteiden käyttöä.
Some sectors at the top end of the value-added chain, such as the aviation, aerospace and semiconductor industries, cannot dispense with the use of PFOS at present, however.