"to write out" Ungarisch Übersetzung

EN

"to write out" auf Ungarisch

EN to write out
volume_up
{Verb}

to write out (auch: to complete, to fill, to fill in, to fill out)
to write out (auch: to display, to draw, to engross, to exhibit)
to write out (auch: to draft, to pen, to write, to write up)
to write out (auch: to engross)
to write out (auch: to pen, to scribble, to trace, to write)
volume_up
ír {Vb.}
to write out

Ähnliche Übersetzungen für "to write out" auf Ungarisch

to write Verb
out Adverb
Hungarian
to out Verb
Hungarian

Beispielsätze für "to write out" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe default is to allow the server to write the data out whenever it is ready.
Az alapértelmezés esetén a kiszolgáló a tényleges lemezre írást késleltetve végezheti el.
EnglishI looked at you and thought of trying to write it, write it all out...
Rád néztem, és elképzeltem, amint megpróbálok írni, megpróbálom kiírni magamból...
EnglishI'll write it all out, all that I remember, and there is so much that I remember, I said.
Leírok mindent, amire emlékezem, és olyan sok mindenre emlékezem! ígértem.
EnglishI'm afraid we'll have to keep it for the present, so I'll write you out a receipt for it.
Egyelőre kénytelenek vagyunk magunknál tartani; adok róla önnek egy átvételi elismervényt.
EnglishBrother Paphnutius, why do you not write out the teachings of our fathers, Paul and Anthony?
Paphnutius testvér, miért is nem foglalod írásba atyáinknak, Antalnak és Pálnak tanításait?
EnglishIf necessary, Dr Barton can write out a certificate or whatever it is.
Barton doktor szükség esetén ad neki orvosi igazolványt.
EnglishCalling yourself a writer and never even producing anything because youre always too washed out to write.
Írónak nevezni magadat, mégsem írni soha semmit, mert mindig túl kiégett vagy az íráshoz.
English'If you write them out, Bundle will send them through the telephone.'
- Ha megírod, Mary leadja a távíróhivatalnak telefonon.
EnglishI am going to beg that you will write me out an exact account of what happened on those days at Alderbury.
- Szeretném megkérni, hogy írja le nekem pontosan, mi történt azokban a napokban Alderburyben.
EnglishI have to write them out, Rozhdestvenskiy clarified.
Előbb még meg kell fogalmaznom őket pontosított Rozsdesztvenszkij.
English- That's why we're having everyone... write out a job description mapping out in detail how they contribute.
- Ezért kell mindenkinek egy... munkatervet írnia, melyben részletesen taglalja végrehajtandó feladatait.
EnglishIf you had a blackboard here, I'd write it out for you.
Ha van itt egy palatáblája, le is írhatnám magának.
EnglishDoes she write me and point out that she never once farted in a hospitalonly at home, and always under control?
Felhányja talán énnekem, hogy a kórházban nem fingott soha életében, sőt otthon is a legnagyobb titokban?
EnglishWhen we get there you can write it all out again,
- Ha megérkezünk, ismét leírhatod az egészet.
EnglishTrying to write yourself a pass out of here?'
Igyekszel menlevelet szerezni, hogy kijussál?
EnglishThat is to say, I am going to ask you to write me out a full account of the murder and its attendant circumstances.
Vagyis arra szeretném megkérni, írjon teljes és részletes beszá molót a gyilkosságról meg a gyilkosság körülményeiről.
EnglishPeter Lord said, I'll write you out a tonic.
EnglishI wanted to go out and write it down.
EnglishWill you write it all out, please?
EnglishHe had not set out to write a series of novels which would make a great deal of money, and he had certainly not set out to create a monster.
Nem azért ült neki azoknak a regényeknek, hogy rengeteg pénzt keressen, és nem is azért, hogy egy szörnyeteget teremtsen.