EN wickedly
volume_up
{Adverb}

wickedly (auch: hugely, immensely)

Synonyme (Englisch) für "wickedly":

wickedly
English
wick
English

Beispielsätze für "wickedly" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishKenny held a knife with a twelve-inch blade and two wickedly sharp cutting edges.
ásrészt a fegyvert így elképesztően nehéz kiszedni egy elszánt ember kezéből.
EnglishCarse leaped to his feet, the sword of Rhiannon glittering wickedly in his hand.
Carse talpra ugrott, Rhiannon kardja kegyetlenül villant a kezében.
EnglishWith the water swirling wickedly among the rocks in front of me, I was greatly tempted.
Erős volt a kísértés, mert az orrom előtt iszonyúan örvénylett a víz a sziklák között.
EnglishNow she set herself to stand, pawing the ground wickedly and laying back her small, lean ears.
Végül megállt egy helyben, ádázul kapálta a földet, kicsi, sovány füleit hátracsapta.
EnglishA door-frame stopped Fink, wickedly, its edge catching the back of his head.
Fink nagyon szerencsétlenül repült neki egy ajtókeretnek és a koponyája a keret élébe ütközött.
EnglishIf one man could not get her with child, it is likely that two could not, Morgaine thought wickedly.
Ha egy férfi nem képes teherbe ejteni, akkor kettő sem, gondolta gonoszul Morgaine.
EnglishIt was a spoked wheel with a series of wickedly sharp curved blades along its perimeter.
Egy küllőkkel ellátott fémkorong volt, melynek peremén gonosz, szike élességű pengék sorakoztak.
EnglishIt looked like some monstrous dragonfly, sharply tapered and wickedly dangerous.
Úgy nézett ki, mint valami hatalmas, ijesztő szitakötő hegyes orrával és gonoszul veszedelmes külsejével.
EnglishThey teased and tormented him; they stole wickedly, through his slumber, disruptive and hateful.
Zaklatták és kínozták, ádáz gyűlölettel fosztották meg a pihenéstől.
EnglishWatching you, she replied, then smiled wickedly as she saw the look that appeared on his face.
Téged figyeltelek felelte Eretria, majd kajánul elmosolyodott a fiatalember meghökkenése láttán.
EnglishThe sting-crop hummed wickedly; its lash cut Alacrity's cheek.
A korbács gonoszul felzümmögött, és eltalálta Alacrity arcát.
EnglishZa grinned wickedly at Inclate and At-sen, producing gales of laughter and small shrieks.
Za gonoszul rákacsintott Inclatére és At-senre, ami nevetési hullámokat és kis sikolyokat váltott ki a lányokból.
EnglishDeVasher smiled wickedly and returned to his pacing.
DeVasher gonoszul elmosolyodott, és folytatta a járkálást.
EnglishBlades glinted wickedly, and gnarled forms came at him.
Gonosz pengék villogtak, töpörödött alakok támadtak rá.
EnglishPerhaps he does fulfill it, Mordach, said Halk wickedly.
Lehet, hogy be is teljesíti vetette oda Halk kihívóan.
EnglishHe was holding a large and wickedly sharp knife.
A férfi egy nagy, gyilkosan éles kést tartott a kezében.
EnglishIt was spotted with rust but still wickedly sharp.
Hegyes volt és kissé rozsdás, de kegyetlenül éles.
EnglishThey somewhat resembled a hand with four curved, chitinous segments, each jointed at the back, the edges were wickedly serrated.
Négy görbe kitinnyúlványuk közös alaphoz csatlakozott, éleiket gonosz fűrészfogak szegélyezték.
EnglishHe chuckled wickedly and closed the door again.
Gonoszkodva felkuncogott, és becsukta az ajtót.
EnglishHe flips more pages, smiling wickedly.
Tovább lapozgat, s közben gonoszul mosolyog.