"Well before" Ungarisch Übersetzung

EN

"Well before" auf Ungarisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "Well before" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "Well before" auf Ungarisch

before Adverb
before Konjunktion
before Präposition
Hungarian
well Adverb
well Substantiv
well Adjektiv
well Konjunktion
Hungarian

Beispielsätze für "Well before" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishOr it might very well have been empty before he got to it, Preston said quickly.
Ugyanezzel az erővel lehetett éppen üres is - vágott közbe gyorsan Preston.
EnglishWell before dawn, we left my home, but before going, I took leave of my father's grave.
Jóval napkelte előtt távoztunk otthonomból, de előtte még elbúcsúztam apám sírjától.
EnglishHowever, this does not mean that this phenomenon had not been well known even before that.
Ám ez nem azt jelenti, hogy a jelenség ne lett volna jól ismert már azelőtt is.
EnglishI said that I would have finished with her well before that as I had an Appointment myself.
Közöltem, hogy addig bőven befejezzük és arra az időre magamnak is programom van.
EnglishThe Czech presidency had been monitoring the situation well before the beginning of the year.
A cseh elnökség már jóval az év kezdete előtt figyelemmel kísérte a helyzetet.
EnglishWe require five years' experience before we'll look at a paralegal.
Ötéves gyakorlatot kérünk egy segédügyvédtől, különben szóba sem állunk vele.
English.we can be back in 36 hours, well before the machines reach this depth.
Ha most visszatérünk és újratöltünk, akkor 36 órán belül visszatérhetünk.
EnglishWell, first, before I even tell you the cost I've got to be absolutely clear.
Mielőtt bármilyen árat is mondanék, egyvalamit le kell szögeznem.
EnglishThe stables were huge and dimly lit, but quiet; it was well before the first feeding.
A hatalmas és homályos istálló csendes volt a reggeli etetés előtt.
EnglishI am fairly certain that Betty Barnard was killed well before midnight on the 24th July.
Mi szüksége van ABC-nek arra, hogy elkövesse ezeket a gyilkosságokat?
EnglishWell... before you go... why don't you get your ass down to the corner and get us more Ripple?
Mielőtt távoznál, miért nem ugrasz le a sarokra, - és hozol egy kis cefrét?
EnglishThis may very well happen long before the Bloodfire is found.
Lehet, hogy ez jóval előbb bekövetkezik, mintsem Amberle megtalálná a Vértüzet.
EnglishThen one morning well before dawn, Jesse had gone to bed drunk and had a terrible dream.
Majd egy reggelen, jóval hajnal előtt, Jesse részegen dőlt az ágyba, és iszonyú álmot látott.
EnglishWell, as I said before, I will know when you have been paid.
Nohát, mondtam már, hogy én úgyis tudni fogom, mikor kapod meg a fizetségedet.
EnglishWe'll have those ready well before Moore's Law runs out of steam.
Hamarabb készen fognak állni, mielőtt Moore törvényéből kifogyna a szusz.
EnglishHe remembered that once he and Hastings had set out well before dawn in order to...
Hiszen egyszer például még jóval hajnalhasadás előtt kerekedtek fel Hastings kapitánnyal, hogy a...
EnglishIf we don't get in before then, well -- we might just as well not have come.
Ha addig nem jutunk be, nos, akkor akár ide se jöttünk volna.
EnglishWe have to be in our places well before First Candlelight, when the royals are supposed to arrive.
Jóval az első gyertyagyújtás előtt oda kell érnünk, mielőtt megjönnének az uralkodók.
EnglishI beg you to consider well what you do before you put Arthur into the hands of his priests with this.
Kérlek, gondold meg, mit teszel, mielőtt Arthurt a papok kezére adnád ezzel.
EnglishIt would be best to be well away from Ambletrees before any word of a sorceress spread.
Jobbnak tűnt minél messzebbre lenni a Sétáló Fától, mielőtt lábra kelne a szóbeszéd egy varázslónőről.