"We all need" Ungarisch Übersetzung

EN

"We all need" auf Ungarisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "We all need" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "We all need" auf Ungarisch

we Pronomen
Hungarian
all Adjektiv
all Adverb
need Substantiv
to need Verb

Beispielsätze für "We all need" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe all need to act in a coordinated way, each according to our responsibilities.
Mindannyiunknak összehangoltan, felelősségeinkkel összhangban kell cselekednünk.
EnglishI think that we all need to remain faithful to the commitment that we have made.
Úgy gondolom fontos, hogy mindannyian hűek maradjunk a vállalt kötelezettségeink iránt.
English(DE) Mr President, I think we all need to live up to our responsibilities.
(DE) Elnök úr! Úgy gondolom, hogy mindnyájunknak felelősségteljesen kell eljárnunk.
EnglishI believe that we all need to be interested in making this a success.
Úgy vélem, hogy mindannyiunknak érdekében kell állnia, hogy ezt sikerre vigyük.
EnglishSo maybe we all need to leave our children with a value legacy, and not a financial one.
Talán mindannyiunknak értékes örökséget kellene hagynunk a gyerekeinkre pénzt helyett.
EnglishShe said we all need to stand up and be counted and to strive for equality.
Kijelentette, hogy mindannyiunknak nyíltan ki kell állni és küzdenünk kell az egyenlőségért.
EnglishWe all need help from time to time, Dr. Morris N. Castle had said.
Időnként valamennyien segítségre szorulunk mondta dr. Morris N. Castle.
EnglishEspecially at a time of massive change in the Arab world, we all need to work together.
Valamennyien együtt kell dolgoznunk, különösen az arab világban zajló jelentős változások idején.
EnglishWe all need them to be put on an equal footing with all of us.
Valamennyiünknek szükségünk van arra, hogy velünk egyenlő elbánásban részesítsék őket.
English'We all need a bit of frustration in our lives from time to time.'
Időnként mindenkinek szüksége van egy kis csalódásra az életében.
EnglishThat is a fundamental question that we all need to face up to.
Olyan alapvető kérdés ez, amellyel mindnyájunknak szembe kell néznie.
EnglishI mean to say that we all need the courage to change.
Komolyan gondolom, hogy össze kell szednünk a bátorságunkat, és változtatnunk kell.
EnglishSuch a programme would have a greater chance of success and we all need that success.
Egy ilyen program nagyobb valószínűséggel lenne sikeres, és erre a sikerre mindnyájunknak szükségünk van.
EnglishWe all need to be brave enough to face the reality.
Mindannyiunknak elég bátornak kell lennünk ahhoz, hogy szembenézzünk a valósággal.
EnglishWe all need to be aware of the consequences of our decisions or failure to take decisions.
Mindannyiunknak tisztában kell lennie döntéseink, illetve a döntések elmulasztásának következményeivel.
EnglishHowever, we must not forget that to attain this goal, we all need to make our own contribution.
Nem szabad azonban elfeledkeznünk arról, hogy e cél eléréséhez mindannyiunknak hozzá kell járulnunk!
EnglishWe all need to push for this in our own countries as well.
Ezt egyébként mindannyiunknak saját hazánkban is szorgalmazni kell.
EnglishWe all need to get together and, where necessary, supplement the strict provisions that we have in place.
Össze kell ülnünk, és ha szükséges, ki kell egészítenünk a meglévő szigorú rendelkezéseket.
EnglishWe all need better energy efficiency, but let us have solutions that are workable.
Mindannyiunknak jobb energiahatékonyságra kell törekednünk, de olyan megoldásokon gondolkozzunk, amelyek működőképesek.
EnglishI believe that we all need to take a new approach.
Úgy gondolom, hogy mindannyiunknak új megközelítésre van szüksége.

Lerne weitere Wörter

English
  • We all need

Weitere Übersetzungen im bab.la Deutsch-Polnisch Wörterbuch.