"twenty five percent" Ungarisch Übersetzung

EN

"twenty five percent" auf Ungarisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "twenty five percent" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "twenty five percent" auf Ungarisch

twenty Zahlwort
Hungarian
five Substantiv
Hungarian

Beispielsätze für "twenty five percent" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWhy not twenty-five percent, you know, something reasonable?
Miért nem, mondjuk, huszonöt százalékot, a vagyonnak csak egy ésszerű hányadát?
EnglishSeventy-five per cent of goods are harmonised, and twenty-five percent are not.
Az áruk 75 százaléka harmonizált, 25 százaléka nem.
EnglishIf that meant dismissing almost half of the population and twenty-five percent of the land - so be it.
És ha ehhez el kell engedni a lakosság felét és a terület huszonöt százalékát, hát legyen.
EnglishHe took a third of twenty-five percent, or twenty-five hundred dollars.
Az egyikben harmincezer dolláros megállapodás született.
EnglishOn some loads, up to twenty-five percent went for bribes.
Bizonyos esetekben ez az összeg egészen huszonöt százalékig felment.
EnglishAs far as we can tell, about twenty-five percent of their clients, or I should say your clients, are legitimate.
Tudomásunk szerint az ügyfeleik, pontosabban a maguk ügyfeleinek a huszonöt százaléka nem követ el kihágást.
EnglishTwenty-five percent?
EnglishAs it happened, he had made this one, or at least made the suggestion to the City Prefect of the Port of Mos Eisley that the water impost be raised twenty-five percent.
Pedig ezt történetesen éppen ő találta ki; legalábbis ő javasolta a prefektusnak, hogy emeljék a vízadót huszonöt százalékra.
EnglishIf the Russian strike is as good as the data suggests, they'll be producing gold for about twenty-five percent less than what it costs there, despite environmental conditions.
Ha az orosz aranytelér valóban olyan gazdag, mint azt az adatok sugallják, akkor mintegy huszonöt százalékkal olcsóbban termelhetik ki, mint mi, az éghajlati körülmények dacára.

Lerne weitere Wörter

English
  • twenty five percent

Schaue im Deutsch-Dänisch Wörterbuch von bab.la vorbei.