"truth" Ungarisch Übersetzung

EN

"truth" auf Ungarisch

volume_up
truth {Subst.}

EN truth
volume_up
{Substantiv}

volume_up
valóság {Subst.}
In truth, we must be dissatisfied with all these measures, which are sweeping.
A valóság az, hogy elégedetlennek kell lennünk mindezekkel az intézkedésekkel.
In truth, the lives of our disabled vary incredibly from country to country.
A valóság az, hogy a fogyatékkal élők élete országonként jelentős mértékben eltérő.
However, the truth is that this process is paralysed, to a great extent for legal reasons.
A valóság azonban az, hogy ez a folyamat nagyrészt éppen jogi okokból bénult meg.
truth (auch: justice, right, veracity, verity)
volume_up
igazság {Subst.}
It is only by knowing the truth, the whole truth, that we can move forward.
Csak az igazság, a színtiszta igazság ismeretében léphetünk előre.
A truth but, oh God, what a punctual truth, he said.
Igazság, igazság bólogatott Rumfoord , Uramisten, mennyire pontos igazság.
Please agree that 'truth' be inserted: reconciliation with truth and remembrance.
Kérem, egyezzenek bele, hogy az "igazság” ebbe belekerüljön: megbékélés, igazság és emlékezet mellett!

Synonyme (Englisch) für "truth":

truth

Beispielsätze für "truth" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIn a way I was relieved, and that was difficult to accept, but it was the truth.
Bizonyos szempontból megkönnyebbültem; nehéz volt ezt elfogadni, mégis így volt.
EnglishHe considered as if he weren't quite sure that he wanted to answer me with truth.
Tűnődött, mint aki nem egészen tudja, akar-e őszintén válaszolni erre a kérdésre.
EnglishConceal the unhappy truth as long as it is possible, I know it cannot be long.
Titkolja el a fájdalmas valóságot, ameddig lehet - tudom, ez úgysem megy sokáig.
EnglishThis is a much bigger story, and the truth is known only by a very small group.
Ez egy jóval nagyobb sztori, és az igazságot csak egy egészen kis csoport ismeri.
EnglishThis report fails to disguise the truth, despite its outpouring of fine feelings.
E jelentés nem képes kendőzni az igazságot, fennkölt, túláradó érzelmei ellenére.
EnglishBrother Paphnutius, that is, in truth, an abomination which we do well to deplore.
- Paphnutius testvér, ez valóban oly gyalázatosság, amelyen illik elszomorodni.
EnglishBut the lie, even partial, had been out of proportion to all the rest of the truth.
De a hazugság, még ha részleges volt is, nem állt arányban a maradék igazsággal.
EnglishBut I figure if I went to the cops first, they wouldn't even look for the truth.
De én azt hiszem, ha először a zsarukhoz mennék, azok nem is keresnék az igazságot.
EnglishIt wasn't exactly lying; it wasn't even embroidering the truth, strictly speaking.
Egész egyszerűen az a szinte tudattalan vágy, amivel mesévé költjük az életünket.
EnglishWhat fun if she found out the truth when the police and everyone were baffled.
mókás lenne, ha ő jönne rá az igazságra, miközben a rendőrség csak tátja a száját!
EnglishIn truth, my ... bloodlust when it comes to Red Wizards increasingly frightens me.
-Valójában, ha a vörös varázslókról van szó, még engem is megrettent a vérszomjam.
EnglishBut this is a truth of the heart, if you can believe I have one: Beings embellish.
De ezt szívemből mondom, ha ugyan elhiszitek, hogy van szívem; az élet szépít.
EnglishBut it is necessary to try and establish the truth, so far as it is possible.
De mégiscsak meg kell próbálni kideríteni az igazságot, már amennyire lehetséges.
EnglishWe will go to Amsterdam together and when you are safe, I will tell you the truth.
Elmegyünk Amszterdamba, és ha majd biztonságban lesz, akkor elmondom az igazságot!
EnglishAnd yet he could not let even the cynical Bokuto sense the full extent of the truth.
S nem hagyhatta, még a cinikus Bokutónak sem, hogy megsejtse a teljes igazságot.
EnglishTo arrive at the truth through the painstaking reconstruction of a false text.
Hogyan találjunk rá az igazságra egy hamis szöveg pontos rekonstruálása által?
EnglishThat's where everything is, Tommy-Ray replied, unaware of how much truth he spoke.
- Mindenki ott lesz - felelte Tommy-Ray, rá se döbbenve, mekkora igazságot beszél.
EnglishHe was weeping for love, for family, for friendship, for truth, for civilization.
Siratta a szerelmet, a családot, a barátságot, az igazságot, a civilizációt.
EnglishKim glanced sideways at his companion, whose eye had a way of compelling truth.
Kim oldalt nézett a társára, akinek tekintete kikényszerítette az igazságot.
English- But it's so important that you don't stray from the truth in this one little part.
- De ez most fontos, hogy ne térjünk el az igazságtól ebben az apró részletben.