"totally" Ungarisch Übersetzung

EN

"totally" auf Ungarisch

volume_up
total {Subst.}

EN totally
volume_up
{Adverb}

totally (auch: even, fairly, outright, utterly)
You are bringing out legislation which is totally and utterly unnecessary.
Olyan szabályozást akarnak bevezetni, amely egészen, teljes mértékben szükségtelen.
It was connected with her, yes - but in a totally different way.
Kapcsolatban volt vele, az igaz, de egészen más módon.
But the superintendent branched off on to a totally different subject.
De a főfelügyelő egészen más tárgyra tért át.
totally (auch: altogether, clear, completely, dead)
(NL) Any euphoria about the second referendum in Ireland is totally out of place.
(NL) A második írországi népszavazással kapcsolatos lelkesedés teljesen téves.
This is totally unacceptable and contravenes the principles of modern democracy.
Ez a gyakorlat teljesen elfogadhatatlan, és ellentmond a modern demokrácia alapelveinek.
Then the light was blocked totally as Petey slammed the trapdoor shut.
Aztán teljesen eltűnt a világosság, amikor Petey becsapta a csapóajtót.

Synonyme (Englisch) für "totally":

totally
total

Beispielsätze für "totally" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe court of Elenia is reputed to be exquisitely courteous and totally depraved.
Az eléniai udvar állítólag nagyon kifinomult, és ugyanakkor a velejéig romlott.
EnglishI just want you to know, I totally get what you said about the whole trust thing.
Azt hiszem, ha visszajöttél, látod majd, milyen sokat jelentett nekem elnyerni.
EnglishThough it was totally dark in the cellar, that scarcely concerned the Razor-Eater.
A pincében ugyan tökéletesen sötét volt, de ez nem nagyon érdekelte a Pengeevőt.
EnglishI think Ghwerig was totally safe in that cave of his - at least safe from Azash.
Szerintem Ghwerig tökéletes biztonságban volt a barlangjában, legalábbis Azash-tól.
EnglishJack, this is totally fucking crazy, the Director of Central Intelligence blurted.
Jack, ez egy kibaszott baromság! bukott ki a Központi Hírszerzés igazgatójából.
EnglishThe conditions prevailing at Guantanamo and other prisons are totally unacceptable.
A Guantanamón és más börtönökben uralkodó állapotok egyszerűen elfogadhatatlanok.
EnglishNow it is curious that the old gentleman himself is totally devoid of releegiosity.
Ebben a kérdésben az Asiatic Quarterly Review-ben már közöltem is jegyzeteket.
EnglishWhich implied it had been drifting totally unconscious for nearly half a second.
Vagyis jó öttized másodpercen keresztül tökéletesen öntudatlanul sodródott.
EnglishMy group supports it as much as it supports the euro, that is to say, totally.
Képviselőcsoportom ehhez ugyanúgy ragaszkodik, mint az euróhoz, vagyis feltétlenül!
EnglishHe's very vulnerable now, though, because Azash is totally distracted by that rite.'
Viszont most sokkal sebezhetőbb, mert Azash-t még mindig lefoglalja a rituálé.
EnglishThe figure of 25% of women having suffered violence is totally unacceptable.
Teljességgel elfogadhatatlan, hogy a nők 25 százaléka vált már erőszak áldozatává.
EnglishWho I am on screen and who I really am, they're two totally different people.
Aki a vásznon és aki az életben vagyok, az két gyökeresen eltérő személyiség.
EnglishThat was totally unprecedented in American history, the Foreign Minister pointed out.
Erre még soha nem volt példa az Államok történetében, mutatott rá a miniszter.
EnglishThe whole creepy Frankenstein shtickit's totally European, Michael insisted.
Ez a hátborzongató Frankenstein-történet jellegzetesen európai - erősködött Michael.
EnglishI look at Louis and I despise him totally for the making of me, and yet I do love him.
Ránézek Louis-ra, és halálosan gyűlölöm, amiért megteremtett, ugyanakkor szeretem.
EnglishI'm not totally helpless in this matter, you know, he said, still holding his ground.
Tudja, vannak egyéb lehetőségeim is mondta, csak hogy ne adja meg magát túl könnyen.
EnglishChatham tried to remember the last time he'd seen the Monument totally unobscured.
Chatham nem is emlékezett rá, mikor látta utoljára tisztán az emlékművet.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I totally disagree with the last speakers.
(IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, egyáltalán nem értek egyet az utolsó felszólalókkal.
EnglishSuch a measure would be demagogic and totally ill-suited in the current situation.
Ilyen intézkedés demagógia volna, és egyáltalán nem felelne meg a jelenlegi helyzetnek.
EnglishI closed my eyes and let the warm air hold me close and lovingly and totally.
Behunytam a szemem, átengedtem magamat a meleg levegő gyengéd ölelésének.