EN ticking
volume_up
{Substantiv}

ticking (auch: censure, rating, reprehension)
volume_up
megrovás {Subst.}
ticking (auch: check, checkout, control, monitoring)
ticking (auch: check, tick)
ticking (auch: clack, crack)
volume_up
kattogás {Subst.}
ticking (auch: drill, duck)
volume_up
csinvat {Subst.}
ticking (auch: rating, reprimand, reproof)
volume_up
feddés {Subst.}
ticking (auch: tally)
ticking (auch: tick)
volume_up
ketyegés {Subst.}
The clock stopped ticking: cogs and gears and balance wheel all became motionless.
A ketyegés abbamaradt, a fogaskerekek, kerekek és a lendkerék mozdulatlanná dermedtek.
The endless ticking was gone from the room and had left a great silence after it, which seemed strong enough in its emptiness to hush even the sounds from the canal below.
A szobában elhallgatott a folyamatos ketyegés, és nagy csend lett, olyan mélységes csend, amelynek üressége mintha még a csatornáról fölhallatszó hangokat is elfojtotta volna.
ticking
volume_up
angin {Subst.}
ticking
volume_up
tiktak {Subst.}

Synonyme (Englisch) für "ticking":

ticking
English
tick

Beispielsätze für "ticking" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe only sound was the ticking of the Black Forest cuckoo clock in the living room.
Csak a nagyszobai kakukkos óra tiktakolt, amit Mami szerzett a kuponjain.
EnglishIt is a good thing that various European institutions are being given a serious ticking off.
Jó dolognak tartom, hogy különböző európai intézményeket komolyan rendreutasítanak.
EnglishLaura picked it up and saw that it was still ticking; the glass face wasn't cracked, either.
Laura fölvette, és látta, hogy még mindig jár; sőt, az üvege sem repedt meg.
EnglishIn practice, this is usually done by ticking a box on the order form.
Általában a megrendelő űrlapon egy jelölőnégyzet kipipálásával lehet erről nyilatkozni.
EnglishThe women in the photograph were as pretty as catfish wrapped in mattress ticking.
A fényképen levő nők körülbelül annyira voltak mutatósak, mint a zsákvászonba göngyölt keszegek.
EnglishStreaker lifted off the ocean floor late last night, impellers barely ticking over.
A Streaker tegnap késő éjszaka emelkedett fel az óceánfenékről.
EnglishAnd he looked over at the alarm clock, ticking on the chest of drawers.
És ránézett az ébresztőórára, amely az éjjeliszekrényen ketyegett.
EnglishPete is holding out one finger, ticking it back and forth, looking past the moving finger at the ground.
Pete kinyújtja az egyik ujját, ide-oda ingatja, a mozgó ujj mellett nézi a földet.
EnglishActually, throwers don't worry about ticking, 'cause modern bombs don't tick.
- A dobálózók tudják, hogy a modern bombák nem ketyegnek.
EnglishEhlana sat alone in the silent throne-room back in Cimmura with her life ticking away.
Ehlana egyedül ült a néma trónteremben odahaza, Cimmurában, és az élete lassanként kezdett elfolyni.
EnglishThere was only the sound of her struggle to breathe, the wind, and the ticking clock in the ballroom.
Csak saját kínlódó lélegzetét, a szelet és a bálteremben ketyegő óra hangját hallotta.
EnglishI had only asked God for a time-out, which had been granted, but now the clock was ticking again.
Csak egy kis kimenőt kértem Istentől, melyet ő biztosított is számomra, ám most letelt az időm.
EnglishHe found the ticking watch in the heap of my clothes at bedside.
Megtalálta az ágy mellé leszórt ruháim kupacában a ketyegő órát.
EnglishTicking, ticking, ticking, the precision of the clock, in a room as vast as the universe.
Ketyegni, ketyegni, az óra pontosságával ketyegni egy szobában, amely olyan hatalmas, mint maga a világ.
EnglishYou said it started ticking the night of the alignment.
Azt mondta, hogy az együttállás első éjszakáján kezdett el ketyegni.
EnglishLike holding a ticking bomb beats jogging with nitroglycerin.
Mintha egy időzített bomba ketyegne nitroglicerines hordóban.
EnglishSince his princess had lost her mind he had all the conversational skill of a ticking bomb.
Mióta a kis hercegnője elveszítette a józan eszét, olyan volt vele beszélgetni, mint egy időzített bombával.
EnglishThe ticking proved audible above the hiss and splash of water.
A ketyegést a víz csobogásán keresztül is lehetett hallani.
EnglishThe great plane was waiting, its engine ticking over like the satisfied purring of a gigantic lion.
A hatalmas repülőgép már ott várakozott, üresen járt, mint egy elégedetten doromboló óriási oroszlán.
EnglishHe was gone almost as silently as Mabruk, and they heard his tin boots ticking on the stairs.
Majdnem olyan halkan távozott, mint Mabruk, csizmáinak fémes kopogását egyszerre csak a lépcsőkön hallották.