"thrust" Ungarisch Übersetzung

EN

"thrust" auf Ungarisch

volume_up
thrust {Subst.}

EN thrust
volume_up
{Substantiv}

thrust (auch: cut, dig, jab, puncture)
volume_up
szúrás {Subst.}
Then Sparhawk followed that flurry to the head with the traditional body-thrust.
Ezután következett egy jól kiszámítható szúrás a testre.
A quick rush and a single thrust would remove this filthy infection from Elenia once and for all.
Egy gyors roham, egy szúrás, és máris megszabadítja Eléniát e bűzös fertőzéstől egyszer és mindenkorra.
thrust (auch: dig, jab, poke, prod)
volume_up
döfés {Subst.}
Szerencsés döfés volt.
Two-handed thrust, broken timing - a moments hesitation, sufficient to avoid Morochs all-too-quick parry then finishing in a full lunge.
Kétkezes döfés, megtörve egy pillanatnyi habozás, elegendő ahhoz, hogy kikerülje Morok elhamarkodott hárítását s aztán egy befejező mozdulat.
His blade sang and flashed around him, and only two thrusts had managed to slip past it to stain his white robes red.
Pengéje énekelve villogott körülötte és ezidáig csupán két döfés volt képes átjutni rajta, hogy pirosra fesse fehér talárját.
thrust (auch: push, pushing, shove)
volume_up
tolás {Subst.}

Beispielsätze für "thrust" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAgain the Demons came up the Elfitch, and again the Free Corps thrust them back.
A démonok ismét feldübörögtek az Elfitchen; a Szabad Cohors ismét lezavarta őket.
EnglishYwain thrust him angrily aside and strode to the tall doors, flinging them open.
Ywain dühösen félretaszította, a hatalmas kapuszárnyakhoz ugrott, kitárta őket.
EnglishThere was a hollow explosion as Hi-Thrust flamed out of the stern of the ship.
Az üzemanyag hatalmas robbanással meggyulladt, és láng lövellt ki a hajó farából.
EnglishBuster stiffened, and then Ace thrust it through the window at him, butt first.
Rosszcsont megdermedt, de Ász csak az ablakon lökte be neki, agyával a kezeügyébe.
EnglishI had to use four of the thrust systems in the probes to make orbit around Earth.
A szondák kilökő rendszerét kellett használnom, hogy Föld körüli pályára állhassak.
EnglishHe gathered up the garments, thrust them into the bag, and made for the door.
Fölvette a menyasszonyi holmikat, belegyűrte a táskájába, és az ajtóhoz indult.
EnglishKhornadar thrust his face still farther forward and lowered his voice to a mutter.
Khornadar még közelebb hajolt hozzájuk, és ha lehet, még halkabb hangon folytatta.
EnglishWe therefore support the thrust of the Cozzolino report and most of its conclusions.
Ezért támogatjuk a Cozzolino-jelentés irányát és annak legtöbb következtetését.
EnglishHe drew some papers towards him, then thrust them back and picked up his telephone.
Néhány iratot húzott maga elé, aztán mégis visszatolta,és felvette a telefont.
EnglishShe paused, discouraged, but the heat of the sun on her back thrust her forward.
Elbátortalanodva torpant meg, de a hátát perzselő hőség tovább ösztökélte.
EnglishThe wares were thrust at her, close to her nose, with vehement urgings to buy.
Az árut erőszakkal az orra alá tolták és szenvedélyesen ösztökélték, hogy vásároljon.
EnglishHe thrust some money into the kavass's hand who pushed it back again indignantly.
Valamennyi pénzt csúsztatott a hivatalnok kezébe, aki méltatlankodva adta vissza neki.
EnglishThrust built up under his back, held for a time, then eased to almost nothing.
A háta alatt egyre nőtt a nyomás, egy darabig állandósult, aztán szinte semmivé vált.
EnglishShe thrust six shillings into my hand and turned quickly to another customer.
Hat shillinget nyomott a kezembe, majd gyorsan odafordult egy másik vevőhöz.
EnglishYou come like doubting Thomas to thrust your bloody fangs in the very wound.
Idejössz, mint Hitetlen Tamás, hogy egyenesen a sebbe vájd a véres agyaradat!
EnglishThe woman, thrust naked from the car, lost her balance and went over the edge.
A kocsiból meztelenül kilökött nő elvesztette az egyensúlyát, és lezuhant a szirtről.
EnglishMust I too have my foot thrust in the mess of life before I saw the pain?
Hát nekem is bele kell lépnem az élet véres sarába, hogy meglássam a szenvedést?
EnglishBurke's stiff-fingered thrust caught him in the throat, cutting off the scream.
Burke megfeszített ujjakkal a férfi torkára csapott, mire a kiáltás azonnal abbamaradt.
EnglishI turned harder, felt it budge, and thrust against the door with all my strength.
Erősebben forgattam, éreztem, hogy megmozdult, és minden erőmmel nekidőltem az ajtónak.
EnglishI welcome the general thrust of this report and, accordingly, voted in favour.
Én üdvözöltem a jelentés általános irányát, és ennek megfelelően meg is szavaztam azt.