EN tally
volume_up
{Substantiv}

tally (auch: alias, front)
volume_up
fedőnév {Subst.}
tally (auch: double, swap, carbon copy)
tally (auch: check)
tally (auch: check)
tally (auch: chip, coin, piece)
tally (auch: dash, draw, feature, line)
volume_up
vonás {Subst.}
tally (auch: dealer, measure)
volume_up
osztó {Subst.}
tally (auch: label, sticker, tab, tag)
volume_up
címke {Subst.}
tally (auch: double)
tally (auch: financier)
volume_up
bankár {Subst.}
tally (auch: notch, recess, score, scoring)
volume_up
rovás {Subst.}
tally
tally (auch: ticking)
tally
tally
volume_up
pandant {Subst.}
tally
tally
tally
tally

Beispielsätze für "tally" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishTally would be welcome; the rest could stay in the front yard for all I cared.
Tallynek örültem, de a többieket szívesebben hagytam volna otthon az első udvarban.
EnglishThe top priority was to find Tally, and the truck, before she could get too far.
Először is Tallyt kellett megtalálni, és a furgont, mielőtt túl messzire jutnak vele.
EnglishI spent the tedious afternoon thinking about Tally, then Hank, then back to Tally.
Délután, az egyhangú munka közben folyton csak Tallyre és Hankre gondoltam.
EnglishTally wanted to watch the waters swirling below, but I made her keep going.
Tally megint meg akarta nézni a folyót, de én sürgettem, hogy erre most nincs időnk.
EnglishTally sat nearby, her long legs stretched across the deck of the trailer.
Tally mellettük ült, hosszú, karcsú lábát egészen a pótkocsi közepéig kinyújtotta.
EnglishThere we had met the Spruills, and I had seen Hank and Tally and Trot for the first time.
Itt találkoztunk Spruillékkal, itt láttuk meg először Hanket, Tallyt és Trotot.
EnglishAt first Tally's disappearance had nothing to do with Cowboy's, at least to them.
Eleinte semmi összefüggést nem láttak Tally és Cowboy eltűnése között.
EnglishThe final tally would come from the AWACS, plus a check of his own videotape.
A végeredményt majd az AWACS és a saját videoszalagja fogja eldönteni.
EnglishLead, I've got a tally on an aircraft at our eleven o'clock high, five miles...
Vezér, elkaptam egy gépet fölöttünk tizenegy óránál, öt mérföldre...
EnglishTally laughed about something, her luxurious voice echoing across the fields.
Tally hangosan felkacagott, csengő hangja betöltötte az egész határt.
EnglishI was so worried about Tally that I could barely force down my food.
Annyira aggódtam Tallyért, hogy alig tudtam néhány falatot legyűrni a vacsorámból.
EnglishI stayed close to Tally for most of the day and worked hard to keep up with her.
Igyekeztem Tally közelében maradni, és egész nap keményen dolgoztam, hogy ne szakadjak le tőle.
EnglishI turned off the radio and sat on the porch, watching for Tally.
Kikapcsoltam a rádiót, és csak ültem a sötétben, várva, hogy Tally visszatérjen.
EnglishIt will keep the score up for the final tally, but still give us a loss to allay any suspicion.
"Az elég lesz a végső győzelemhez, de mégiscsak veszítünk, hogy ne gyanakodjanak."
EnglishA labor contraction, Tally said, without taking her eyes off the window.
Szülési fájás felelte, anélkül hogy levette volna a szemét az ablakról.
EnglishBy my calculations, we are leading by three pints in the total tally.
"Számításaim szerint, három ponttal vezetünk a végső eredményt illetően."
EnglishI began the story, laying sufficient blame on Tally for everything that might get me in trouble.
Belekezdtem a történetbe, de ügyeltem rá, hogy minden felelősséget Tallyre hárítsak.
EnglishWhat if one of the Spruills woke up and started looking for Tally?
Vagy ha az egyik Spruill felébred, és észreveszi, hogy Tally nincs sehol?
EnglishMuch to my delight, I noticed Tally and Trot sitting under an elm, watching the fun.
Legnagyobb örömömre Tallyt és Trotot is felfedeztem, amint egy szilfa árnyékából nézik a játékot.
EnglishHe was studying a set of electroencephalograms and digi-tally enhanced sonograms and X rays.
Az EEG-ket, a digitálisan felerősített hangjeleket és a röntgenfelvételeket tanulmányozta.