EN stagger
volume_up
{Substantiv}

stagger (auch: reel, staggering, lurch)
But that slight stagger was the first sign of the coniine working, and that means that it had already been administered to him some time before Caroline brought him the iced bottle of beer.
Csakhogy ez a kis tántorgás annak a jele volt, hogy a koniin kezd hatni, ez pedig azt jelenti, hogy a mérget már azelőtt beadták neki, mielőtt Caroline levitte a jégbe hűtött sört.
stagger (auch: roll)
stagger (auch: staggering, wobble, totter, wobbling)

Synonyme (Englisch) für "stagger":

stagger

Beispielsätze für "stagger" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishTrull watched a demon stagger, twice impaled, then soldiers rushed in, swords hacking.
Trull látta, ahogy egy démon megtántorodik, s már jöttek is a katonák, kardlengetve.
EnglishIn a shuffling stagger that made him gasp in wordless pain, he struggled away.
El levegő után kapkodott, de hang nem jött ki a torkán, majd csoszogva odébb vánszorgott.
EnglishHe tried to stagger to his feet; but he was still ghastly pale and trembling in every limb.
Sir Henry megpróbált felállni, de rettenetesen sápadt volt, és lábai reszkettek.
EnglishI'll give you your medicine, he whispered, and began to stagger toward the stairs.
Most megkapod a magadét suttogta, és imbolyogva elindult a lépcső felé.
EnglishWith an inward scream of triumph, she saw the gunman stagger back and topple.
Tess győzedelmes boldogsággal figyelte, amint a fegyveres megtántorodik és a földre zuhan.
EnglishThe awkward stagger was gone now. as if it had been nothing but a sly act all along.
Eddigi nehézkes támolygásának nyoma sem maradt, mintha csak megtévesztő színészkedés lett volna.
EnglishI watch a carload of businessmen unload and stagger into Club Amber.
Nézem, ahogy néhány üzletember kikászálódik egy kocsiból, aztán betántorog az Amber Clubba.
EnglishEl shuffled on, remembering to stagger from time to time.
El továbbment, pillanatról pillanatra emlékeztetnie kellett magát, hogy botladozzon.
EnglishEven with great care the best he could do was a stagger.
De a lába rogyadozott, minden erőfeszítése ellenére is csak tántorogva jutott előre.
EnglishOr do all who walk upright stagger alike, when weary?
Vagy mindenki annak látszik, amikor a fáradtságtól botladozva tart valamerre?
EnglishLestat appeared to stagger, as if from a constitutional weakness, then he forced himself to remain upright.
Lestat megtántorodott a gyöngeségtől, de kényszerítette magát, hogy talpon maradjon.
EnglishA question, an answer, and Hannan Mosag seemed to stagger.
Egy kérdés, egy válasz, és Hannan Moszang mintha megtántorodott volna.
EnglishThey watched a wino stagger from his bench and fall.
Figyelték, ahogy egy csavargó feltápászkodik a padról, aztán a földre zuhan.
EnglishBugg slowed to a stagger, his face twisting with grief, then rage.
Poloska megtántorodott, arca eltorzult a gyásztól és haragtól.
EnglishJohn had managed to find his feet and stagger most of the way to the door.
John azóta lábra kapott, és szinte eljutott az ajtóig.
EnglishAs he watched, another explosion ripped across the water, the shock wave strong enough to stagger him.
Közben újabb robbanás hullámai rohantak végig a vízen, a rázkódás majdnem leverte a lábáról.
EnglishStagger numbers on the axes, odd numbers lower than even numbers.
A páratlan számok lejjebb jelennek meg, mint a páros számok.
EnglishI bent double as if I'd been struck and I went further out, that way, stagger- ing, into the field.
Elfogyott a levegőm, kétrét görnyedtem, mintha megütöttek volna.
EnglishThe world spun around, but she managed to stay on her feet and stagger up another flight.
A világ forogni kezdett körülötte, de sikerült talpon maradnia és egy újabb lépcsősornyit feljebb vánszorognia.
EnglishHe had to stagger on though his whole body was wreckage.
Tovább kellett botorkálnia, összeroncsolódott teste ellenében.