EN sparingly
volume_up
{Adverb}

sparingly (auch: barely, hardly, narrowly, scantily)
volume_up
alig {Adv.}
- Alig ittál egy keveset.

Beispielsätze für "sparingly" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishViviane ate as sparingly as ever, but she was ready in praise of the food.
Viviane éppoly mértékkel evett, mint máskor, de készségesen dicsérte az ételt.
EnglishEuropean solidarity is being shown with difficulty and sparingly.
Az európai szolidaritást csak nagy nehézséggel és igen szűkösen sikerül kimutatni.
EnglishHe's always been one to use words sparingly, but he says even less lately.
Sosem volt bőbeszédű, de mostanában különösen keveset beszél.
EnglishLong banks of overhead skylights spanned the ceiling, so the fluorescents were used only sparingly.
A mennyezetet végig tetőablakok borították, hogy takarékoskodhassanak a fénycsövekkel.
EnglishEating sparingly, their water supply still good, they rolled into their blankets and slept undisturbed.
Ettek egy keveset, vizük még volt elég, azután beburkolóztak takaróikba és háborítatlanul elaludtak.
EnglishNow this I say: He who soweth sparingly shall also reap sparingly: and he who soweth in blessings shall also reap blessings.
Azt mondom ugyanis: Aki szűken vet, szűken is arat; s aki bőven vet, bőven arat.
EnglishHe spoke sparingly, answering questions put to him with just the right amount of information.
Keveset beszélt, a kérdésekre pedig igyekezett olyan válaszokat adni, amelyek a legtöbb információt tartalmazták.
EnglishYou fooled me, for a minute, Ernie said, politely; he had a shy grin, which be used sparingly.
- Egy percig azt hittem magam is - vallotta meg zavartan Ernie, és arcán ismét megjelent a legyőzöttek ritka mosolygása.
EnglishThen they ate a little, and drank sparingly.
Aztán ettek egy kicsit, s ittak egypár csöpp vizet.
EnglishViolence is a tool to be used sparingly, the mage said.
Csínján kell bánni az erőszakkal mondta.
EnglishShe, and Viviane too, ate sparingly, but Galahad helped himself to everything with the healthy hunger of a youth still growing.
Õ meg Viviane csupán néhány harapásnyit ettek, ám Galahad a még növésben lévő ifjú mohóságával falt.
EnglishTherefore, they should be used sparingly and prudently, but there are occasions when they must be used decisively.
Ezért takarékosan és megfontoltan kell bánni velük, de vannak olyan alkalmak, amikor határozottan kell használni őket.
EnglishThese reserves must, therefore, be managed extremely wisely, meaning, above all, that they should be used very sparingly.
Ezért ezekkel a tartalékokkal rendkívül bölcsen kell bánni, ami elsősorban azt jelenti, hogy nagyon takarékosan kell ezeket felhasználni.
EnglishIn the villages, they were usually fed by the people, who rarely objected because the sisters always ate very sparingly and consumed no meat.
A falvakban általában az emberek ellátták őket, már csak azért is, mert a nővérek keveset ettek, s nem fogyasztottak húst.
EnglishOn occasion, there was need for skins and leather, and at such times, animals were taken, but always sparingly, with great solemnity and ceremony.
Néha szükség volt bőrre, s olyankor megöltek egy-egy állatot, de mindig mértékletességgel, és nagy ünnepélyességgel tették.
EnglishI would stress again that, unfortunately, the EGF has been very sparingly utilised in the face of Europe's high rates of unemployment.
Ismét hangsúlyozom, hogy az EGAA-t sajnos meglehetősen korlátozott mértékben hasznosítják, az igen magas európai munkanélküliségi ráta dacára.
EnglishIt is absolutely necessary for mankind that the world's remaining oil reserves be managed very wisely, which means, first and foremost, very sparingly.
Az emberiség számára kiemelt fontosságú, hogy a megmaradó olajkészleteket nagyon bölcsen, azaz mindenekelőtt nagyon takarékosan használjuk fel.
EnglishThere are no miraculous solutions and it is necessary for the still available reserves of fossil fuels to be managed very carefully, wisely and sparingly.
Nincsenek csodaszerű megoldások, a fosszilis tüzelőanyagok még rendelkezésre álló tartalékaival pedig nagy gonddal, okosan és beosztással kell gazdálkodni.
EnglishWhen she had eaten sparingly, she set down her knife and said, However I came here, Uther, it was by good fortune, and a sign to me that your child is guarded by the Gods, for he is needed.
- Bárhogyan jöttem is ide, Uther, a jószerencse hozott, s számomra jel volt, hogy a gyermeketekre az istenek vigyáznak, mert szükség van rá.
EnglishFlamerule had been warm and wet in this Year of Bloodflow-ers, and if the gods sent rain sparingly in the fall, a plentiful har-vest could be expected all down the River Shining.
A Lánguralom ideje meleg és nedves volt a Vérvirágok Évében és ha az istenek takarékoskodnak az esővel ősszel, akkor bőséges aratás jön majd a Csillám Folyó mentén.