"to sort out" Ungarisch Übersetzung

EN

"to sort out" auf Ungarisch

EN to sort out
volume_up
{Verb}

Ähnliche Übersetzungen für "to sort out" auf Ungarisch

sort Substantiv
to sort Verb
out Adverb
Hungarian
to out Verb
Hungarian

Beispielsätze für "to sort out" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWho knows how many other agencies will be involved by the time we sort this out?
Ki tudja, hány ügynökséget kell még bevonni, mire ezt az ügyet felgöngyölítjük.
EnglishOne of my tasks was to open and sort out all of Sir Claud's correspondence.
- A feladataim közé tartozott, hogy felbontsam és szétválogassam Sir Claud leveleit.
EnglishIf we can just go back to the office and sort out the details ... said Mr.
Ha talán visszamehetnénk az irodába és rendeznénk a részleteket... mondta Mr. Knights.
EnglishSo I'd given him his fortune, all the usual sort of nonsense, and out he came with this.
A férfi megállt, én pedig a szokásos semmitmondó szöveget olvastam ki a kártyából.
EnglishI have the feeling that they hope and believe that we can sort things out together.
Úgy érzem, remélik és hiszik, hogy együtt rendbe tudjuk tenni a dolgokat.
EnglishThis is part of labelling; let us sort it out and see where we are going on that.
Ez is a címkézés része; oldjuk meg és nézzük meg, hogy hova vezethet!
EnglishOh, it's a... a case I'm helping out with... sort of a pro bono thing.
Õ csak... egy jogi eset... amiben segítek neki... olyan... szociális alapon.
EnglishI want you and your friends off the streets until I can sort this thing out.
Te és a barátaid tűnjetek el az utcáról, amíg elintézem ezt az ügyet.
EnglishI think we might have difficulty in getting the maps, but nevertheless we will sort that out.
A térképek beszerzése szerintem nem lesz ilyen egyszerű, de ezt is megoldjuk majd.
EnglishShe was younger than Belle, but she, you know, sort of watched out for Belle.
Fiatalabb volt Belle-nél, bizonyos értelemben mégis ő vigyázott rá.
EnglishI saw many unused opportunities and shortcomings that I wanted to sort out.
Sok kihasználatlan lehetőséget és hiányosságot láttam, amiket fel szerettem volna számolni.
English'I think he wanted to create some sort of grand drama out of his suspicions,' Liz went on.
Azt hiszem, valami nagyszabású drámát akart létrehozni a gyanúja alapján folytatta Liz.
EnglishI don't know what's going on here, but let the rich folks sort it out.
- Én nem tudom mi folyik itt, de majd a gazdag népek boldogulnak vele.
English(PL) Mr President, hopefully we might expect that with time the conflict will sort itself out.
(PL) Tisztelt elnök úr! Remélhetőleg elvárhatjuk, hogy idővel megoldódik a konfliktus.
EnglishHe squinted, trying to sort out the European's form in the surrounding gloom.
Hunyorgott, próbálta kivenni az Európai alakját a derengésben.
EnglishThe alternative would have meant leaving the Dispute Settlement Body to sort out the problem.
Az alternatíva az lett volna, hogy választottbíróság oldja meg az ügyet.
EnglishI don't know what to do, I knew you'd helpme sort this out.
Nem tudom mitévő legyek, Tudtam, hogy segíteni fog nekem megoldani ezt a dolgot.
EnglishThere was something of a crisis, something I had to sort out before I could get away.
Sürgős dolgok jöttek közbe, és még el kellett intéznem valamit.
EnglishWell, there's no shortage of cars, so we'll sort something out for you.
Nos, kocsiban nincs hiány, úgyhogy választunk majd magának egyet.
EnglishNo problems, but you'd better get up to his flat and sort things out.'
Minden rendben van, de azért nem fog ártani, ha elmennek a lakására, és egy kicsit körülnéznek.