"sorrowful" Ungarisch Übersetzung

EN

"sorrowful" auf Ungarisch

volume_up
sorrow {Subst.}

EN sorrowful
volume_up
{Adjektiv}

sorrowful (auch: cheerless, dismal, distressed, doleful)
Then he saith to them: My soul is sorrowful even unto death.
"Halálosan szomorú a lelkem - mondta nekik.
Szerintem ilyen szomorú kellene.
I looked at the hair on his hands, and then up at his thick lips and his large watering and sorrowful eyes.
Megnéztem kezén a szőrszálakat, azután megnéztem vastag száját, nagy, szomorú, könnyes szemét.
sorrowful (auch: rueful, woeful, pained, trist)
He looked at me levelly from his sorrowful eyes.
Egyenesen rám nézett bánatos szemével.
And the look on Louis's face, so resigned, yet sorrowful, struck my heart.
Louis-nak olyan sztoikus, mégis bánatos volt az arca, hogy megfájdult a szívem.
Bánatos fásultság ülepedett rá.
sorrowful (auch: piteous, pitiable, regrettable, sad)
And later to the same address: 'Much sorrowful delay.
- Később, ugyanarra a címre: Roppant sajnálatos haladék, családfát küldöm."

Synonyme (Englisch) für "sorrow":

sorrow

Beispielsätze für "sorrowful" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI am motivated by thoughts of my sorrowful little client and the screwing that he got.
A fiú őrülten szereti a lányt, és élvezi, hogy a haverjai előtt csókolhatja meg.
EnglishSerafina was silent, because she agreed with them, and she felt sorrowful.
Serafina nem szólt semmit, mert együtt érzett a daimónokkal, sajnálta őket.
EnglishIf you are truly sorrowful, he went on, I hope you know what it is you are mourning, exactly.
Ha olyan nagyon sajnálkozik folytatta , remélem, tudja is, hogy pontosan mit sajnál.
EnglishFor you were made sorrowful according to God, that you might suffer damage by us in nothing.
Istennek tetsző módon voltatok szomorúak, így miattunk semmiben sem szenvedtetek kárt.
EnglishThey turned to the angel and saw she had understood, and that she felt as sorrowful as they did.
Az angyalhoz fordultak, aki nyilvánvalóan mindent értett, és szánta őket.
EnglishShep smiled a half-sorrowful smile at the house below them.
Shep ajkain halovány mosoly jelent meg, ahogy a völgyben álló házat figyelte.
EnglishIts eyes, proud and sorrowful, met his own: it knew he could not miss.
A sárkány tekintete büszkén és szomorúan találkozott az övével; tudta, hogy nem fogja elvéteni.
EnglishBut more often I walked with one among the poor and the sorrowful.
- Ám leggyakrabban a szegényekkel és a megszomorítottakkal jártam.
EnglishThe shadow particles knew what was happening and were sorrowful.
Az Árny-részecskék tisztában vannak a történéssel, és bánkódnak.
EnglishMadness comes upon us too, and I am deeply sorrowful to have intruded into your people's lives this way.
Minket is utolér az őrület, és mélyen fájlalom, hogy így avatkozik bele a néped életébe.
EnglishFor although I made you sorrowful by my epistle, I do not repent.
Ha levelemmel szomorúságot okoztam is nektek, nem sajnálom.
EnglishNever had she seen him so sorrowful, even when he came to speak with her of his marriage to Elaine.
Sosem látta még ilyen bánatosnak, még akkor sem, amikor az Elaine-nel való házasságáról beszéltek.
EnglishHe having heard these things, became sorrowful: for he was very rich.
Amikor odaértek a házhoz, nem engedett be senkit, csak Pétert, Jakabot, Jánost, meg a lány apját és anyját.
EnglishLancelet listened to all they had to say, his face sorrowful, then, with a few soft words, brought it to an end.
Lancelet végighallgatta őket szomorúan, majd néhány kedves szóval véget vetett a jelenetnek.
EnglishHe could see at a glance that this sorrowful woman had not, as John Wolf said, loved his book.
Egy pillantással láthatta ezen az összetört asszonyon, hogy ez nem "rajonghatott"" az ő művéért, mint John Wolf állította.
EnglishAnd if I did repent, seeing that the same epistle (although but for a time) did make you sorrowful,
Sajnálkoztam ugyan, amikor láttam, hogy az a levél, ha csak rövid időre is, szomorúvá tett titeket, most mégis örülök.
EnglishI can find no evidence of who Orlando was, nor, I suppose, do the sorrowful occupants of the island much care.
Azt nem sikerült kiderítenem, ki volt az a bizonyos Orlandó, a szerencsétlen lakosokat pedig aligha érdekli.
EnglishShe was old, this woman, her hair almost as colorless as her husband's, and her face even more lined and sorrowful.
Öreg volt, a haja majdnem olyan fakó és fehér, mint a férjéé, az arca talán még bánatosabb, még ráncosabb.
EnglishFor indeed I come on the most sorrowful of missions.
Mert valóban igen keserves küldetésben járok.
EnglishIt was not merely the sorrowful burden of the cart which dampened their mood, however, but something deeper.
De nem csak a szekér gyászos rakománya volt az, ami megmérgezte hangulatukat, hanem valami más, sokkal mélyebben gyökerező érzés.