"sorrel" Ungarisch Übersetzung

EN

"sorrel" auf Ungarisch

volume_up
sorrel {Subst.}

EN sorrel
volume_up
{Substantiv}

sorrel
volume_up
sóska {Subst.}
sorrel

Beispielsätze für "sorrel" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAbout two o'clock in the afternoon Jennifer Sorrel came and chatted to me.
Délután két óra körül Jennifer Sorrel is kijött a fedélzetre, és elbeszélgettünk.
EnglishJennings then asked him why it was that he had failed to pick Miss Sorrel up in the morning.
Jennings megkérdezte, hogy reggel miért nem sikerült fölvennie Miss Sorrelt.
EnglishAnd there'll be plants - stonecrop, mountain sorrel, spring beauties.
És itt a rengeteg növény varjúháj, madársóska és egyéb tavaszi ínyencségek.
EnglishIt was a horse, a big sorrel, riderless, its reins trailing in the earth.
Ló volt, termetes sárga, lovas nélkül, sárban vonszolódó kantárral.
English'The Captain said he'd pick us up in the morning,' Jennifer Sorrel said.
A kapitány azt mondta, reggel értünk jön mondta Jennifer Sorrel.
EnglishFitzstephan ran long fingers through his sorrel hair and asked:
Fitzstephan hosszú ujjaival végigszántott a haján és azt kérdezte:
EnglishActually I motored down to see a woman called Sorrel Dainton - quite a well-known actress.
A valóságban vidéken voltam motorommal, hogy meglátogassam Sorrel Daintont... a közismert színésznőt.
EnglishJennings asked him why he had taken Rankin in his boat and made Miss Sorrel go in the raft.
Jennings megkérdezte, miért fogadta be Rankint a csónakjába, és miért küldte Miss Sorrelt a tutajra.
EnglishI saw Jennifer Sorrel clutch a rail by the bridge.
Láttam, hogy Jennifer Sorrel megragadja a korlátot a parancsnoki híd mellett.
EnglishHe grinned at me, running thin fingers through his sorrel hair.
Rám vigyorgott és vékony ujjaival végigsimított vörhenyes haján.
EnglishHe's been running around with Sorrel Dainton who was playing the lead in the last show he was in.
Egy idő óta Sorrel Daintonnal fut, aki a főszerepet játssza abban a darabban, amelyben Shane is fellép.
EnglishAt that moment Jennifer Sorrel was escorted on to the deck.
Ebben a pillanatban a fedélzetre kísérték Jennifer Sorrelt.
EnglishI asked him whether it would be all right for me to see Miss Sorrel.
Megkérdeztem, hogy meglátogathatom-e Miss Sorrelt.
EnglishWordlessly, she examined the sorrel, walking quickly about it, patting its flanks and neck to keep it calm.
Szótlanul megvizsgálta a sárgát, gyorsan körüljárta, megnyugtatóan paskolva a nyakát és az oldalát.
EnglishWhat of two dozen pilchard, with lemons and sorrel?
Mit szólnának két tucat szardíniához, citrommal és sóskával?
EnglishWell, I could hardly be taking a hatchet to Cora if I was dallying with Sorrel miles and miles away.
- Aligha verhettem baltával agyba-főbe Corát, ha ugyanakkor sok-sok kilométernyi távolságban Sorellel cicáztam.
EnglishAnd let me say in advance that this conversation was overheard by Miss Sorrel, and not by either of the prisoners.
Előre kell bocsátanom, hogy a következő beszélgetést Miss Sorrel hallotta, és nem a foglyok bármelyike.
English'Miss Sorrel,' I said, 'don't go in that boat.
Miss Sorrel mondtam , ne szálljon be abba a csónakba!
EnglishI suddenly found Jennifer Sorrel standing beside me.
Jennifer Sorrel egyszer csak mellettem állt.
English'It's me,' replied a girl's voice and I realised with a shock that they had put Jennifer Sorrel on to the raft after all.
Én vagyok felelt a lány hangja, és döbbenten jöttem rá, hogy Jennifer Sorrelt végül mégis hagyták tutajra szállni.