"smile" Ungarisch Übersetzung

EN

"smile" auf Ungarisch

volume_up
smile {Subst.}
HU

EN smile
volume_up
{Substantiv}

smile
volume_up
mosoly {Subst.}
The smile on Raymond's face was perfect a brave, pensive smile.
Raymond mosolya tökéletes volt... merész, töprengő mosoly.
Morgaine smiled and the smile transformed her face, which in repose was rather sullen.
Morgaine elmosolyodott, s a mosoly megváltoztatta amúgy meglehetősen mogorva arcát.
A sudden smile lit his face, and Elminster found himself smiling back.
- Hirtelen mosoly áradt szét arcán és Elminster akaratlanul is elmosolyodott.

Synonyme (Englisch) für "smile":

smile

Beispielsätze für "smile" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishLemoine smiled, and something in his smile seemed to attract Anthony's attention.
Lemoine mosolygott, s volt valami a mosolyában, ami figyelmessé tette Anthony t.
EnglishIt is always best spoken with a shrug, a smile, and hands tipped up to the sky.
Leginkább mosolyogva, egy vállrándítás kíséretében mondják, égnek emelt kézzel.
EnglishHis smile exaggerated the crinkles around his eyes and made him look more rugged.
Mosolya hangsúlyozta a szeme körül a szarkalábakat, és ez csak fokozta érdességét.
EnglishHearing the scribe curse in anger almost brought an amused smile to Riven's face.
A szitkozódó, szerencsétlenkedő írnok látványa már-már mosolyt csalt Riven arcára.
EnglishHe turned back to King Gax, who had watched the interchange with a wintry smile.
- Visszafordult Gax királyhoz, aki komor mosollyal figyelte a kis közjátékot.
EnglishDirector Foley might take it personally, PriceO'Day observed with half a smile.
Foley igazgató úr még személyes ügynek venné jegyezte meg bazsalyogva Price-O'Day.
EnglishPatrick Redfern said with a smile: That's certainly the commonsense explanation!
- Mindenesetre ez az értelmes magyarázat - mondta Patrick Redfern mosolyogva.
EnglishEven the Communists on the spot were obliged to smile when they read about it.
Még a kommunisták is kénytelenek voltak nevetni, amikor ezt a jelentést olvasták.
EnglishHe thought of what he carried in his briefcase and permitted himself a small smile.
Arra gondolt, mit visz most a táskájában, s megengedett magának egy kis mosolyt.
EnglishEl decided to act as if it was a smile of welcome, and tremulously matched it.
El úgy határozott, hogy üdvözlésnek veszi a mosolyt és kis késéssel viszonozta.
EnglishThen, as a slight smile came to her lips and she spoke, he changed his opinion.
Azután, amikor az asszony elmosolyodott és megszólalt, megváltoztatta a véleményét.
EnglishHer smile ironic, she tilted over the table until their noses were almost touching.
Szerén ironikusan elmosolyodott, s előredőlt, míg majdnem az orruk is összeért.
EnglishThe face that would never again smile, the voice that Trull would never again hear.
Egy arc, mely többé nem húzódik mosolyra, egy hang, amit Trull többé nem hallhat.
EnglishHe paused for a second, looked at his watch, then offered them a pleasant smile.
Egy másodpercre elhallgatott, órájára nézett, majd nyájasan a társaságra mosolygott.
EnglishYou can't leave it to me, Miss Birdie, I say, and offer her my sweetest smile.
Nem hagyhatja rám, Miss Birdie válaszolom, és a legédesebb mosolyomat küldőm felé.
EnglishHe glanced at the passport, then at Monk, nod-ded, and gave a professional smile.
Ránézett Monkra, majd az útlevélre, bólintott, és rutinszerűen elmosolyodott.
EnglishLinge Chen raised his finger to his lips and gave his servant a narrow, wry smile.
Linge Chen a szájához emelte mutatóujját, és fanyarul a szolgájára mosolygott.
Englishhe asked, and flashed that bitter smile again.
Sohasem hagynál cserben, ugye? kérdezte, ismét felvillantva azt a kesernyés mosolyt.
EnglishIt is a map, at least of sorts, Sephris acknowledged, but gave a secretive smile.
Valóban egyfajta térkép helyeselt Sephris, de közben sejtelmesen mosolygott.
EnglishHe was young, energetic, and had an infectious smile that instantly put one at ease.
Fiatal volt, energikus, és ragadós mosolyától tüstént jókedvre derült az ember.