EN sheer
volume_up
{Substantiv}

sheer
sheer
sheer
sheer
sheer
volume_up
lenanyag {Subst.}
sheer

Beispielsätze für "sheer" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt was sheer ignorance of the difficulty of the shot that made her bring it off.
Egyszerűen azért lőtt, mert fogalma sem volt, hogy milyen kényes dolgot művel.
EnglishWedge knew, however, that sheer size and firepower did not guarantee a victory.
De Wedge tudta, hogy a méret és a tűzerő önmagában még nem szavatolja a győzelmet.
EnglishAnd the sheer cleanness of the breeze delighted her and made her want to cry.
Olyan gyönyörűség volt a szellő tisztasága, hogy Gifford sírni szeretett volna.
EnglishSheer will had shaped my experience more than any other human characteristic.
Élményeimet minden más emberi tulajdonságnál hathatósabban formálta az akarat.
EnglishMy own sheer disloyalty to Goblin, born out of a brand-new fear, put me to shame.
Szégyelltem magamat, hogy legújabb félelmem miatt el akarom árulni Lidércet.
EnglishMichael was marveling at the transformation in the old man, the sheer conviction.
Michaelt megdöbbentette az öregember átalakulása, a feltétlen meggyőződés.
EnglishIt was sheer stupid indulgence; it meant half an hour off tonights writing time.
Megbocsáthatatlan gyengeség volt, fél órát vett el az esti írás idejéből.
EnglishSuppose that in sheer malice he has set the whole thing down for the world to read.
Tegyük fel, hogy tisztán rosszindulatból feltálalta volna a világnak az egész dolgot!
EnglishMy God, I had been stupid not to hear the sheer mendacity in his sodden voice.
Istenem, milyen ostoba voltam, hogy nem éreztem meg a hazugságot a whiskyíz hangjában.
EnglishWhen I think of the paintings I had through my hands, the objets d'art, the sheer loot.
Ha a festményekre gondolok, amelyek átmentek a kezemen, hát kész elvesztegetés.
EnglishThe sheer evasiveness of the government spokesman there told the press its own story.
A kormányszóvivőő nyilvánvaló mellébeszélése mindent elárult a sajtó képviselőőinek.
EnglishHow vital, how passionate, how full of sheer lust for it all he appeared.
Milyen életerősnek, milyen szenvedélyesnek, milyen vágyakozással telinek tűnt most.
EnglishShe put it together again slowly, as if lifting a great weight, by sheer will power.
Egész teste reszketett, s a szája szétnyílt, mint egy felrepedt gumilabda.
EnglishIt was not a tension engineered by fear but by the sheer strangeness of what had happened.
A feszültséget nem félelem idézte elő, hanem pusztán a történetek különös volta.
EnglishFlying combat sorties was bad enough, but a night cat shot was sheer terror.
A harci bevetések is elég rosszak, de az éjszakai kilövés maga a borzalom.
EnglishShe had made her way in the world not by her charm but by sheer efficiency.
Érvényesülését az életben nem női vonzerejének köszönhette, hanem a rátermettségének.
EnglishThe others reacted as if this question were an expression of sheer genius.
A többiek úgy fogadták e kérdést, mintha a lángész nyilatkozna meg általuk.
EnglishSometimes they sing sad songs by moonlight and pine away for sheer sorrow!
Néha szomorú énekeket énekelnek a holdfényben, és bánatukban elbujdokolnak.
EnglishAnd the pity of it, the triviality, the sheer hopelessness of it crushed my soul.
És ez olyan szánalmas volt, olyan elcsépelt, olyan reménytelen, hogy összetörte a lelkemet.
EnglishOr the Wersgorix might attack on foot, overwhelming us with sheer numbers.
Próbáltam rájönni, hogy mi lehet a támadási tervük, s hajóikat figyeltem.