EN shake
volume_up
{Substantiv}

shake (auch: beat, flash, instant, jiffy)
volume_up
pillanat {Subst.}
A moment later the whole sector shook as if it had been hit by an asteroid.
Egy pillanat múlva az egész szektor megremegett, mintha aszteroida-találat érte volna.
My hair had shaken off the water, drying almost instantly.
Hajam lerázta magáról a vizet, és úgyszólván egyetlen pillanat alatt megszáradt.
shake (auch: breach, break, chink, crack)
volume_up
hasadás {Subst.}
shake (auch: brunt, bump, dub, impulse)
volume_up
lökés {Subst.}
At the same time, a sickening, rumbling crunch shook the supertanker's hull.
Ugyanabban a pillanatban iszonyatos lökés rázta meg a tankhajó testét.
He fel an earth-shaking shock and stood rooted to the ground.
Földrengésszerű, váratlan lökés rázta meg a házat.
Legs wet, he gaped down in shock as another crunch shook the tanker.
Nedves lábakkal kapkodott levegő után a földön, amikor a hajót újabb lökés rázta meg.
shake (auch: concussion, jar, jerk, jolt)
. The shaking, the turbule almost maae him lose his grip on the wheel ..
- A rázkódás miatt kis híján kicsúszott a kezéből a kormány.
A rázkódás felgyorsult.
shake (auch: horror, creeps, shivering-fit)
shake (auch: thrill, vibrancy, vibration, flutter)
A series of tremendous, throbbing vibrations issued from the ship and shook the ground around Bobby.
Hirtelen erős vibrálás indult el az űrhajó belsejéből, ami megremegtette Bobby körül a talajt.
The tremor of the explosions had shaken the city so hard that brick, cornice, glass and metal were tumbling and crashing.
A robbanások keltette vibrálás annyira megrázta a várost, hogy a téglák, a párkányok, az üvegablakok és a fémek meglazultak és lezuhantak.
shake (auch: jerk, push, repellency, repulsion)
shake (auch: jog, stroke, shaking, thrash)
volume_up
rázás {Subst.}
Oh, don't, do-on't, she protested in a voice made grotesquely tremulous by his shaking.
védekezett a lány olyan hangon, amelyet a rázás groteszk módon reszketőssé tett.
He broke in and tried to wake her, but this time neither shaking nor slaps made any impression upon her possessed slumber.
Betörte az ajtót, és megpróbálta felkelteni, de ezúttal sem a rázás, sem a pofonok nem befolyásolták megszállott szendergését.
shake (auch: thrill, trill, quaver)
volume_up
trilla {Subst.}
shake
shake
shake
volume_up
turmix {Subst.}

Beispielsätze für "shake" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishHe began to shake, the fear within him so strong that it was like a living thing.
Reszketni kezdett, és olyan erősen érezte magában a félelmet, akár egy élőlényt.
EnglishHe nodded at Voyles and Gminski, but neither stood nor offered to shake hands.
Biccentett a belépő Voyles és Gminski felé, de nem állt fel és nem nyújtott kezet.
EnglishI tried to shake the illusion, the sense that these staring skulls were watching.
Megpróbáltam elhessegetni a káprázatot, hogy a koponyák figyelnek üreges szemükkel.
EnglishJust before the lamp bulb gave out completely, he saw Mamoulian shake his head.
Mielőtt a lámpa végképp kialudt volna, látta, hogy Mamoulian a fejét ingatja.
EnglishStress, Nomuri told himself with a shake of the head, came in many shapes and sizes.
A stressz, csóválta meg a fejét Nomuri, számtalan formában és méretben érkezhet.
EnglishJack flashed the PR grin again, but he was glad Ullman didn't offer to shake hands.
Jack megint megvillantotta reklámmosolyát, de örült, hogy Ullman nem nyújt kezet.
EnglishI couldn't shake my fist anymore, if only I could forgive God and others and myself.
Nem ráznám többé az öklömet, ha megbocsáthatnék Istennek, másoknak és magamnak.
EnglishI felt my mouth start to dry up, and saw my hand start to shake in front of me.
Éreztem, hogy kiszárad a szám, és láttam, hogy kitartott kezem remegni kezd.
EnglishThe blond's hand began to shake and the gun did a queer up and down dance in the air.
A szőke nő keze reszketni kezdett, a pisztoly furcsa táncba kezdett a levegőben.
EnglishA heavy pounding began to shake the front door, which Presteign had closed.
Vad dörömbölés rázkódtatta meg a bejárati ajtót, amit Presteign jó előre bezárt.
EnglishIt was their noise that made the ground shake, as they destroyed their refuge.
Most az ő zajongásuktól rengett a föld, ahogy megsemmisítették a menedéküket.
EnglishOthers look directly at Reisky and shake their heads in amused bewilderment.
Mások egyenesen Reiskyre néznek, és derűs hitetlenkedéssel csóválják a fejüket.
EnglishIt took time to shake one of these off, watching his family die like that.
Ryan a fehér, néma kavargás látványával igyekezett nyugtatni felaj zott idegeit.
EnglishShe walked to the dresser, trying to shake off the mantle of fear that lay on her.
A fiókos szekrényhez ment, igyekezett lerázni magáról a ránehezedő félelmet.
EnglishBut with this promotion and transfer to Tucson, I just need to shake things up a bit.
De ezzel az előléptetéssel és áthelyezéssel,... meg kell változtatnom dolgokat.
EnglishLucia's reaction to this pantomime was a sad smile and a shake of the head.
Lucia csak szomorú mosollyal válaszolt a tornagyakorlatra, és megrázta a fejét.
EnglishHe, too, walked over to shake hands with de la Cruz as the troops filed out.
Õ is odament De la Cruzhoz, kezet rázott vele, aztán szép lassan eltünedeztek.
EnglishHis heart skipped a beat when he saw the President shake his head slightly.
A nagykövet szíve nagyot dobbant, amikor látta, hogy az elnök megrázza a fejét.
EnglishRyan could almost hear the head at the other end shake in anger and disgust.
Ryan szinte hallotta, hogy Winston a vonal másik végén dühösen rázza a fejét.
EnglishNot a word, sir, but it'll take time for our people to shake all their trees.
Az embereink dolgoznak rajta, de időbe telik, míg megmozgatnak minden követ.