"sedative" Ungarisch Übersetzung

EN

"sedative" auf Ungarisch

HU

EN sedative
volume_up
{Substantiv}

Besides, the strong sedative she'd been given was begin-ning to take effect.
Az erős altató, amit az imént vett be, kezdett hatni.
Remélem, kiheverte már az altató hatását.
In the unlikely event that this should fail, a doomsday button follows the sedative with a lethal dose of nerve toxin that kills in three to five seconds.
Ha ez a védekezési módszer esetleg kudarcot vallana (ez természetesen elképzelhetetlen), akkor egy másik gomb megnyomásával meg lehet növelni az altató mennyiségét.

Beispielsätze für "sedative" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI think one of us can spare an hour to sit with you until the sedative works.
Azt hiszem, valamelyikünk beülhet a szobájába, amíg a nyugtató hatni nem kezd.
EnglishShe tossed and turned for almost an hour before she finally got up and took a sedative.
Majd egy órán át forgolódott az ágyban, aztán fölkelt és bevett egy nyugtatót.
EnglishThe Sedative Garden atop the Therapy Building was a triumph of therapeutic planning.
A terápiás épület tetején lévő Nyugtató Kert a gyógyászati célú tervezés diadala volt.
EnglishI mean she'd given him a sedative of some kind and then stuck his head in the gas oven.
Úgy értem, hogy altatót adott be neki, és aztán bedugta a fejét a gázsütőbe.
EnglishAt nine o'clock, Tina Scolari brought the sedative that McGee had prescribed.
Kilenckor Tina Scolari behozta a nyugtatót, amelyet McGee rendelt.
EnglishThere is, sometimes, a considerable period before a sedative takes effect.
Néha meglehetősen hosszú idő telik el, amíg a nyugtató hatni kezd.
EnglishThe doctor gave her a sedative and said she wasn't to be disturbed.
Az orvos nyugtatót adott neki és kijelentette, hogy nem szabad zavarni.
EnglishTina left but returned shortly with the second sedative in a pill cup.
Tina kiment, de hamarosan visszatért, és hozta a második tablettát.
EnglishFinally Matthew gave her a sedative and told her she would be able to sleep.
Végül Matthew adott neki egy nyugtatót, hogy tudjon aludni.
EnglishAnd the sedative tablets were removed and something else substituted ?
- És a nyugtatót kivették a dobozból, és mással helyettesítették?
EnglishThe only altercation came when the breakabout refused a sedative.
Kisebb civakodás csak akkor támadt, amikor Alacrity kereken visszautasította a nyugtatókat.
EnglishThen you'll get a sedative, a stronger one than you've been getting.
Elalvás előtt majd kapsz egy nyugtatót, erősebbet, mint eddig.
EnglishActually, it's the box that held the sedative tablets prescribed for Emma.
A dobozban eredetileg az Emmának rendelt nyugtató volt.
EnglishBut the sedative she had been given was evidently still doing its work, for in time she dozed.
A nyugtató azonban nyilvánvalóan még mindig dolgozott benne, így nemsokára újra elnyomta az álom.
EnglishAbruptly she cast off the lingering effects of the sedative, and her eyes filled with alarm.
A nő hirtelen kiszabadította magát a nyugtató elhúzódó hatása alól, és riadalom költözött a tekintetébe.
EnglishI had to send for Dr Barton to give him a sedative.
Barton doktorért kellett küldenem, hogy nyugtató injekciót adjon neki.
EnglishLater, just after she took the sedative that Jeff had pre-scribed for her, she felt the need to go to the bathroom.
Miután bevette a nyugtatót, amelyet Jeff írt fel neki, ki kellett mennie a fürdőszobába.
EnglishThe sedative that the doctor has given her begins to take effect.
A nyugtató, amit a doktor adott neki, hatni kezd.
EnglishShe made Elsa lie down and gave her a sedative and she kept Angela out of the way when the police came.
Elsát lefektette, csillapítót adott be neki, aztán mikor megérkezett a rendőrség, távol tartotta Angélát.
EnglishWe had to have the doctor, and the doctor gave him a sedative.
Orvost kellett hívnunk, és idegcsillapítót kapott.