"sculpture" Ungarisch Übersetzung

EN

"sculpture" auf Ungarisch

EN sculpture
volume_up
{Substantiv}

sculpture (auch: sculptor, statuary)
volume_up
szobrász {Subst.}
sculpture (auch: statuary)
"Szobrászat és esztétika.
Walk through the museums of all countries; it is religious painting and sculpture that dazzles and humbles the soul.
Járjátok be akármelyik ország múzeumait; lássátok alázatos lélekkel a szakrális festészet és szobrászat káprázatos alkotásait!
So there is an element of performance, and there is an element of sculpture, and there is an element of feeling one's self, so close to one's self.
Vagyis ez részben performansz részben szobrászat és van egy része, amiben az ember közel érzi magát magához.

Synonyme (Englisch) für "sculpture":

sculpture

Beispielsätze für "sculpture" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI want to create these oases of sculpture in spaces of cities around the world.
Ilyen szobor-oázisokat akartam létrehozni városok terein, mindenütt a világban.
EnglishBut more likely it's a carving or a sculpture... to frighten the superstitious.
De ennél is hihetőbb ez a faragvány vagy vésés... elrémisztendő a babonásokat.
EnglishThe thing had a distinct personality, rather like a fine sculpture would have.
A lény határozott személyiséggel bírt, talán egy művészi szoborhoz hasonlóan.
EnglishMy first satisfying sculpture was made in collaboration with these fishermen.
Az első elfogadható szobromat ezekkel a halászokkal együtt készítettem el.
EnglishThe pool supply store, the nail sculpture and tanning service, the karate school.
Az úszómedence-kellékek boltja, a körömkozmetikai szalon és bronzárium, a karate iskola.
EnglishIt's difficult to tell from the image, but the sculpture seems to be in perfect condition.
A fényképről nehéz megállapítani, de úgy látszik, a szobor kifogástalan állapotban van.
EnglishThose jades - and the African sculpture - to say nothing of all his Meissen and Bow.
Azok a nefritkövek, meg az afrikai szobrok, nem is beszélve a meisseni és bow-i porcelánjairól.
EnglishThe office was but a little wooden cubicle partitioned off from the sculpture-lined gallery.
Az iroda csak egy kis hálófülke volt, amit a szobrokkal megrakott karzattól különítettek el.
EnglishFreeze- framed, each instant looked like a ridiculously complicated abstract sculpture running on overdrive.
- Ha belegondolok, hogy eredetileg az egész történelmet akartam megmagyarázni...
EnglishRegan made a dash for the basement playroom, eager to finish the sculpture for her mother.
Regan beviharzott a játszószobába; már nagyon szerette volna befejezni az anyjának készülő szobrot.
EnglishDrom Guldi's tanned, sculpture-beautiful face wore a contemplative look.
Drom Guldi szoborszépségű arca végigtekintett a helyiségen.
EnglishHeroes was a most unusual touch sculpture; there were visual as well as textural effects.
A Hősök egy igen szokatlan tapiszobor volt; nem csak tapintási, de vizuális információt is hordozott.
EnglishSo in Manghetu sculpture, you'd see this recursive geometry.
Így például a manghetu szobrokon láthatják ezt a rekurzív geometriát.
English'The statue is already in the sculpture garden, and Mother says it's nothing but a figure eight on its side.
A szobor már ott áll a szoborparkban, és anya szerint nem más, mint egy fekvő nyolcas.
EnglishJust like a piece of modern sculpture, whispered Mrs. Oliver to Poirot.
Mint egy modern szobor súgta Poirot fülébe Mrs. Oliver.
EnglishThe sacks slipped from the Chadra-Fan's fingers, thudded to the sandy ground near the sculpture's stone tail.
A zsákok kicsúsztak a kezéből, a földre huppantak a szobor farka mögött.
EnglishTouch sculpture is to be felt: it has no meaning otherwise.
A tapiszobrokat érezni kell; másképpen nincs semmi értelmük.
EnglishSo I use sculpture and music to make it, not just visible, but also tactile and audible.
Így én a szobrászatot és a zenét arra használom, hogy mindez ne csak látható, de tapintható és hallható is legyen.
EnglishThen in a low whisper, he said, I'm too soft to make my sculpture.
Túl puha vagyok, hogy megalkossam a magam szobrát.
EnglishHis fingers were still trailing over the Lloobee touch sculpture called Heroes, feeling the warm, fleshy textures.
Az ujjai még mindig Lloobee Hősök című tapiszobrának meleg, hússzerű textúráját vizslatták.